Hà Nội: 27°C Hà Nội
Đà Nẵng: 27°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 27°C Thừa Thiên Huế

Giấy chứng nhận OCOP giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng

OVN - Theo Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ đã vạch ra mục tiêu đến năm 2025, cả nước phấn đấu đạt ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Gần đây, số lượng sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng tại các địa phương ngày càng tăng, nhưng thực tế người dân chưa hiểu nhiều về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), cũng như các cơ sở sản xuất vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia vào Chương trình.

Nhằm giới thiệu đến độc giả những vấn đề cơ bản của Chương trình OCOP, trình tự, thủ tục để các chủ thể đăng ký tham gia và những lợi ích mang lại khi tham gia Chương trình, phóng viên của Ấn phẩm OCOP Việt Nam (Tạp chí Làng nghề Việt Nam) đã có cuộc trao đổi với Nhà giáo Ưu tú PGS. TS. Trần Văn Ơn - Nguyên Trưởng Bộ môn Thực vật, Khoa Dược học - Dược cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà Nội - một người luôn “tâm huyết” với Chương trình này.

Theo Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ đã vạch ra mục tiêu đến năm 2025, cả nước phấn đấu đạt ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.
Theo Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ đã vạch ra mục tiêu đến năm 2025, cả nước phấn đấu đạt ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Phóng viên: Thưa ông, cụm từ “OCOP” vẫn còn khá xa lạ với người dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số. Xin ông hãy giải thích một số thuật ngữ cũng như tên gọi chung để các chủ cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp hiểu rõ.

PGS. TS. Trần Văn Ơn: OCOP là cụm từ viết tắt của “One commune one product”, tức Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Mỗi xã một sản phẩm nghĩa là mỗi xã có tối thiểu một sản phẩm nhưng không giới hạn tối đa. Là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, trọng tâm của OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Phóng viên: Chương trình OCOP đóng vai trò như thế nào trong trong phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, thưa ông?

NGƯT. PGS. TS. Trần Văn Ơn: Chương trình OCOP giúp địa phương khai thác lợi thế vùng nông thôn để tạo ra giá trị. Bao gồm cây trồng, vật nuôi; tri thức, bí quyết công nghệ truyền thống; văn hóa; cảnh quan đặc sắc địa phương.

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố) thông qua tạo công ăn việc làm và thu nhập ở vùng nông thôn, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Phóng viên: Xin ông cho biết, hồ sơ, thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP bao gồm những gì?

NGƯT. PGS. TS. Trần Văn Ơn: Để tham gia Chương trình OCOP, các cơ sở cần liên hệ trực tiếp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NT&PTNT)/Phòng Kinh tế quận/huyện/thị xã để đăng ký tham gia và được hướng dẫn thủ tục chi tiết.

Khi tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm các chủ thể cần chuẩn bị:

1) Sản phẩm hoàn thiện tham gia dự thi: Sản phẩm được đóng gói trong bao bì phù hợp, có nội dung ghi nhãn đúng quy định, có mã truy xuất nguồn gốc (mã số mã vạch hoặc mã Qr code hoặc cả hai). Riêng dịch vụ du lịch được đánh giá tại chỗ.

2) Bộ hồ sơ sản phẩm đăng ký đánh giá:

Hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP gồm các tài liệu được quy định tại mục 3 phụ lục II kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP do các chủ thể OCOP chuẩn bị, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí.

Phóng viên: Quy trình đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP diễn ra như thế nào? Do cơ quan nào thực hiện?

NGƯT. PGS. TS. Trần Văn Ơn: Trình tự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP bao gồm các bước như sau:

- Bước 1. Chủ thể nộp hồ sơ về UBND cấp xã

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) tổ chức đánh giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP, bao gồm các tiêu chí sau: nguồn gốc sản phẩm/nguyên liệu địa phương; sử dụng lao động địa phương; nguồn gốc ý tưởng sản phẩm; bản sắc/trí tuệ địa phương.

