LNV - Nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô, huyện Phúc Thọ được biết đến là miền quê dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh cách mạng. Trong thời gian còn giữ cương vị là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng nhấn mạnh: Phúc Thọ cần phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới điển hình,...