LNV - Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu, Hội LHPN tỉnh đã triển khai phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc xây dựng NTM” gắn với 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ phong trào, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia góp phần làm thay...
LNV - Với 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã có 9/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện chuẩn nông thôn mới (NTM). Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng, huyện đã có nhiều mô hình sáng tạo và mang lại hiệu quả cao, góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp, biến những thôn xóm...
LNV - Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 26 ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông), Si Ma Cai từ một huyện nghèo, biên giới đã có những đổi thay lớn trong sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn.
LNV - Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là CTNTM). Tỉnh Quảng Nam sẽ căn cứ chủ trương, quy định mới để quyết định cụ thể về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện CTNTM...
LNV - Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đến nay xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) là một trong 5 địa phương của huyện Giao Thuỷ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Giao Tiến luôn phát huy thành quả cách mạng, đoàn...
LNV - Với 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Sóc Sơn - Hà Nội đã có 9/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện chuẩn nông thôn mới. Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng, huyện đã có nhiều mô hình sáng tạo và mang lại hiệu quả cao, góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp, biến những thôn xóm thuần nông...
LNV - Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả to lớn, toàn diện. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, thời gian qua phong trào xây dựng NTM ở một số địa phương có xu hướng chững lại, ngay cả ở những xã đã được công nhận đạt...
LNV - Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được Quảng Ninh xác định là chương trình kinh tế quan trọng trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở giai đoạn này. Từ đó, tiếp tục khai thác thế mạnh của địa phương, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
LNV - Từng là huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ, năm 2010, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, cùng nhiều khó khăn đặc thù. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình, Quỳnh Nhai đã đạt được những kết quả...
LNV- Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ngành, địa phương để đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) 8 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.
LNV - Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng...
LNV - Thu nhập được đánh giá là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, các địa phương, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) trên địa bàn tỉnh...
LNV - Xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp khu vực nông thôn của Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) hơn 10 năm qua. Từ cuối năm 2018, 9/9 xã nông nghiệp của TP Móng Cái đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Chất lượng đời sống của người dân được nâng cao. Không dừng lại ở những...
LNV - Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã và đang xây dựng, triển khai chuyên đề cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu cuối năm 2021 xã sẽ hoàn thành các tiêu chí cơ bản của xã nông thôn mới nâng cao
LNV - Xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chính quyền thị xã Quảng Yên đã ban hành nhiều văn bản và triển khai nhiều kế hoạch nhằm thực hiện các mục tiêu vừa xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị hóa.
LNV - Xã Bình Khê đặt mục tiêu trước năm 2022 sẽ phấn đấu trở thành phường. Chính bởi vậy, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương Bình Khê, các tiêu chí, chỉ tiêu luôn được gắn với phát triển đô thị, nhất là các tiêu chí về hạ tầng, môi trường…
LNV- Thành phố và các địa phương đang tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn, ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để cuối năm 2021, Hà Nội hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã.
LNV - Giữ gìn bản sắc văn hóa có vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng,… thì việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, dân tộc được huyện Đồng Văn quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Thông qua đó,...
LNV - Trà Cú có dân số hơn 156.000 người, đồng bào Khmer chiếm 62%, huyện có 17 xã, thị trấn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, XDNTM, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình...
LNV - Giai đoạn 2016 - 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Trùng Khánh vận động hội viên hiến 10.928 m² đất, đóng góp 6.100 ngày công lao động và 1 tỷ 297 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách trên 957 triệu đồng.