LNV - Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đạt những kết quả đáng ghi nhận với 88,45% số người học nghề có việc làm. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc tổ chức đào tạo nghề vẫn chưa phù hợp với nhu cầu của người học, chưa gắn với xu hướng phát triển kinh tế...
LNV - Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, tỉnh Bắc Giang đã tích cực, chủ động để ra các giải pháp nâng cao chất lượng qua đào tạo nghề như đổi mới các chương trình đào tạo, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc xây dựng và đổi mới nội...
LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo nghề trồng cây lương thực, cây thực phẩm và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 66 học viên là lao động nông thôn của xã Phong Châu, huyện Đông Hưng . Lớp đào tạo nghề được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc...
LNV - Thời quan qua, công tác đào tạo tại các địa phương của T.P Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường, gắn với giải quyết việc làm trong xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, dạy nghề theo địa chỉ, dạy theo nhu cầu gắn với giải quyết việc...
LNV - Thời gian qua, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ba Bể đã có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là công tác phối hợp dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm thay đổi tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất cho thành viên, người lao động và hộ dân liên kết...
LNV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý đề nghị các trường đào tạo nghề cần đa dạng các chương trình tư vấn hướng nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp giới thiệu về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm cho học sinh. Đặc biệt đổi mới phương pháp đào tạo nghề để tiếp cận trình độ tiên...
LNV - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được các địa phương chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua công tác đào tạo và gắn kết với giải quyết việc làm đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa...
LNV - Bằng nhiều giải pháp thiết thực, những năm gần đây, huyện Nông Cống đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
LNV - Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt khoảng 62,03%. Dự kiến vào cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%.
LNV - Theo số liệu thông kê của Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang, tính đến hết tháng 8/2020, toàn tỉnh có 41 cơ sở GDNN (trong đó có 02 trường cao đẳng, 08 trường trung cấp, 15 trung tâm GDNN và 16 cơ sở hoạt động GDNN). Thời gian qua, các cơ sở GDNN đã chủ động đa dạng hình thức, phương pháp đào tạo theo hướng mở, linh hoạt,...
LNV - Sở LĐ-TB&XH Cà Mau vừa có tổng kết 10 năm (2010 - 2020) công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956. Theo đó, sau 10 năm thực hiện đề án, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
LNV - Qua 5 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp - làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông...
LNV - Cùng với tiếp tục phân luồng các chương trình đào tạo theo mục tiêu nghề phổ thông, Trường Trung cấp Nghề thanh niên dân tộc miền núi tỉnh cần xây dựng đề án nâng cao các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng tay nghề cho học viên sau khi ra trường.
LNV - Sáng 24/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì, nghe đại diện các cơ quan chức năng báo cáo về công tác tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2020 đối với 21 trường nghề công lập thuộc thành phố. Qua phản ánh, công tác tuyển sinh năm nay của các nhà trường khó đạt kế hoạch đề ra.
LNV - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện U Minh luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và phát huy hiệu quả.
LNV - Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, giúp cho nhiều lao động nông thôn “ly nông không ly hương”. Nhờ đó chất lượng công tác đào tạo nghề được nâng lên, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%.
LNV - Việc đào tạo nghề trong tỉnh Gia Lai đang theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cho lao động nông thôn. Một số hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Gia Lai là cầu nối để đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm ổn định để lao động vùng quê nâng cao thu nhập.
LNV - Có ít nhất 90% tổng số người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp...
LNV - Giai đoạn 2015 - 2020, các địa phương trên toàn TP. Hà Nội đã mở 1.713 lớp với 59.229 người tham gia học nghề trình độ sơ cấp nghề nông nghiệp, chiếm 44,83% tổng số lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
LNV - Sau gần 10 năm thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn, huyện Tây Sơn đã tổ chức dạy nghề cho hơn 4.600 lao động. Cơ cấu nghề đã có sự chuyển biến tích cực, theo đó có 40% nông dân học các nghề nông nghiệp, 60% học các nghề phi nông nghiệp. Trong đó có 90% lao động học nghề nông nghiệp có việc làm sau khi...