LNV - Bằng những nguyên liệu bỏ đi như vỏ trấu, vỏ lạc, chàng trai 9X ở Thanh Hóa đã tái chế thành than đem bán, kiếm hàng vài trăm triệu đồng mỗi năm.
TBV - Thị trường vỏ trấu có những biến động và tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt là dùng vỏ trấu để sản xuất silic vô định hình. Điều này mở rộng thị trường đầy tiềm năng cho vỏ trấu, mang lại lợi nhuận lớn cho người dân.