Hà Nội: 31°C Hà Nội
Đà Nẵng: 32°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 33°C Thừa Thiên Huế

Vai trò, vị thế của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống Việt Nam

LNV - Nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa qua, Hiệp hội và các tổ chức, hội viên đã triển khai Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do tác động tiêu cực lâu dài của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina; Israel – Hamas; Israel – Houthi, Israel – Iran…làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, nguyên, nhiên liệu toàn cầu, đặc biệt là xăng, dầu. Ảnh hưởng đến đến sức mua và làm suy giảm các thị trường xuất, nhập khẩu truyền thống. Tình hình trên làm cho sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh tế và làng nghề trong cả nước bị đình đốn, việc làm và đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.

Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, với quyết tâm chính trị cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương, các địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, và tổ chức xã hội – nghề nghiệp (trong đó có Hiệp hội Làng nghề Việt Nam) và sự đoàn kết, đồng lòng của cả nước, Việt Nam đã vững vàng vượt qua dược những khó khăn, thách thức, tự tin hơn trên con đường xây dựng và phát triển.

Nguyễn An Hưng, UVBCH Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề TP. Hải Phòng
Nguyễn An Hưng, UVBCH Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề TP. Hải Phòng

Trong bối cảnh chung đó, Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Hội đồng Cố vấn của Hiệp hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ, tập trung triển khai mạnh mẽ Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội lần thứ IV, hướng tới mục tiêu Đại hội đề ra là: Xây dựng Hiệp hội phát triển bền vững, trở thành mái nhà chung của làng nghề Việt; là địa chỉ tin cậy của hội viên.

Sau Đại hội, Lãnh đạo Hiệp hội đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các Quy chế hoạt động, hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; các Tổ chức có tư cách pháp nhân; các văn phòng đại diện và Tạp chí Làng nghề Việt Nam.

Văn phòng Đại diện, là cánh tay nối dài của Hiệp hội tại các địa phương (nơi chưa có tổ chức Hội, Hiệp hội cấp tỉnh) được quan tâm đầu tư. Công tác phát triển hội viên tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện nay Hiệp hội Làng nghề Việt Nam có trên 1000 hội viên ở hầu khắp các địa phương trong cả nước. Hàng chục nghìn người lao động được Hiệp hội và các tổ chức, hội viên dạy nghề, truyền nghề, đào tạo nâng cao tay nghề.

Trong nhiệm kỳ, Ban Lãnh đạo Hiệp hội đã tích cực phối, kết hợp với các cơ quan Nhà nước, các địa phương, các thành viên trong Cụm thi đua Khối kinh tế của MTTQ Việt Nam tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề truyền thống; triển khai các các chương trình chấn hưng và phát triển làng nghề, chương trình kết nối cộng đồng làng nghề, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, hội nhập quốc tế. Tổ chức các cuộc liên hoan văn hóa – du lịch, hội nghị khách hàng, kết nối cung cầu giữa các làng nghề. Vận động các tổ chức, hội viên tham gia các Hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế để trưng bày và tiêu thụ các các sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề,. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, mở rộng thi trường, thị phần, khách hàng; đưa các các sản phẩm làng nghề (đặc biệt là hàng thủ công mỹ nghệ) đậm đà bản sắc văn hóa các vùng, miền, các dân tộc Việt đến với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm; quảng bá đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ban Lãnh đạo Hiệp hội đã tích cực tham gia hoạt động phản biện xã hội các chính sách, pháp luật có liên quan đến nghề, làng nghề truyền thống, đến nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động của làng nghề.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Hiệp hội, nhiệm kỳ vừa qua Tạp chí Làng nghề Việt Nam, các Ban chuyên môn, tổ chức có tư cách pháp nhân, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật; tuyên truyền giới thiệu hoạt động của các làng nghề; giới thiệu nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề Việt Nam tiêu biểu; tư vấn pháp lý, hỗ trợ cho các tổ chức, hội viên tham gia các chương trình quốc gia, như: chương trình Khuyến công hàng năm; chương trình Ocop; chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam. Đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Hiệp hội, tích cực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về bảo quản sản phẩm, bảo vệ môi trường, tư vấn, hỗ trợ tổ chức, hội viên trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng nguyên liệu thay thế, thay đổi mẫu mã sản phẩm, nhãn mác, bao bì đóng gói sản phẩm, đăng ký thương hiệu, sở hữu trí tuệ…