Căn cứ vào điều kiện và đặc điểm thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức họp với các bộ phận liên quan để lấy ý kiến về các nội dung đánh giá, sau đó lập Báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về các tiêu chí trên.

- Bước 2. Chủ thể nộp hồ sơ và sản phẩm về cơ quan thường trực triển khai Chương trình OCOP (Phòng Phòng NT&PTNT/Phòng Kinh tế quận/huyện/thị xã).

+ Hội đồng cấp quận/huyện/thị xã tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

+ UBND cấp quận/huyện/thị xã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao, tổ chức công bố kết quả.

+ UBND cấp quận/huyện/thị xã chuyển hồ sơ các sản phẩm có số điểm đạt từ 70 điểm đến 100 điểm (từ 4 sao trở lên) lên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) để đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP.

Về ông tác đánh giá cấp tỉnh:

- Hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm do cấp huyện đề xuất.

- UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 4 sao, tổ chức công bố kết quả.

- Trường hợp kết quả đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh không đạt 4 sao, Hội đồng cấp tỉnh gửi trả kết quả (bằng văn bản) và hồ sơ về UBND cấp quận/huyện/thị xã. UBND quận/huyện/thị xã cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao.

- UBND cấp tỉnh chuyển hồ sơ các sản phẩm đạt từ 90 điểm đến 100 điểm lên Bộ NT&PTNT đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Về công tác đánh giá ở cấp trung ương:

- Hội đồng cấp trung ương tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm do UBND cấp tỉnh đề xuất.

- Bộ NT&PTNT ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 5 sao (là sản phẩm OCOP cấp quốc gia), tổ chức công bố kết quả.

- Trường hợp kết quả đánh giá không đạt 5 sao, Hội đồng cấp trung ương gửi trả kết quả (bằng văn bản) và hồ sơ về UBND cấp tỉnh/thành phố. UBND tỉnh/thành phố cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 4 sao.

Phóng viên: Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Như vậy, khi tham gia Chương trình OCOP chủ thể được gì? Mất gì, thưa ông?

NGƯT. PGS. TS. Trần Văn Ơn: Khi tham gia chương trình, chủ thể không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào nhưng cần hoàn thiện sản phẩm và điều kiện sản xuất kinh doanh. Bao gồm mua bao bì/in ấn bao bì; chi phí sửa chữa, hoàn thiện/nâng cấp nhà xưởng; kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm,… Thực chất, đây là chi phí mà cơ sở không tham gia OCOP cũng phải chi khi tổ chức kinh doanh.

Chủ thể được hướng dẫn, tư vấn hoàn thiện toàn bộ điều kiện pháp lý về sản xuất, kinh doanh bởi cơ quan quản lý nhà nước/chuyên gia vì vậy hoàn toàn yên tâm khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Khi tham gia Chương trình OCOP, chủ cơ sở sẽ nhận được chính sách hỗ trợ tuỳ theo điều kiện từng địa phương. Điển hình như: Hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hoặc hoàn thiện sản phẩm đã có (Thiết kế bao bì, nhãn; mua sắm bao bì; xây dựng câu chuyện sản phẩm; công bố chất lượng; xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm; hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến;…); Hỗ trợ hoàn thiện, nâng cao năng lực sản xuất của cơ sở (hỗ trợ máy móc, thiết bị; hỗ trợ các dự án KHCN nghiên cứu các giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại trong sản xuất;….); Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại (tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế; báo đài, truyền hình, phóng sự đưa tin; các hoạt động bán hàng 4.0;…); Hỗ trợ kết nối với các chủ thể khác trong chuỗi giá trị, như cung ứng vật tư đầu vào, mua sản phẩm.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về sản xuất, kinh doanh. Các sản phẩm OCOP đều trải qua nhiều vòng đánh giá khắt khe đặc biệt là an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và được cơ quan quản lý nhà nước cấp chứng nhận nên ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. Vì vậy, có chứng nhận OCOP trên sản phẩm sẽ giúp các cơ sở dễ tiếp cận khách hàng hơn.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông

