LNV - Ngày 13/12/2021 công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ sinh học đã tổ chức buổi lễ ra mắt Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Aticomia với các thành phần chiết xuất hỗn hợp từ thảo mộc tự nhiên hỗ trợ phòng và giảm triệu chứng cho người dân Việt Nam trong đại dịch Covid-19.
LNV - Aticomia với 100% thành phần chính từ thảo mộc của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Sinh học chuẩn bị cho ra đời sau một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm một cách nghiêm túc. Sản phẩm Aticomia với đầy đủ những giấy tờ pháp lý chuẩn bị ra mắt người tiêu dùng trong tháng 12.