Phong trào thi đua yêu nước của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 được quan tâm chỉ đạo, phát triển mạnh mẽ, thu hút được đông đảo các tổ chức, hội viên tham gia, như: Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phong trào Xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân hội viên được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Hoạt động xét, phong tặng các danh hiệu làng nghề, như: Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam; Làng nghề tiêu biểu; đơn vị kinh tế Làng nghề tiêu biểu; bảo vật tinh hoa làng nghề; sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Làng nghề tiêu biểu; bảng vàng gia tộc nghề truyền thống Việt Nam tiếp tục được duy trì định kỳ 2 năm một lần, theo phương châm công khai, minh bạch, đảm bảo tiêu chuẩn; phong trào thi đua có sức lan tỏa, tạo được tình cảm, niềm tin của tổ chức, hội viên vào Ban lãnh dạo Hiệp hội và sự nghiệp bảo tồn, chấn hưng nghề, làng nghề truyền thống mà Nghị quyết Đại hội IV đề ra. Hiệp hội đã vận động các tổ chức, hội viên tích cực tham gia hoạt động xã hộị, như: Chăm sóc thương binh, gia đình người có công; vận động ủng hộ, đồng bào vùng thiên tai, hỗ trợ cho tổ chức, hội viên gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; góp phần đảm bảo an ninh trật tư và an sinh xã hội ở các địa phương, đơn vị.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Lãnh đạo Hiệp hội tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đối ngoại nhân dân thông qua các cuộc hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác với một số tổ chức, tập đoàn kinh tế nước ngoài nhằm giới thiệu văn hóa Việt, quảng bá sản phẩm làng nghề với thị trường và khách hàng các nước bạn. Tổ chức hoặc tham gia các đoàn khảo sát thị trường nước ngoài, tham gia hội chợ tại một số nước, như: Thái Lan, Singapo, Bỉ, Nhật…tạo điều kiện cho tổ chức, hội viên được tiếp xúc, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, khai thác thị trường cung ứng nguồn nguyên liệu và tìm đầu ra cho các sản phẩm nghề, làng nghề truyền thống trong quá trình nền kinh tế nước ta hội nhập sâu với nền kinh tế khu vực và quốc tế.

Từ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 rút ra được những bài học kinh nghiệm quý đó là:

Thứ nhất, Hiệp hội phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao từ nhận thức đến hành động của thành viên Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội đồng Cố vấn, đến các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, hội viên.

Thứ hai, Hiệp hội đã tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương, các địa phương; sự động viên cổ vũ của các Hội, Hiệp hội Trung ương, nhất là các thành viên trong Cụm thi đua Khối Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thứ ba, hoạt động của Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội đồng Cố vấn, các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc khá đồng đều. Đã sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội IV thành các Chương trình, Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của Hiệp hội, khả thi được các tổ chức, hội viên tiếp nhận và tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Thứ tư, Hiệp hội đã làm tốt chức năng đại diện, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, hội viên. Huy động được đông đảo tổ chức, hội viên tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện; các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động do Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Thứ năm, Hiệp hội là thành viên tích cực, có trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, những thành tích của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã được Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, đia phương và tổ chức, hội viên ghi nhận. Hiệp hội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các danh hiệu cao quý khác.

Hiện nay, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đang khẩn trương tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hy vọng từ thành tích và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn sinh động của nhiệm kỳ qua cần được Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa V, Hội đồng Cố vấn, các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Hiệp hội.