Huỳnh Kha

Tin liên quan

Yên Sơn: Điểm sáng phát triển sản phẩm OCOP

Yên Sơn: Điểm sáng phát triển sản phẩm OCOP

OVN - Huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong tỉnh về phát triển sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) với 68 sản phẩm được công nhận, mang lại những dấu ấn tích cực cho ngành nông nghiệp địa phương.
Những "tác phẩm" bonsai trầm hương nghệ thuật độc đáo

Những "tác phẩm" bonsai trầm hương nghệ thuật độc đáo

LNV - Chúng tôi đã trải qua một trải nghiệm thú vị khi bước vào gian trưng bày đầy ấn tượng với những tác phẩm bonsai trầm hương độc đáo của nghệ nhân Lê Hồng Thái.
Hà Giang: Khởi sắc mô hình du lịch nông nghiệp

Hà Giang: Khởi sắc mô hình du lịch nông nghiệp

LNV - Tỉnh Hà Giang có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023 theo đề cử của giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương. Nơi đây có nhiều đặc sản nông nghiệp riêng biệt có thể trở thành điểm tựa vững chắc để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp.

Tin mới hơn

Ba Đình: Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại phường Phúc Xá

Ba Đình: Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại phường Phúc Xá

LNV - Sáng 5-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn phường Phúc Xá.
Hoạt động trong tình trạng “3 không”, CCN làng nghề Mẫn Xá đang bị đề nghị thanh tra

Hoạt động trong tình trạng “3 không”, CCN làng nghề Mẫn Xá đang bị đề nghị thanh tra

LNV - Theo báo cáo của UBND huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), hiện ở Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) có 275 cơ sở hoạt động trong tình trạng 3 không: "Không có giấy phép môi trường, không trạm xử lý nước và không giấy phép phòng cháy chữa cháy,...
Giấy chứng nhận OCOP giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng

Giấy chứng nhận OCOP giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng

OVN - Theo Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ đã vạch ra mục tiêu đến năm 2025, cả nước phấn đấu đạt ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Tin khác

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ -  Hải Phòng 2023  với chủ đề “Hải Phòng -  Tỏa sáng miền cửa biển”

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 với chủ đề “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển”

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng là sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế; thúc đẩy đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế- xã hội của thành phố; thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh.
Làng Happy Homes – Hành trình đến những ngôi nhà hạnh phúc

Làng Happy Homes – Hành trình đến những ngôi nhà hạnh phúc

LNV - Làng Happy Homes ra đời vào đầu năm 2023 với một khát vọng chung tay “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh” mang trong mình thông điệp hãy hành động, hãy làm nhiệm vụ dinh dưỡng mỗi ngày vì một Việt Nam khoẻ mạnh bằng cách xây dựng thói quen chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của chính mình.
Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

LNV - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của ngành giáo dục năm 2023. Theo đó, Bộ yêu cầu đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2023) đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương, cơ sở giáo dục.
Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

LNV - Bộ Nội vụ cho biết, đang lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.
Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử từ 1/3/2023

Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử từ 1/3/2023

LNV - Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết từ 1/3/2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Kiến nghị cấp kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật tối thiểu theo đầu người dân

Kiến nghị cấp kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật tối thiểu theo đầu người dân

LNV - Bộ Tư pháp vừa trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ. Trong đó, đáng chú ý, thành phố Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định việc cấp kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tối thiểu theo đầu người dân để đảm bảo kinh phí hoạt động PBGDPL tối thiểu đồng đều ở địa phương.
Làm thế nào để đăng ký đóng BHXH tự nguyện ngay tại nhà?

Làm thế nào để đăng ký đóng BHXH tự nguyện ngay tại nhà?

LNV - Trước đây, khi muốn tham gia BHXH tự nguyện, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thông qua các đại lý thu hoặc đăng ký trực tiếp tại Cơ quan bảo hiểm xã hội. Nhưng mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định 49/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”.
Xuân biên cương

Xuân biên cương

LNV - Anh chiến sỹ Biên phòng có cái tên thật dịu dàng như tên của một cô gái - Nguyễn Thu Hiền.
Người lao động đi làm vào Tết Âm lịch được trả lương ra sao?

