TBV - Thời báo Làng nghề Việt tiếp tục nhận được đơn thư cầu cứu của bà Nguyễn Thị Thanh tại đường Phượng Hoàng, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Phản ánh về việc chồng bà là ông Lê Ngọc Dũng bị đối tượng cùng khu cứ trú đánh gây thương tích theo giám định thương tật là 10%. Tuy...