Làng nghề thi hành Hiệp định EVFTA

LNV - Ngày 12/2/2020, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) đã được Nghị viện Châu Âu thông qua, Ngày 8/6/2020, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội nước ta đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định này. Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, đây chính là dấu mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử kinh tế thương mại, mở ra một giai đoạn mới trong hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
THI HÀNH HIỆP ĐỊNH – THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

Hiệp định EVFTA gồm 17 Chương, 8 Phụ lục, 2 Nghị định thư, 2 Biên bản ghi nhớ và 4 Tuyên bố chung. Hiệp định điều chỉnh nhiều vấn đề bao gồm: Thương mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, các hàng rào kỹ thuật trong thương mại, thương mại dịch vụ (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp Nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, pháp lý - thể chế. EVFTA được coi là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên.

Theo Bộ Công thương, EVFTA được cho là sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18 đến 3,25% (cho giai đoạn 5 năm đầu thực hiện), 4,57-5,30% (cho giai đoạn 05 năm tiếp theo) và 7,07-7,72% (cho giai đoạn 05 năm sau đó).


Đối với chúng ta, trong quá trình thi hành EVFTA, cơ hội, thuận lợi là rất lớn, song thách thức cũng không nhỏ. Đó là hàng hóa của 27 thành viên EU cũng vào VN với mức thuế giảm dần, cạnh tranh gay gắt là không tránh khỏi. Tuy nhiên, việc thực hiện EVFTA cũng là một dịp để chúng ta tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh, tạo điều kiện để VN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. phát triển bền vững hơn. Các làng nghề nước ta, chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể với quy mô nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ cũng đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời cũng gặp những thách thức gay gắt về sức cạnh tranh, vốn liếng, trình độ nhân lực, tiếp cận thị trường, v.v… như mọi người đã biết, do đó, càng cần phải nỗ lực hơn nhiều để có thể nâng cao đồng bộ, toàn diện chất lượng hoạt động với sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đạt hiệu quả cao trong thi hành Hiệp định.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Việc thực hiện EVFTA đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn trước hết là từ phía các doanh nghiệp, trong đó có các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề chúng ta. Tuy nhiên, như kinh nghiệm đã chỉ rõ, vai trò của Nhà nước là rất quan trọng, nhất là trong khi dịch Covid-19 đang lây lan, ảnh hưởng xấu đến kinh tế và đời sống nhân dân. Yêu cầu đặt ra là phải khai thác tối đa các lợi thế, tận dụng mọi cơ hội để giành thắng lợi cho đất nước, cho mỗi doanh nghiệp. Chỉ có sự nỗ lực của cả hai phía doanh nghiệp và Nhà nước mới có thể đạt hiệu quả cao như mong muốn.

Về phía Nhà nước, xin đề nghị:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trước mắt là xây dựng các văn bản trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục hoàn thiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của một “Nhà nước kiến tạo” hiện đại, hoàn chỉnh hệ thống thể chế, chính sách nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho mỗi người dân thực hiện quyền tự do kinh doanh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp pháp, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; Đặc biệt chú trọng văn hóa, đạo đức trong phát triển; bảo vệ môi trường, v.v…


CGCC Vũ Quốc Tuấn.


Đáng chú ý là thời gian gần đây, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được thành lập, với nhiệm vụ xóa bỏ những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội, qua đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giải phóng các năng lực sản xuất, khuyến khích sáng tạo của dân và doanh nghiệp. Mặt khác rất quan trọng là tiếp tục cải cách hành chính, xóa bỏ những hành vi tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà doanh nghiệp.

Hai là, dối với Hiệp định EVFTA, Nhà nước tăng cường các hoạt động phổ biến, giải thích và hướng dẫn thực hiện các điều khoản của hiệp định đến từng doanh nghiệp, từng cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề; không chỉ là những phương hướng chung mà cần rất cụ thể đến từng ngành nghề, từng mặt hàng cụ thể. Hơn nữa, các cơ quan nhà nước còn cần phổ biến cho doanh nghiệp và làng nghề nắm vững các đặc điểm, yêu cầu của mỗi thị trường trong EU, nhất là văn hóa kinh doanh, văn hóa tiêu dùng của từng nước. Đồng thời, để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp, họ có thể thực hiện các rào cản kỹ thuật phi thuế quan; chúng ta cần kịp thời nắm vững các biện pháp họ sẽ thực hiện để chuẩn bị các biện pháp đối phó..

