Hà Nội: 14°C Hà Nội
Đà Nẵng: 22°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 21°C Thừa Thiên Huế

Làng nghề thi hành Hiệp định EVFTA

LNV - Ngày 12/2/2020, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) đã được Nghị viện Châu Âu thông qua, Ngày 8/6/2020, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội nước ta đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định này. Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, đây chính là dấu mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử kinh tế thương mại, mở ra một giai đoạn mới trong hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
THI HÀNH HIỆP ĐỊNH – THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

Hiệp định EVFTA gồm 17 Chương, 8 Phụ lục, 2 Nghị định thư, 2 Biên bản ghi nhớ và 4 Tuyên bố chung. Hiệp định điều chỉnh nhiều vấn đề bao gồm: Thương mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, các hàng rào kỹ thuật trong thương mại, thương mại dịch vụ (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp Nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, pháp lý - thể chế. EVFTA được coi là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên.

Theo Bộ Công thương, EVFTA được cho là sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18 đến 3,25% (cho giai đoạn 5 năm đầu thực hiện), 4,57-5,30% (cho giai đoạn 05 năm tiếp theo) và 7,07-7,72% (cho giai đoạn 05 năm sau đó).


Đối với chúng ta, trong quá trình thi hành EVFTA, cơ hội, thuận lợi là rất lớn, song thách thức cũng không nhỏ. Đó là hàng hóa của 27 thành viên EU cũng vào VN với mức thuế giảm dần, cạnh tranh gay gắt là không tránh khỏi. Tuy nhiên, việc thực hiện EVFTA cũng là một dịp để chúng ta tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh, tạo điều kiện để VN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. phát triển bền vững hơn. Các làng nghề nước ta, chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể với quy mô nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ cũng đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời cũng gặp những thách thức gay gắt về sức cạnh tranh, vốn liếng, trình độ nhân lực, tiếp cận thị trường, v.v… như mọi người đã biết, do đó, càng cần phải nỗ lực hơn nhiều để có thể nâng cao đồng bộ, toàn diện chất lượng hoạt động với sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đạt hiệu quả cao trong thi hành Hiệp định.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Việc thực hiện EVFTA đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn trước hết là từ phía các doanh nghiệp, trong đó có các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề chúng ta. Tuy nhiên, như kinh nghiệm đã chỉ rõ, vai trò của Nhà nước là rất quan trọng, nhất là trong khi dịch Covid-19 đang lây lan, ảnh hưởng xấu đến kinh tế và đời sống nhân dân. Yêu cầu đặt ra là phải khai thác tối đa các lợi thế, tận dụng mọi cơ hội để giành thắng lợi cho đất nước, cho mỗi doanh nghiệp. Chỉ có sự nỗ lực của cả hai phía doanh nghiệp và Nhà nước mới có thể đạt hiệu quả cao như mong muốn.

Về phía Nhà nước, xin đề nghị:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trước mắt là xây dựng các văn bản trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục hoàn thiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của một “Nhà nước kiến tạo” hiện đại, hoàn chỉnh hệ thống thể chế, chính sách nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho mỗi người dân thực hiện quyền tự do kinh doanh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp pháp, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; Đặc biệt chú trọng văn hóa, đạo đức trong phát triển; bảo vệ môi trường, v.v…


CGCC Vũ Quốc Tuấn.


Đáng chú ý là thời gian gần đây, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được thành lập, với nhiệm vụ xóa bỏ những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội, qua đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giải phóng các năng lực sản xuất, khuyến khích sáng tạo của dân và doanh nghiệp. Mặt khác rất quan trọng là tiếp tục cải cách hành chính, xóa bỏ những hành vi tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà doanh nghiệp.

