LNV - Đó là nội dung chính của Hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diễn ra vào sáng 8/5 do Bộ nông nghiệp & PTNT tổ chức. Ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM chủ trì hội nghị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &...