LNV - Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay đang được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh thực hiện nhằm tạo ra những nông sản có chất lượng, tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức liên kết nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng mô hình này trên quy mô lớn nhằm...