Ba là, hiện nay, đang có ba hiệp định thương mại tự do thế hệ mói có nội dung rất quan trọng và phạm vi rất rộng (EVFTA, RCEP và CPTPP) đều đang có hiệu lực thi hành và liên quan đến làng nghề, song lại có những điều khoản giống nhau và khác nhau, vì vậy, xin đề nghị các cơ quan nhà nước tích hợp các điều khoản của các hiệp định này (cả về nội dung, phạm vi và thời hạn thi hành, cùng dự báo những rào cản kỹ thuật mà các nước có thể thực hiện để bảo vệ hàng hóa của họ) vào trong một văn bản dễ đọc, dễ hiểu, để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề nắm được, từ đó có giải pháp thi hành các hiệp định có hiệu quả, tránh thiệt hại.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

Với chức năng là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp gắn bó với cộng đồng làng nghề trong cả nước, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (HHLN) càng cần phát huy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các biện pháp để mỗi làng nghề, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề tận dụng mọi cơ hội cũng như khắc phục những thách thức trong thi hành các hiệp định EVFTA và EVIPA. Xin kiến nghị một số biện pháp như sau.

Một là, góp phần cùng cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến, giải thích và hướng dẫn thực hiện các điều khoản của hiệp định, nhất là những điều khoản liên quan trực tiếp đến làng nghề. Điều này rất cần thiết bởi vì HHLN hiểu rõ hơn các cơ quan nhà nước về đặc điểm của từng nhóm ngành nghề, từng ngành nghề, thậm chí từng làng nghề ở các vùng đất nước. Vì thế, việc HHLN giải thích, phổ biến các điều khoản của hiệp định càng chi tiết, cụ thể, thật cặn kẽ, thiết thực, sát sườn, sẽ giúp cho mỗi cơ sở, mỗi làng nghề biết rõ những việc phái làm, những giải pháp cần thực hiện và thực hiện sao cho có hiệu quả cao nhất.

Hai là, HHLN có thể góp ý kiến về giải pháp và trực tiếp thực hiện các dịch vụ phục vụ cơ sở làng nghề. Đó là những công việc nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của mỗi sản phẩm, những biện pháp đã được áp dụng lâu nay, song giờ đây cần được thực hiện một cách chủ động, cụ thể hơn, sát hợp hơn với từng sản phẩm hàng hóa, đáp ứng trúng yêu cầu của từng thị trường trong EU. Những giải pháp như ứng dụng khoa học, công nghệ; Cải tiến tổ chức quản lý, chú ý xuất xứ nguyên vật liệu, hàng hóa; Bồi dưỡng và đào tạo nhân lực, quan tâm phát huy nghệ nhân, thợ giỏi, thực hiện quan hệ lao động theo cam kết mới; khắc phục ô nhiễm môi trường, v.v… cần được thực hiện thiết thực hơn. Trong điều kiện hiện nay, xin nhấn mạnh việc liên kết, liên doanh giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh, giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với các doanh nghiệp lớn, với các tổ chức nghiên cứu, các trường, viện, … đặc biệt là gắn kết chuỗi giá trị giữa các khâu của sản xuất và thị trường, coi đây là một biện pháp rất cơ bản để nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập, thực hiện EVFTA đạt hiệu quả cao.

Ba là, để thực hiện các nhiệm vụ trên đây, xin đề nghị HHLN phát huy hơn nữa hoạt động của các tổ chức trực thuộc, như các trung tâm, các ban, văn phòng đại diện, v.v… hướng hoạt động của các tổ chức này về cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề, tập trung vào các dịch vụ thông tin, tư vấn, đào tạo, quan trọng nhất là các dịch vụ khoa học công nghệ; tư vấn chính sách, tư vấn pháp luật; Dịch vụ xây dựng thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ, phát triển thị trường, v.v… Cần coi cơ sở là trung tâm của mọi hoạt động; cơ sở mạnh, thực hiện EVFTA thành công thì HHLN sẽ vững mạnh, càng được sự tín nhiệm của cộng đồng làng nghề.

Trên đây chỉ là những gợi ý ban đầu, còn rất sơ sài, góp với các làng nghề trong việc thi hành EVFTA. Hy vọng rằng rằng các cơ sở sản xuất làng nghề, cộng đồng làng nghề nước ta, với ý chí vươn lên mạnh mẽ cùng đội ngũ nghệ nhân giàu sức sáng tạo phong phú, sẽ chủ động tìm ra nhiều giải pháp hữu hiệu để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đạt nhiều thành tựu trong thực hiện Hiệp định này, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững làng nghề nước ta.