Người lao động đi làm vào Tết Âm lịch được trả lương ra sao?

LNV - Vì nhiều lý do, một số người lao động lựa chọn ở lại trực Tết thay vì về quê. Vậy người lao động đi làm ngày Tết được tính lương thế nào?
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát đời sống thực tiễn

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát đời sống thực tiễn

LNV - Trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), toàn quốc đã tổ chức 9.429.104 cuộc PBGDPL trực tiếp; biên soạn và cấp phát miễn phí 511.988.157 tài liệu PBGDPL.
Chính sách “sát sườn” liên quan người lao động có hiệu lực từ tháng 1/2023

Chính sách “sát sườn” liên quan người lao động có hiệu lực từ tháng 1/2023

LNV - Nhiều chính sách mới mang lại quyền lợi cho người lao động liên quan đến tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội… bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Trung tâm Tư vấn pháp luật địa chỉ tin cậy của các Làng nghề

LNV - Trung tâm tư vấn pháp luật (TTTVPL) thuộc Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật. Trung tâm hoạt động có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ như một công ty luật, bao gồm: Tư vấn, đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại.
Lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con từ ngày 1/7/2023

Lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con từ ngày 1/7/2023

LNV - Từ ngày 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng sẽ làm tăng mức trợ cấp cho lao động nữ khi sinh con.
Đề xuất quy định mới về chế độ nhuận bút lĩnh vực báo chí, xuất bản

Đề xuất quy định mới về chế độ nhuận bút lĩnh vực báo chí, xuất bản

LNV - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản thay thế Nghị định số Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ.
Thử nghiệm ứng dụng thẻ CCCD gắn chip khi đi tàu bay từ tháng 4/2023

Thử nghiệm ứng dụng thẻ CCCD gắn chip khi đi tàu bay từ tháng 4/2023

LNV - Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, cơ quan này chủ trương ứng dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử trong việc làm thủ tục đối với hành khách đi tàu bay nội địa. Dự kiến, việc thử nghiệm sẽ triển khai tại sân bay Nội Bài từ tháng 4/2023.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

LNV - Khi đến Làng cổ Đường Lâm du khách không chỉ được biết đến với những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong hàng trăm năm tuổi mà còn nức tiếng với nhiều món ăn dân dã như chè lam, kẹo lạc,… đặc biệt hơn cả vẫn là món tương nếp nổi tiếng ở làng Mông Phụ.
Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

LNV - Từng nức tiếng với nghề đúc lư đồng truyền thống. Làng nghề đúc lư đồng An Hội nằm trên con đường Nguyễn Duy Cung, thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chỉ còn vài hộ gia đình gắng gượng giữ nghề truyền thống. Nghề đúc lư đồng An Hội đang đứng trước nguy cơ mai một. Làm sao có thể giữ nghiệp của cha ông đang là trăn trở của những người còn gắn bó với nghề?
Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

LNV - Làng Châm Khê, thuộc phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cái nôi của di sản văn hóa phi vật thể Quan họ Bắc Ninh. Nơi đây được xem như một "bảo tàng sống" lưu giữ những giá trị tinh hoa độc đáo của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc Quan họ Bắc Ninh.
"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

LNV - Trong kinh doanh đầy thách thức, có những câu chuyện về sự kiên trì và dấn thân không ngừng vượt qua khó khăn. Nghệ nhân Thái Thị Thu Thuỷ, một nữ doanh nhân quê tại Thành phố Quy Nhơn, là một ví dụ rõ ràng cho điều này.
Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

LNV - Làng nghề truyền thống là một nhân tố quan trọng trong văn hóa vùng miền. Với một vùng văn hóa độc đáo như xứ Nghệ, làng nghề có vai trò to lớn, là bông hoa đẹp trong bức tranh văn hóa chung. Làng nghề thể hiện sự đa dạng của văn hóa, thể hiện tính đặc sắc của địa phương. Và trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển làng nghề hợp lý là hướng đi đúng đắn để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động