LNV - Phòng khám đa khoa khu vực Bất Bạt đóng tại trung tâm xã Sơn Đà, huyện Ba Vì (Hà Nội) nguyên là Bệnh viện cũ của huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây cũ. Trải qua hàng chục năm hoạt động, cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều lần được sửa chữa, tu bổ song đã lạc hậu, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho...