Hà Nội: 25°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 25°C Thừa Thiên Huế

Yên Bái: thực hiện xây dựng chương trình khuyến nông giai đoạn 2026 - 2030

LNV - Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang thực hiện xây dựng chương trình khuyến nông giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tham quan khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tham quan khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.

Hoạt động khuyến nông còn hạn chế

Trung tâm Khuyến nông Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động. Trong 30 năm qua, hệ thống khuyến nông tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò là cầu nối giữa nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ dân và thị trường; là lực lượng quan trọng tư vấn, phổ biến kiến thức, các chủ trương chính sách của tỉnh, của huyện tới bà con nông dân; cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho nông dân.

Hoạt động khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã có những đổi mới về hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng, phù hợp với trình độ nhận thức của người dân và chủ trương phát triển kinh tế của địa phương, góp phần từng bước thay đổi từ sản xuất tự phát sang sản xuất có chủ đích theo nhu cầu thị trường.

Theo đó, một số sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh đã từng bước được tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ổn định, khẳng định được thương hiệu, phát triển được thị trường, đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực cho phong trào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh nhưng kết quả tích cực, hoạt động khuyến nông còn một số hạn chế như: Năng lực của đội ngũ viên chức khuyến nông còn thiếu kiến thức, kỹ năng quản lý, quản trị, chuyển đổi số. Hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng còn nhiều bất cập, nhiều khuyến nông viên cộng đồng chưa được bồi dưỡng, đào tạo và cập nhật các tiến bộ kỹ thuật mới. Một số nội dung hoạt động khuyến nông còn chưa bền vững, nặng về chuyển giao kỹ thuật mà chưa gắn kết được với yếu tố kinh tế, thị trường, chưa gắn với quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Ngoài ra, nguồn lực đầu tư cho công tác khuyến nông chưa đáp ứng được yêu cầu, việc bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm thấp. Một số kênh tuyên truyền thiết thực, hiệu quả trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới nông dân không đủ khả năng thực hiện như chuyên mục “Khuyến nông” hàng tuần trên Đài PT-TH Yên Bái; chuyên mục “Nhà nông cần biết” trên Báo Yên Bái phải giảm thời lượng do không đáp ứng được theo đơn giá đặt hàng.

Xác định rõ vai trò của hệ thống khuyến nông không chỉ đơn thuần là kết nối, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mà mang tính chính trị, an sinh xã hội, đặc biệt với vùng sâu, vùng xa, trong giai đoạn tới, tỉnh Yên Bái sẽ củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở.

Ông Nguyễn Đức Điển – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, để nâng cao hoạt động, trước hết cần phải củng cố tổ chức bộ máy làm công tác khuyến nông. Sở NN-PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông hoàn thiện đề án vị trí việc làm; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp huyện, cấp xã với chủ trương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Điển – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ xây dựng đội ngũ khuyến nông nhà nước đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Nguyễn Đức Điển – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ xây dựng đội ngũ khuyến nông nhà nước đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông thông qua bồi dưỡng, cập nhật các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến; kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ làm công tác khuyến nông. Từ đó, xây dựng đội ngũ khuyến nông nhà nước đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, có sự gắn bó của hệ thống từ tỉnh tới cơ sở, đáp ứng được vai trò chủ đạo, định hướng xã hội hóa khuyến nông. Thông qua đó, giúp nông dân và các tổ chức sản xuất phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế, thông tin thị trường, giá cả nông sản để đưa ra những quyết định sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Kết hợp khuyến nông truyền thống và chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông tỉnh Yên Bái, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao những kết quả của hệ thống khuyến nông tỉnh đạt được trong giai đoạn qua.

Theo ông Thanh, mục tiêu của ngành NN-PTNT hiện nay là xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Theo đó, khuyến nông được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao "nông trí" và chuyên nghiệp hóa nông dân. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh một số nội dung, giải pháp để hệ thống khuyến nông Việt Nam nói chung và khuyến nông Yên Bái nói riêng cần chú trọng trong giai đoạn tới.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông tỉnh Yên Bái.

Thứ nhất, tập trung xây dựng, củng cố, phát triển các tổ khuyến nông cộng đồng để tăng cường hoạt động của khuyến nông cấp cơ sở nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với thực tiễn đời sống cộng đồng, thông qua các hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ nông dân, tổ hợp tác và HTX tham gia liên kết sản xuất.

Hai là, Sở NN-PTNT Yên Bái cụ thể hóa những chủ chương, chính sách hỗ trợ của tỉnh để phục vụ các mục tiêu nhiệm vụ của ngành, giúp nông dân tiếp cận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và gia tăng thu nhập. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Xây dựng, triển khai những dự án, mô hình quy mô lớn, theo định hướng liên kết giữa các huyện và các vùng trong tỉnh. Đối với trung tâm dịch vụ - hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố, cần thực hiện mô hình phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc thù, đặc sản… để nhân rộng, phổ biến cho bà con phát triển kinh tế.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thanh Tiến.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông tỉnh Yên Bái.

