LNV - Aticomia với 100% thành phần chính từ thảo mộc của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Sinh học chuẩn bị cho ra đời sau một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm một cách nghiêm túc. Sản phẩm Aticomia với đầy đủ những giấy tờ pháp lý chuẩn bị ra mắt người tiêu dùng trong tháng 12.