LNV - Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị đánh giá 6 tháng nhiệm vụ khuyến công năm 2022 và triển khai nhiệm vụ hoạt động khuyến công 6 tháng cuối năm 2022 của trung tâm. Tham gia Hội nghị có ông Nguyễn Trí Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện lãnh đạo...
LNV - Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Theo định hướng chung của chương trình, năm 2022 sẽ tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; hỗ trợ phát triển các cơ sở CNNT có lợi thế...
LNV - Thời gian qua, xác định mục tiêu là đồng hành cùng với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, hoạt động khuyến công đã góp phần phát triển sản xuất, kết nối giao thương, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhất là các sản phẩm CNNT tiêu biểu, giúp mở rộng thị trường cho các sản phẩm có thế...