Ba là, đổi mới nội dung, phương pháp khuyến nông, kết hợp giữa khuyến nông truyền thống và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật số để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn trực quan, sinh động, dành thời lượng gắn lý thuyết với thực hành để nông dân có thể dễ dàng tiếp cận. Nội dung tập huấn phù hợp với từng vùng sản xuất, từng nhóm đối tượng, đáp ứng được nhu cầu thực tế của nông dân.

Đối với vùng thấp, trình độ dân trí cao, nên chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, tay nghề cho nông dân để áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất bền vững như nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, từng bước xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp.

Đối với những vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, cần đào tạo, bồi dưỡng nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, sản lượng, kết hợp chế biến bảo quản nông sản, nâng cao sinh kế cho người dân; sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và các biện pháp canh tác thích nghi, tiếp tục thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo và thay đổi tư duy trong sản xuất.

Bốn là, đa dạng hóa các phương thức thực hiện tư vấn khuyến nông như tư vấn qua trao đổi, tiếp xúc trực tiếp; thông qua các phương tiện truyền thông; qua đào tạo, tập huấn và các sự kiện khuyến nông như diễn đàn, tọa đàm; qua các ứng dụng trên nền tảng internet… Hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất, thành lập các HTX, tổ hợp tác, sản xuất gắn với thị trường. Tư vấn về các chính sách trong nông nghiệp; những tiến bộ kỹ thuật về giống, vật tư, cơ giới hóa, công nghệ thu hoạch, bảo quản chế biến. Tổ chức quản lý, liên kết sản xuất theo chuỗi, xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…

Hoàng Mai
nongnghiep.vn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Huyện Văn Yên: Đồng hành cùng nhà nông

Huyện Văn Yên: Đồng hành cùng nhà nông

LNV - Với thâm niên 20 năm công tác, chị Nguyễn Thị Trang - Tổ phó Tổ Khuyến nông, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã trải qua phụ trách địa bàn 6 xã gắn với những kỷ niệm, nhọc nhằn của một khuyến nông viên (KNV) cơ sở.
Hải Dương: Tập huấn kỹ thuật nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa

Hải Dương: Tập huấn kỹ thuật nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa

LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn Dự án “Xây dựng mô hình nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” (sau đây gọi tắt là dự án) cho 30 học viên là các hộ tham gia mô hình và các hộ ngoài mô hình có nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa trên địa bàn xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ.
Bình Định: Nhiều mô hình khuyến nông thành công

Bình Định: Nhiều mô hình khuyến nông thành công

LNV - Trong 19 mô hình khuyến nông thực hiện trong năm 2023 tại thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), có nhiều mô hình thành công ngoài mong đợi, nhất là mô hình nuôi lươn không bùn.
Hà Tĩnh: Hiệu quả kinh tế cao từ mô hình nuôi chồn hương

Hà Tĩnh: Hiệu quả kinh tế cao từ mô hình nuôi chồn hương

LNV - Chồn hương là loài động vật hoang dã quý hiếm, được thuần hóa để nuôi lấy thịt và xạ hương. Thời gian qua, ngành chức năng cũng đã cấp phép cho người dân nuôi loài động vật có nguồn gốc tự nhiên này nhằm cung cấp cho nhu cầu thị trường một cách hợp pháp. Thịt chồn hương có giá trị dinh dưỡng cao, được chế biến thành nhiều món ăn đặc sản thơm ngon, bổ dưỡng. Xạ hương chồn hương cũng là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền.
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh mẽ

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh mẽ

LNV - Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là một trong những nội dung quan trọng được thành phố Hà Nội quan tâm triển khai những năm gần đây và đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng về giá trị và ngày càng bền vững hơn. Đây là tiền đề, động lực để Hà Nội tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tạo bước chuyển mạnh mẽ, hướng đến những mục tiêu tăng trưởng cao hơn.

Tin khác

Năm 2024: Ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng

Năm 2024: Ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng

LNV - So cùng kỳ năm 2023, số ổ dịch năm nay có chiều hướng gia tăng (35,93%) song số lợn phải tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 37,16%. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 87 ổ dịch tại 21 tỉnh, số lợn chết và tiêu hủy là 3.030 con.
TP. Hồ Chí Minh: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

LNV - Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại TP. HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao TP. HCM chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 với diện tích hơn 190 ha.
Thực hiện chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long

LNV - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững ngành lúa gạo, đồng thời bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về môi trường.
Nông dân ĐBSCL đổi đời từ nền kinh tế nông nghiệp

Nông dân ĐBSCL đổi đời từ nền kinh tế nông nghiệp

LNV - Sản xuất nông nghiệp giữ vai trò quan trọng và mang lại giá trị kinh tế cao của vùng ĐBSCL. Đặc biệt từ khi có Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL đã tạo điều kiện cho kinh tế vùng phát triển.
Hơn 50% diện tích gieo cấy lúa xuân đã được cấp đủ nước

Hơn 50% diện tích gieo cấy lúa xuân đã được cấp đủ nước

LNV - Ngày đầu tiên của đợt 1 lấy nước đổ ải, gieo cấy lúa xuân, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ đã vận hành tối đa công trình, cấp đủ nước cho hơn 50% diện tích sản xuất nông nghiệp.
Quy hoạch Đồng Tháp thành trung tâm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quy hoạch Đồng Tháp thành trung tâm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