Hai là, dối với Hiệp định EVFTA, Nhà nước tăng cường các hoạt động phổ biến, giải thích và hướng dẫn thực hiện các điều khoản của hiệp định đến từng doanh nghiệp, từng cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề; không chỉ là những phương hướng chung mà cần rất cụ thể đến từng ngành nghề, từng mặt hàng cụ thể. Hơn nữa, các cơ quan nhà nước còn cần phổ biến cho doanh nghiệp và làng nghề nắm vững các đặc điểm, yêu cầu của mỗi thị trường trong EU, nhất là văn hóa kinh doanh, văn hóa tiêu dùng của từng nước. Đồng thời, để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp, họ có thể thực hiện các rào cản kỹ thuật phi thuế quan; chúng ta cần kịp thời nắm vững các biện pháp họ sẽ thực hiện để chuẩn bị các biện pháp đối phó..

Ba là, hiện nay, đang có ba hiệp định thương mại tự do thế hệ mói có nội dung rất quan trọng và phạm vi rất rộng (EVFTA, RCEP và CPTPP) đều đang có hiệu lực thi hành và liên quan đến làng nghề, song lại có những điều khoản giống nhau và khác nhau, vì vậy, xin đề nghị các cơ quan nhà nước tích hợp các điều khoản của các hiệp định này (cả về nội dung, phạm vi và thời hạn thi hành, cùng dự báo những rào cản kỹ thuật mà các nước có thể thực hiện để bảo vệ hàng hóa của họ) vào trong một văn bản dễ đọc, dễ hiểu, để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề nắm được, từ đó có giải pháp thi hành các hiệp định có hiệu quả, tránh thiệt hại.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

Với chức năng là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp gắn bó với cộng đồng làng nghề trong cả nước, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (HHLN) càng cần phát huy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các biện pháp để mỗi làng nghề, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề tận dụng mọi cơ hội cũng như khắc phục những thách thức trong thi hành các hiệp định EVFTA và EVIPA. Xin kiến nghị một số biện pháp như sau.

Một là, góp phần cùng cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến, giải thích và hướng dẫn thực hiện các điều khoản của hiệp định, nhất là những điều khoản liên quan trực tiếp đến làng nghề. Điều này rất cần thiết bởi vì HHLN hiểu rõ hơn các cơ quan nhà nước về đặc điểm của từng nhóm ngành nghề, từng ngành nghề, thậm chí từng làng nghề ở các vùng đất nước. Vì thế, việc HHLN giải thích, phổ biến các điều khoản của hiệp định càng chi tiết, cụ thể, thật cặn kẽ, thiết thực, sát sườn, sẽ giúp cho mỗi cơ sở, mỗi làng nghề biết rõ những việc phái làm, những giải pháp cần thực hiện và thực hiện sao cho có hiệu quả cao nhất.

Hai là, HHLN có thể góp ý kiến về giải pháp và trực tiếp thực hiện các dịch vụ phục vụ cơ sở làng nghề. Đó là những công việc nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của mỗi sản phẩm, những biện pháp đã được áp dụng lâu nay, song giờ đây cần được thực hiện một cách chủ động, cụ thể hơn, sát hợp hơn với từng sản phẩm hàng hóa, đáp ứng trúng yêu cầu của từng thị trường trong EU. Những giải pháp như ứng dụng khoa học, công nghệ; Cải tiến tổ chức quản lý, chú ý xuất xứ nguyên vật liệu, hàng hóa; Bồi dưỡng và đào tạo nhân lực, quan tâm phát huy nghệ nhân, thợ giỏi, thực hiện quan hệ lao động theo cam kết mới; khắc phục ô nhiễm môi trường, v.v… cần được thực hiện thiết thực hơn. Trong điều kiện hiện nay, xin nhấn mạnh việc liên kết, liên doanh giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh, giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với các doanh nghiệp lớn, với các tổ chức nghiên cứu, các trường, viện, … đặc biệt là gắn kết chuỗi giá trị giữa các khâu của sản xuất và thị trường, coi đây là một biện pháp rất cơ bản để nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập, thực hiện EVFTA đạt hiệu quả cao.