Nhân dịp này đề nghị Đại hôi và Ban lãnh đạo Hiệp hội khóa V hết sức quan tâm đến công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn cả nước. Phối hợp với các Bộ, Ngành chức năng và các địa phương tham mưu cho Chính phủ công tác quy hoạch phát triển bền vững nghề, làng nghề truyền thống; phát triển vùng nguyên liệu; phát triển khu, cụm kinh tế làng nghề; tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 801/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/7/2022 “Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” với mục tiêu chung là: “Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề Việt Nam, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh

tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững”. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, công tác xét, công nhận các danh hiệu làng nghề Việt Nam. Góp phần không ngừng củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống Việt Nam; được các cấp, ngành, địa phương đánh giá cao và các tổ chức, hội viên tín nhiệm; để Hiệp hội thực sự trở thành là mái nhà chung của làng nghề Việt, là địa chỉ tin cậy của các tổ chức, hội viên.

Nguyễn An Hưng - UVBCH Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề TP. Hải Phòng

Tin liên quan

Mộc bản Thanh Liễu hồi sinh

Mộc bản Thanh Liễu hồi sinh

LNV - Chuỗi chương trình “Mộc bản Thanh Liễu - Hành trình hồi sinh một làng nghề” đang diễn ra tại Phường Bách Nghệ - Trung tâm Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng sản phẩm làng nghề Việt (quận Hà Đông) mở ra một không gian sáng tạo mới mẻ trong việc hồi sinh làng nghề Việt.
Thanh Hoá có thêm 7 nghề, làng nghề truyền thống

Thanh Hoá có thêm 7 nghề, làng nghề truyền thống

LNV - Vừa qua, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đã chủ trì hội nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Khai thác nguồn lực phát triển kinh tế làng nghề tại Thủ đô

Khai thác nguồn lực phát triển kinh tế làng nghề tại Thủ đô

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

Tin mới hơn

Nghề dát vàng bạc quì làng Kiêu Kỵ

Nghề dát vàng bạc quì làng Kiêu Kỵ

LNV - Làng Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm (Hà Nội) có hai nghề truyền thống là dát vàng bạc quì và may đồ da đã có từ lâu đời. Làm vàng bạc quì là một nghề truyền thống, chế biến vàng thật, bạc thật thành bột vàng, bạc (gọi là quì) bằng phương pháp sản xuất thủ công lâu đời, độc đáo.
Cần nâng tầm các sản phẩm làng nghề, lưu giữ giá trị văn hóa - lịch sử

Cần nâng tầm các sản phẩm làng nghề, lưu giữ giá trị văn hóa - lịch sử

LNV - Theo ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ NN-PTNT, Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhiều năm, tuy nhiên có thời điểm chúng ta sản xuất đại trà, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Vì vậy, thời gian tới phải nâng tầm hơn nữa cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Marketing bán hàng online cho sản phẩm gốm bát tràng

Marketing bán hàng online cho sản phẩm gốm bát tràng

LNV - Đẩy mạnh việc tuyên truyền làm cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, hộ kinh doanh dịch vụ hiểu và quan tâm về maketing và bán hàng online
Nghề và Làng nghề truyền thống

Nghề và Làng nghề truyền thống

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn không thể bỏ qua vai trò của các làng nghề, nhất là làng nghề, làng có nghề truyền thống. Thực tế cho thấy, làng nghề đã và đang tạo ra nhiều việc làm, không chỉ cho người trong độ tuổi lao động mà còn cho cả người già, người khuyết tật, trẻ em; giúp tăng thu nhập và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo tại nông thôn.
Vai trò, vị thế của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống Việt Nam

Vai trò, vị thế của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống Việt Nam

LNV - Nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa qua, Hiệp hội và các tổ chức, hội viên đã triển khai Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do tác động tiêu cực lâu dài của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina; Israel – Hamas; Israel – Houthi, Israel – Iran…làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, nguyên, nhiên liệu toàn cầu, đặc biệt là xăng, dầu. Ảnh hưởng đến đến sức mua và làm suy giảm các thị trường xuất, nhập khẩu truyền thống. Tình hình trên làm cho sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh tế và làng nghề trong cả nước bị đình đốn, việc làm và đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.