LNV - Ngày 11/01/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thành một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Mô hình ngô sinh khối - Giải pháp bên vững cho ngành chăn nuôi

Mô hình ngô sinh khối - Giải pháp bên vững cho ngành chăn nuôi

LNV - Thời gian qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã hỗ trợ các địa phương của Thủ đô trồng ngô sinh khối vụ đông trên đất hai lúa (đất trồng được hai vụ lúa trở lên trong một năm). Cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt, chống chịu được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp làm thức ăn chăn nuôi vào mùa đông và cho hiệu quả kinh tế cao.
Điện Biên: Nông nghiệp nỗ lực vượt khó thành công

Điện Biên: Nông nghiệp nỗ lực vượt khó thành công

LNV - Dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp cùng với sự biến động thị trường tiêu thụ một số mặt hàng, song, ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đã có nhiều nỗ lực vượt khó thành công. Tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tránh được rủi ro do thiên tai, dịch hại… góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
Ngành nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ của kinh tế Hà Nội

Ngành nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ của kinh tế Hà Nội

LNV - Năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, đóng góp vào sự phát triển chung, khẳng định vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế Hà Nội.
Nhân rộng những mô hình khuyến nông hiệu quả

Nhân rộng những mô hình khuyến nông hiệu quả

LNV - Năm 2023, ngành Nông nghiệp Hà Nội triển khai nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả, nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập cho người nông dân. Đặc biệt, các mô hình này không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật, mà còn giúp nông dân sản xuất theo hình thức liên kết, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu.
Phát triển tôm hữu cơ Long Hoà - Hoà Minh

Phát triển tôm hữu cơ Long Hoà - Hoà Minh

LNV - Chính nhờ con tôm mà đã thay đổi cả cuộc sống của người dân xứ cù lao của tỉnh Trà Vinh. Người dân không còn bỏ xứ đi nữa mà thay vào đó bám quê để phát triển nghề nuôi tôm, đời sống khá giả.
Chăn nuôi gà sạch ở Tân Hương, mô hình cần được nhân rộng!

Chăn nuôi gà sạch ở Tân Hương, mô hình cần được nhân rộng!

LNV - Nhờ quy trình nuôi và chế biến sạch, sản phẩm trứng và gà thịt của Tổ hợp tác chăn nuôi gà xã Tân Hương (Đức Thọ- Hà Tĩnh) đang cho chất lượng tốt và ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Đặc biệt, thương hiệu trứng gà đồi Trại Cốc, sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn Ocop 3 sao đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
Xã An Dũng (Đức Thọ- Hà Tĩnh):  Trồng hoa Tết, người dân khoác áo mới cho làng quê

Xã An Dũng (Đức Thọ- Hà Tĩnh): Trồng hoa Tết, người dân khoác áo mới cho làng quê

LNV - Vài năm trở lại đây nhiều hộ nông dân ở xã An Dũng có thêm nghề trồng hoa bán trong dịp tết Nguyên Đán cho thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống, làm đẹp thêm cho một vùng quê vốn còn nghèo ở huyện Đức Thọ.
Nuôi ếch bán tự nhiên, hướng đi mới giúp kinh tế gia đình đi lên

Nuôi ếch bán tự nhiên, hướng đi mới giúp kinh tế gia đình đi lên

LNV - Nhận thấy sát vườn nhà có diện tích mặt nước bỏ hoang, anh Trần Quốc Trường (thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã nhận thuê lại của địa phương để nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều năm loay hoay nuôi nhiều loại cá nhưng cho hiệu quả không cao, anh Trường đã tìm hiểu và quyết định chuyển sang nuôi ếch. Thay vì nuôi hoàn toàn trong chuồng và bằng thức ăn là cám chăn nuôi như nhiều mô hình khác thì anh Trường lại nuôi theo hình thức “bán tự nhiên”.
Xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh):   Hiệu quả từ mô hình nuôi ong lấy mật

Xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh): Hiệu quả từ mô hình nuôi ong lấy mật

LNV - Những năm gần đây, nghề nuôi ong lấy mật đang là hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người dân xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Được sự động viên, quan tâm của chính quyền, thấy được hiệu quả từ nhiều hộ dân đi trước, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi ong, giúp cho cuộc sống được nâng lên rõ rệt. Nhờ nuôi ong lấy mật, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên có kinh tế khá.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

OVN - Trong 3 ngày từ ngày 17/5 đến ngày 19/5/2024, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức Ngày hội nông sản lần thứ II – năm 2024, nhằm quảng bá, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đẩy mạnh giới thiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hoài
Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

LNV - Sáng 16/4, tại Thư viện tỉnh Bình Định, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 3 năm 2024.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự ki
Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

LNV - Sáng ngày 16/4, Cục XTTM tổ chức thành công Lễ khai mạc Tuần lễ THQG 2024 và Diễn đàn quốc tế THQG Việt Nam 2024 theo hình thức hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) tại Hà Nội, cùng với hoạt động bên lề là Triển lãm ảnh thành tựu THQG Việt Nam.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động