Ba là, để thực hiện các nhiệm vụ trên đây, xin đề nghị HHLN phát huy hơn nữa hoạt động của các tổ chức trực thuộc, như các trung tâm, các ban, văn phòng đại diện, v.v… hướng hoạt động của các tổ chức này về cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề, tập trung vào các dịch vụ thông tin, tư vấn, đào tạo, quan trọng nhất là các dịch vụ khoa học công nghệ; tư vấn chính sách, tư vấn pháp luật; Dịch vụ xây dựng thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ, phát triển thị trường, v.v… Cần coi cơ sở là trung tâm của mọi hoạt động; cơ sở mạnh, thực hiện EVFTA thành công thì HHLN sẽ vững mạnh, càng được sự tín nhiệm của cộng đồng làng nghề.

Trên đây chỉ là những gợi ý ban đầu, còn rất sơ sài, góp với các làng nghề trong việc thi hành EVFTA. Hy vọng rằng rằng các cơ sở sản xuất làng nghề, cộng đồng làng nghề nước ta, với ý chí vươn lên mạnh mẽ cùng đội ngũ nghệ nhân giàu sức sáng tạo phong phú, sẽ chủ động tìm ra nhiều giải pháp hữu hiệu để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đạt nhiều thành tựu trong thực hiện Hiệp định này, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững làng nghề nước ta.

Tháng 12 năm 2020

CGCC Vũ Quốc Tuấn
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hiệp hội Làng nghề Việt NamTin liên quan

Tin mới hơn

Lợi ích bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Lợi ích bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Nhiều năm qua, việc bán hàng online đã khá phổ biến với nhiều lĩnh vực và quen thuộc với khách hàng, nhưng trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ rất ít cơ sở tham gia bán hàng online. Cho đến nay, chủ yếu là các cơ sở sản xuất đồ gốm và điêu khắc gỗ bắt đầu thực hiện bán hàng online.
Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số

Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số

LNV - Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng bởi nét tài hoa của những nghệ nhân làng nghề. Với những ai yêu lụa Vạn Phúc khi về nơi đây như được trở lại cội nguồn với nhiều nét xưa cũ. Bao đời nay, lụa Vạn Phúc chỉ sử dụng chất liệu tơ tằm truyền thống, do bàn tay của người lao động tạo nên. Điều đáng quý là các sản phẩm ở đây được làm từ nguyên liệu tự nhiên, có nhiều ưu điểm khác hẳn với các sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
Những khó khăn cần tháo gỡ của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế

Những khó khăn cần tháo gỡ của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế

LNV - Quyết định số: 801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt nam giai đoạn 2021 – 2030” đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN lên 4 tỷ USD vào năm 2025 và 6 tỷ USD vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, hàng loạt khó khăn lớn nhỏ cần được tháo gỡ ở mọi khu vực, từ trung ương đến địa phương. Chúng ta có thể điểm qua một số khó khăn cần được ưu tiên tháo gỡ như sau:
Đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước ở các làng nghề

Đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước ở các làng nghề

LNV - Làng nghề có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, sự phát triển của các làng nghề cũng gây ra hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước thải làng nghề, Việt Nam cần thiết phải có các biện pháp đồng bộ từ chính sách tới giải pháp như quy hoạch lại không gian sản xuất, tổ chức tốt quy trình sản xuất, vệ sinh môi trường, tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường... đặc biệt là các giải pháp về kỹ thuật xử lý nước thải với mức đầu tư thấp, dễ vận hành, phù hợp với yêu cầu của làng nghề.
Nâng cao kỹ năng bán hàng online, marketing cho các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề

Nâng cao kỹ năng bán hàng online, marketing cho các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề

LNV - Trong thời kỳ kinh tế hội nhập, sản phẩm làng nghề phải cạnh tranh rất khốc liệt về mẫu mã, chất lượng, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để mở rộng thị trường, ngoài việc bán sản phẩm làng nghề tại các cửa hàng truyền thống, phương thức bán hàng on line ngày càng quan trọng mở ra hướng mới để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm làng nghề. Để nâng cao kỹ năng bán hàng online, maketing cho sản phẩm Thủ công Mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề cần thực hiện những bước sau đây:
Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

LNV - Thương mại điện tử là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến dần dần đã trở thành những hoạt động cần thiết tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là tại các làng nghề.