Tháng 12 năm 2020

CGCC Vũ Quốc Tuấn
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hiệp hội Làng nghề Việt NamTin liên quan

Tin mới hơn

Hướng đi bền vững để bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống

Hướng đi bền vững để bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn không thể bỏ qua vai trò của các làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống. Thực tế cho thấy, làng nghề đã và đang tạo nhiều cơ hội việc làm, không chỉ cho người trong độ tuổi lao động mà còn cho cả người già, người khuyết tật, trẻ em, giúp tăng thu nhập và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo tại nông thôn. Tuy nhiên, để bảo tồn và phát triển làng nghề, cần có những hướng đi bền vững.
Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

LNV - Làng nghề truyền thống là một nhân tố quan trọng trong văn hóa vùng miền. Với một vùng văn hóa độc đáo như xứ Nghệ, làng nghề có vai trò to lớn, là bông hoa đẹp trong bức tranh văn hóa chung. Làng nghề thể hiện sự đa dạng của văn hóa, thể hiện tính đặc sắc của địa phương. Và trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển làng nghề hợp lý là hướng đi đúng đắn để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
Phát triển bền vững du lịch làng nghề Thừa Thiên Huế

Phát triển bền vững du lịch làng nghề Thừa Thiên Huế

LNV - Du lịch lễ hội văn hoá, du lịch làng nghề truyền thống là một thế mạnh và nét đặc trưng vốn có của du lịch Thừa Thiên Huế hiện tại và trong tương lai. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần khai thác và phát huy các làng nghề truyền thống như một chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng dân cư địa phương, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Gìn giữ tinh hoa làng nghề thời 4.0

Gìn giữ tinh hoa làng nghề thời 4.0

LNV - Người Việt Nam tự hào có những làng nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm, vang danh xứ người. Thế nhưng, theo năm tháng, các làng nghề truyền thống đang ngày càng mai một. Bên cạnh đó, thời đại công nghệ 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức cho các làng nghề, đòi hỏi công tác duy trì, bảo tồn và phát triển làng nghề cần sự chung tay của nhiều thế hệ và chính quyền các cấp.
Lợi ích của việc bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Lợi ích của việc bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Nhiều năm qua, việc bán hàng online đã khá phổ biến với nhiều lĩnh vực và đã quen thuộc với nhiều khách hàng, nhưng trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ rất ít cơ sở tham gia bán hàng online. Cho đến nay, chủ yếu là các cơ sở sản xuất đồ gốm và điêu khắc gỗ bắt đầu thực hiện bán hàng online.
Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

LNV - Bên cạnh cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trong doanh nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng, là xu hướng tất yếu để các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tăng tốc và phát triển.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam

LNV - Công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ giúp cho việc mua bán hàng hóa trực tuyến thuận tiện và phổ biến hơn bao giờ hết. Hơn nữa, khi dịch Covid-19 bùng nổ trên nhiều quốc gia với tốc độ lây lan nhanh chóng thì mua bán trực tuyến là giải pháp tối ưu thay thế cho phương thức mua bán truyền thống.
Hà Nội phát triển làng nghề truyền thống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

Hà Nội phát triển làng nghề truyền thống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

LNV - Thành phố Hà Nội là nơi có nhiều làng nghề truyền thống với 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 305 làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận, huyện và thị xã. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa.
Lợi ích bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Lợi ích bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Nhiều năm qua, việc bán hàng online đã khá phổ biến với nhiều lĩnh vực và quen thuộc với khách hàng, nhưng trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ rất ít cơ sở tham gia bán hàng online. Cho đến nay, chủ yếu là các cơ sở sản xuất đồ gốm và điêu khắc gỗ bắt đầu thực hiện bán hàng online.
Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số

Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số

LNV - Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng bởi nét tài hoa của những nghệ nhân làng nghề. Với những ai yêu lụa Vạn Phúc khi về nơi đây như được trở lại cội nguồn với nhiều nét xưa cũ. Bao đời nay, lụa Vạn Phúc chỉ sử dụng chất liệu tơ tằm truyền thống, do bàn tay của người lao động tạo nên. Điều đáng quý là các sản phẩm ở đây được làm từ nguyên liệu tự nhiên, có nhiều ưu điểm khác hẳn với các sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
Những khó khăn cần tháo gỡ của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế

Những khó khăn cần tháo gỡ của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế

LNV - Quyết định số: 801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt nam giai đoạn 2021 – 2030” đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN lên 4 tỷ USD vào năm 2025 và 6 tỷ USD vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, hàng loạt khó khăn lớn nhỏ cần được tháo gỡ ở mọi khu vực, từ trung ương đến địa phương. Chúng ta có thể điểm qua một số khó khăn cần được ưu tiên tháo gỡ như sau:
Đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước ở các làng nghề

Đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước ở các làng nghề

LNV - Làng nghề có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, sự phát triển của các làng nghề cũng gây ra hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước thải làng nghề, Việt Nam cần thiết phải có các biện pháp đồng bộ từ chính sách tới giải pháp như quy hoạch lại không gian sản xuất, tổ chức tốt quy trình sản xuất, vệ sinh môi trường, tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường... đặc biệt là các giải pháp về kỹ thuật xử lý nước thải với mức đầu tư thấp, dễ vận hành, phù hợp với yêu cầu của làng nghề.
Nâng cao kỹ năng bán hàng online, marketing cho các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề

Nâng cao kỹ năng bán hàng online, marketing cho các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề

LNV - Trong thời kỳ kinh tế hội nhập, sản phẩm làng nghề phải cạnh tranh rất khốc liệt về mẫu mã, chất lượng, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để mở rộng thị trường, ngoài việc bán sản phẩm làng nghề tại các cửa hàng truyền thống, phương thức bán hàng on line ngày càng quan trọng mở ra hướng mới để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm làng nghề. Để nâng cao kỹ năng bán hàng online, maketing cho sản phẩm Thủ công Mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề cần thực hiện những bước sau đây:
Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

LNV - Thương mại điện tử là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến dần dần đã trở thành những hoạt động cần thiết tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là tại các làng nghề.
Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc " của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc " của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị Trung ương của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đã xuất bản nhiều bộ sách, cuốn sách lý luận chính trị có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường nối chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Bình Dương: Kỳ vọng có thêm sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ

Bình Dương: Kỳ vọng có thêm sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ

OVN - Theo thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, hiện nay, trên địa bình tỉnh đã có 103 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 đến 4 sao. Trong đó, có 93 sản phẩm OCOP 3 sao và 10 sản phẩm OCOP 4 sao.
Tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng và đức thanh liêm của người xưa

Tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng và đức thanh liêm của người xưa

LNV - Trong xã hội phong kiến Việt Nam, với cấu trúc hệ thống Nhà nước “Quân – Thần – Nhân”, chưa có nền dân chủ, thì tệ quan liêu, hối lộ, nhũng nhiễu, lộng quyền… là phổ biến. Song, ta hãy tìm hiểu xem trong xã hội quân chủ ấy, các triều đại, các vị vua và quan đã làm được gì để chống tham nhũng, lạm dụng chức quyền, giúp cho ổn định xã hội và quản lý Nhà nước phong kiến, cùng giảm bớt đau khổ cho muôn dân.
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ V

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ V

LNV - Hiệp hội Làng nghề Việt Nam được thành lập năm 2005, trải qua 4 kỳ đại hội. Hiện Hiệp hội đang hoàn thiện hồ sơ xin phép tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến quý IV năm 2023 tại Hà Nội.
Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội  “Hội tụ - kết tinh - lan tỏa”

Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội “Hội tụ - kết tinh - lan tỏa”

LNV - Hà Nội vốn nổi tiếng vùng đất “Địa linh nhân kiệt” và Hà Nội đẹp, thơ mộng không chỉ bởi vẻ đẹp của 36 phố phường mà còn nổi bật bởi những làng nghề truyền thống nổi tiếng đã đi vào trong sử sách, thơ ca. Hà Nội – mảnh đất trăm nghề hội tụ đã tạo nên giá trị của một nền văn hóa.
Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn

Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn

LNV - Trong những năm qua, làng nghề, ngành nghề nông thôn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho một số bộ phận gia đình ở nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Việc phát triển các ngành nghề ở nông thôn một cách bền vững sẽ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Kết nối văn hoá biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Kết nối văn hoá biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

LNV - Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; đứng thứ hai trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cùng với thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng là một trong ba đầu tầu thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng. Trong sáng kiến hợp tác kinh tế “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” giữa Việt Nam và Trung Quốc, thành phố Hải Phòng là một trung tâm kinh tế quan trọng.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Nghề đan lát tre nứa thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo

Nghề đan lát tre nứa thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo

LNV - Dưới đôi bàn tay khéo léo, kỳ công và sáng tạo của các nghệ nhân ở làng nghề đan lát Đỗ Xuyên tre nứa đã trở thành những tác phẩm thủ công mỹ nghệ vô cùng độc đáo, đặc sắc gắn liền với miền quê Đất Tổ.
Tướng Hoàng Đan kể về buổi chiều 30/4/1975

Tướng Hoàng Đan kể về buổi chiều 30/4/1975

LNV - Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

LNV - Vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”. Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024).
Thanh Hóa: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LNV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa ký Công văn số 5653/UBND-CNTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

LNV - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm".
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động