LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sở Công Thương) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chế biến gỗ gia dụng” thực hiện tại Hộ kinh doanh cơ sở mộc Hai Lâm.