Tin khác

Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc " của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc " của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị Trung ương của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đã xuất bản nhiều bộ sách, cuốn sách lý luận chính trị có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường nối chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Bình Dương: Kỳ vọng có thêm sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ

Bình Dương: Kỳ vọng có thêm sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ

OVN - Theo thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, hiện nay, trên địa bình tỉnh đã có 103 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 đến 4 sao. Trong đó, có 93 sản phẩm OCOP 3 sao và 10 sản phẩm OCOP 4 sao.
Tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng và đức thanh liêm của người xưa

Tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng và đức thanh liêm của người xưa

LNV - Trong xã hội phong kiến Việt Nam, với cấu trúc hệ thống Nhà nước “Quân – Thần – Nhân”, chưa có nền dân chủ, thì tệ quan liêu, hối lộ, nhũng nhiễu, lộng quyền… là phổ biến. Song, ta hãy tìm hiểu xem trong xã hội quân chủ ấy, các triều đại, các vị vua và quan đã làm được gì để chống tham nhũng, lạm dụng chức quyền, giúp cho ổn định xã hội và quản lý Nhà nước phong kiến, cùng giảm bớt đau khổ cho muôn dân.
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ V

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ V

LNV - Hiệp hội Làng nghề Việt Nam được thành lập năm 2005, trải qua 4 kỳ đại hội. Hiện Hiệp hội đang hoàn thiện hồ sơ xin phép tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến quý IV năm 2023 tại Hà Nội.
Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội  “Hội tụ - kết tinh - lan tỏa”

Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội “Hội tụ - kết tinh - lan tỏa”

LNV - Hà Nội vốn nổi tiếng vùng đất “Địa linh nhân kiệt” và Hà Nội đẹp, thơ mộng không chỉ bởi vẻ đẹp của 36 phố phường mà còn nổi bật bởi những làng nghề truyền thống nổi tiếng đã đi vào trong sử sách, thơ ca. Hà Nội – mảnh đất trăm nghề hội tụ đã tạo nên giá trị của một nền văn hóa.
Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn

Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn

LNV - Trong những năm qua, làng nghề, ngành nghề nông thôn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho một số bộ phận gia đình ở nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Việc phát triển các ngành nghề ở nông thôn một cách bền vững sẽ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Kết nối văn hoá biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Kết nối văn hoá biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

LNV - Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; đứng thứ hai trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cùng với thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng là một trong ba đầu tầu thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng. Trong sáng kiến hợp tác kinh tế “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” giữa Việt Nam và Trung Quốc, thành phố Hải Phòng là một trung tâm kinh tế quan trọng.
Hải Phòng xây dựng thành phố theo hướng hiện đại, văn minh

Hải Phòng xây dựng thành phố theo hướng hiện đại, văn minh

LNV - Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Hải Phòng sớm chỉ đạo quyết liệt các cấp ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội, với một số kết quả nổi bật.
Những bài học kinh nghiệm qua 18 năm hoạt động của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Những bài học kinh nghiệm qua 18 năm hoạt động của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

LNV - LTS. Hiện nay, Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đang triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội lần thứ V dự kiến vào cuối năm 2023. Đại hội này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của Hiệp hội đáp ứng yêu cầu của kinh tế - xã hội nước ta. Nhân dịp này, Tạp chí Làng nghề Việt Nam có cuộc phỏng vấn Chuyên gia cao cấp Vũ Quốc Tuấn, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người đã chủ trì việc thành lập Hiệp hội; Ông đã trải qua hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Hiệp hội (2005-2011) và nay là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Hiệp hội. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Làng nghề Việt Nam - Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng hướng tới phát triển bền vững

Làng nghề Việt Nam - Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng hướng tới phát triển bền vững

LNV - Các biện pháp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu chất thải phát sinh trong các hoạt động tại làng nghề là hướng đi cần thiết và hướng tới phát triển bền vũng các làng nghề
Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều thách thức đặt ra. Trong những thách thức là vấn đề mẫu sản phẩm TCMN sao có được vẻ đẹp hấp dẫn, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng… thu hút thị trường, tạo ra giá trị kinh tế lớn và giá trị mỹ thuật, văn hóa… đây là vấn đề quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm TCMN.
Nghệ nhân giữ gìn “hồn cốt” của một làng nghề

Nghệ nhân giữ gìn “hồn cốt” của một làng nghề

LNV - Trong những làng nghề điêu khắc gỗ, Dư Dụ được biết đến là nơi có nghệ thuật điêu khắc gỗ tinh xảo bậc nhất cùng nhiều người thợ có tay nghề điêu luyện. Một trong số đó không thể không nói đến ông Trần Văn Vĩnh – một nghệ nhân điêu khắc có hơn 35 năm kinh nghiệm và đã từng tạo ra hàng trăm tác phẩm độc đáo.
Vai trò của tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng thay thế để giảm chi phí sản xuất, cái thiện môi trường làng nghề

Vai trò của tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng thay thế để giảm chi phí sản xuất, cái thiện môi trường làng nghề

LNV - Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng thay thế là một cách tiếp cận làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời giúp cho các cơ sở sản xuất ở làng nghề cắt giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất, giảm bớt chi phí xử lý môi trường đảm bảo cho làng nghề phát triển bền vững.
Vấn đề tiết kiệm năng lượng tại các làng nghề

Vấn đề tiết kiệm năng lượng tại các làng nghề

LNV - Hiện nay tiết kiệm năng lượng đang là vấn đề rất lớn mà cả xã hội đang quan tâm thực hiện.
Thực trạng mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ hiện nay

Thực trạng mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ hiện nay

LNV - Bước vào thời kỳ hội nhập, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của chúng ta phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại của các nước cũng như cạnh tranh trong nội bộ trong nước về chất lượng, giá thành, đặc biệt là về mẫu mã sản phẩm. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội, thị hiếu của khách hàng luôn thay đổi, ngày càng đòi hỏi các nhà thiết kế, các doanh nghiệp làng nghề phải không ngừng sáng tạo những sản phẩm mới có kiểu dáng đẹp, vừa có công năng đáp ứng thị hiếu của khách hàng thì mới có thể tiêu thụ được sản phẩm. Chính vì vậy những năm gần đây việc thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ luôn được các nhà thiết kế, các nghệ nhân, các doanh nghiệp làng nghề quan tâm.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Không khí lao động, sản xuất sôi nổi, hăng say đầu Xuân mới

Không khí lao động, sản xuất sôi nổi, hăng say đầu Xuân mới

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã bắt tay vào làm việc từ rất sớm nhằm bảo đảm thời vụ cũng như giữ nhịp sản xuất, tạo đà phát triển kinh tế, báo hiệu một năm mới đầy thắng lợi.
Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

LNV - Dự án “Xuân Ấm Trao Em” được thực hiện với mục đích hỗ trợ cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Quảng Uyên. Đây đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo - cận nghèo, có trường hợp mồ côi cha/mẹ, có thương tật.
Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

LNV - Tháng 11/2023 làng nghề gỗ Hương Mạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể với 412 thành viên, tạo cơ hội cho nghề gỗ Hương Mạc nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

LNV - Cùng với thắng cố, mận Tam Hoa, chè Shan Tuyết, thổ cẩm... rượu ngô cũng là một trong những đặc sản, là niềm tự hào của đồng bào của các dân tộc ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

LNV - Gần 40 năm cống hiến trong ngành CAND về hưu với quân hàm Thượng tá, song Nghệ sỹ Đào Hà, chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ xứ Đoài, người Đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh, lanh lợi này vẫn còn nhớ như in những chuyến đi trinh sát tại địa bàn phía Tây Bắc Tổ quốc. Nhớ những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi thương yêu, đùm bọc đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động