LNV - Làng sơn mài Tương Bình Hiệp; Làng nghề chạm trổ, điêu khắc gỗ Thủ Dầu Một; Làng nghề mây tre đan; Làng nghề guốc;...Là những làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi ở Bình Dương. Nổi bật có nghề sơn mài đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gi...