Thứ năm, 13-05-2021 | 13:49GMT+7

Hà Nội sẽ xây dựng Trung tâm Bảo tồn, phát triển sản phẩm gốm Quốc gia

LNV - Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản về việc tổ chức triển khai Chương trình số 04-CTr/TU, trong đó đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng.
Theo đó, Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP chủ động phối hợp với các bộ ngành sớm xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị để các sở, ban ngành, các quận, huyện, thị xã có căn cứ thực hiện. Khẩn trương rà soát, ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của TP Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.
 

Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các quận tiếp tục quan tâm, chủ động đăng ký với Sở KH&ĐT việc hỗ trợ các huyện ngoại thành Hà Nội xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các huyện còn khó khăn như: Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa. Chỉ đạo UBND các huyện: Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo T.Ư xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND huyện Đan Phượng, Thường Tín phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan xây dựng thí điểm đề án xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện, “kiểu mẫu Thủ đô” ứng dụng công nghệ thông minh tại xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) và xã Hồng Vân (huyện Thường Tín).

Cùng với các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo huyện Gia Lâm phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm Bảo tồn nghề gốm tại xã Bát Tràng, tiến tới xây dựng thành Trung tâm Bảo tồn, phát triển sản phẩm gốm Quốc gia, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.
Lâm Nguyễn/KTĐT