LNV - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 922/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đến năm 2025 phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn.
LNV - Những năm qua, việc phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng tại tỉnh Yên Bái là một trong những hướng đi quan trọng, được tỉnh ưu tiên thực hiện, góp phần phát huy những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc địa phương, kinh tế và nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Du lịch nông thôn đã...
LNV - Theo định hướng của Chính phủ, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) sẽ tiếp tục là chương trình phát triển kinh tế nông thôn trọng tâm, cần được ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Đây cũng là chương trình mang tính dài hạn nên cần được tập...
TBV - Trong chương trình hội thảo "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới " do Tổng cục du lịch (Bộ VHTT& Du lịch) tổ chức ngày 19/6/2019 tại huyện Ba Vì (Hà Nội), chúng tôi được Ban tổ chức đưa tới tham quan khảo sát thực tế tại Làng sản xuất, chế biến chè khô xã Ba Trại và Làng Thuốc nam...
TBV - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới".