LNV - Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể danh thắng Hương Sơn (Chùa Hương) sẽ chính thức đón khách từ ngày 16/2 (16 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022). Tuy nhiên, du khách chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được khuyến cáo không nên đến tham quan.