Tin khác

Hướng đi bền vững để bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống

Hướng đi bền vững để bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn không thể bỏ qua vai trò của các làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống. Thực tế cho thấy, làng nghề đã và đang tạo nhiều cơ hội việc làm, không chỉ cho người trong độ tuổi lao động mà còn cho cả người già, người khuyết tật, trẻ em, giúp tăng thu nhập và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo tại nông thôn. Tuy nhiên, để bảo tồn và phát triển làng nghề, cần có những hướng đi bền vững.
Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

LNV - Làng nghề truyền thống là một nhân tố quan trọng trong văn hóa vùng miền. Với một vùng văn hóa độc đáo như xứ Nghệ, làng nghề có vai trò to lớn, là bông hoa đẹp trong bức tranh văn hóa chung. Làng nghề thể hiện sự đa dạng của văn hóa, thể hiện tính đặc sắc của địa phương. Và trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển làng nghề hợp lý là hướng đi đúng đắn để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
Phát triển bền vững du lịch làng nghề Thừa Thiên Huế

Phát triển bền vững du lịch làng nghề Thừa Thiên Huế

LNV - Du lịch lễ hội văn hoá, du lịch làng nghề truyền thống là một thế mạnh và nét đặc trưng vốn có của du lịch Thừa Thiên Huế hiện tại và trong tương lai. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần khai thác và phát huy các làng nghề truyền thống như một chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng dân cư địa phương, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Gìn giữ tinh hoa làng nghề thời 4.0

Gìn giữ tinh hoa làng nghề thời 4.0

LNV - Người Việt Nam tự hào có những làng nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm, vang danh xứ người. Thế nhưng, theo năm tháng, các làng nghề truyền thống đang ngày càng mai một. Bên cạnh đó, thời đại công nghệ 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức cho các làng nghề, đòi hỏi công tác duy trì, bảo tồn và phát triển làng nghề cần sự chung tay của nhiều thế hệ và chính quyền các cấp.
Lợi ích của việc bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Lợi ích của việc bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Nhiều năm qua, việc bán hàng online đã khá phổ biến với nhiều lĩnh vực và đã quen thuộc với nhiều khách hàng, nhưng trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ rất ít cơ sở tham gia bán hàng online. Cho đến nay, chủ yếu là các cơ sở sản xuất đồ gốm và điêu khắc gỗ bắt đầu thực hiện bán hàng online.
Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

LNV - Bên cạnh cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trong doanh nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng, là xu hướng tất yếu để các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tăng tốc và phát triển.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam

LNV - Công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ giúp cho việc mua bán hàng hóa trực tuyến thuận tiện và phổ biến hơn bao giờ hết. Hơn nữa, khi dịch Covid-19 bùng nổ trên nhiều quốc gia với tốc độ lây lan nhanh chóng thì mua bán trực tuyến là giải pháp tối ưu thay thế cho phương thức mua bán truyền thống.
Hà Nội phát triển làng nghề truyền thống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

Hà Nội phát triển làng nghề truyền thống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

LNV - Thành phố Hà Nội là nơi có nhiều làng nghề truyền thống với 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 305 làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận, huyện và thị xã. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa.
Lợi ích bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Lợi ích bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Nhiều năm qua, việc bán hàng online đã khá phổ biến với nhiều lĩnh vực và quen thuộc với khách hàng, nhưng trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ rất ít cơ sở tham gia bán hàng online. Cho đến nay, chủ yếu là các cơ sở sản xuất đồ gốm và điêu khắc gỗ bắt đầu thực hiện bán hàng online.
Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số

Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số

LNV - Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng bởi nét tài hoa của những nghệ nhân làng nghề. Với những ai yêu lụa Vạn Phúc khi về nơi đây như được trở lại cội nguồn với nhiều nét xưa cũ. Bao đời nay, lụa Vạn Phúc chỉ sử dụng chất liệu tơ tằm truyền thống, do bàn tay của người lao động tạo nên. Điều đáng quý là các sản phẩm ở đây được làm từ nguyên liệu tự nhiên, có nhiều ưu điểm khác hẳn với các sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
Những khó khăn cần tháo gỡ của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế

Những khó khăn cần tháo gỡ của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế

LNV - Quyết định số: 801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt nam giai đoạn 2021 – 2030” đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN lên 4 tỷ USD vào năm 2025 và 6 tỷ USD vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, hàng loạt khó khăn lớn nhỏ cần được tháo gỡ ở mọi khu vực, từ trung ương đến địa phương. Chúng ta có thể điểm qua một số khó khăn cần được ưu tiên tháo gỡ như sau:
Đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước ở các làng nghề

Đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước ở các làng nghề

LNV - Làng nghề có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, sự phát triển của các làng nghề cũng gây ra hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước thải làng nghề, Việt Nam cần thiết phải có các biện pháp đồng bộ từ chính sách tới giải pháp như quy hoạch lại không gian sản xuất, tổ chức tốt quy trình sản xuất, vệ sinh môi trường, tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường... đặc biệt là các giải pháp về kỹ thuật xử lý nước thải với mức đầu tư thấp, dễ vận hành, phù hợp với yêu cầu của làng nghề.
Nâng cao kỹ năng bán hàng online, marketing cho các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề

Nâng cao kỹ năng bán hàng online, marketing cho các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề

LNV - Trong thời kỳ kinh tế hội nhập, sản phẩm làng nghề phải cạnh tranh rất khốc liệt về mẫu mã, chất lượng, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để mở rộng thị trường, ngoài việc bán sản phẩm làng nghề tại các cửa hàng truyền thống, phương thức bán hàng on line ngày càng quan trọng mở ra hướng mới để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm làng nghề. Để nâng cao kỹ năng bán hàng online, maketing cho sản phẩm Thủ công Mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề cần thực hiện những bước sau đây:
Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

LNV - Thương mại điện tử là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến dần dần đã trở thành những hoạt động cần thiết tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là tại các làng nghề.
Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc " của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc " của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị Trung ương của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đã xuất bản nhiều bộ sách, cuốn sách lý luận chính trị có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường nối chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Chắp cánh đưa nông sản Việt vươn xa

Chắp cánh đưa nông sản Việt vươn xa

OVN - Nông sản Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế lớn, nhưng hiện nay phần lớn nông sản được xuất thô chứ chưa đi sâu vào chế biến nên giá trị kinh tế còn thấp.
Phú Yên hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Phú Yên hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

LNV - Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên” nhằm tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cho các nhà đầu tư để hiện thực hó
Làng nghề phở Vân Cù - Nét đẹp văn hoá ẩm thực Việt

Làng nghề phở Vân Cù - Nét đẹp văn hoá ẩm thực Việt

LNV - Nằm ẩn mình bên bờ sông Hồng thơ mộng, làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm phở gia truyền. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, phở Vân Cù đã trở thành thương hiệu ẩm thực uy tín, góp phần tô điểm cho bức tranh văn hóa ẩm thực phong phú của Việt Nam.
Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học: “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”

Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học: “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”

LNV - Ngày 2/6, tại Bảo tàng tỉnh (thành phố Nam Định), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tỉnh Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”.
Hà Nội: Cốm Hàng Than, đúc đồng Ngũ Xã được công nhận nghề truyền thống

Hà Nội: Cốm Hàng Than, đúc đồng Ngũ Xã được công nhận nghề truyền thống

LNV - Nghề đúc đồng Ngũ Xã và sản phẩm từ cốm phố Hàng Than truyền thống của quận Ba Đình vừa được UBND Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống Hà Nội”.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động