LNV - Được sự đồng ý của Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Ban thường vụ huyện ủy Ba Vì, trong 02 ngày 04 và 05/08/2022, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Vì tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Vì khóa 14 nhiệm kỳ 2022- 2027. Tham dự Đại hội có 126/126 đại biểu đến từ 31 xã thị trấn trong...