LNV - Tỉnh Quảng Ninh xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành đội ngũ có tay nghề cao, đồng thời góp phần hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
LNV - Vừa qua, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020- 2022 trên địa bàn huyện Việt Yên.
LNV - Nhằm đánh giá, xác định các vấn đề trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời xác định các vấn đề cần đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong tình hình mới, ngày 11/02/2022 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động –...
LNV - Sau 10 năm triển khai Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Quảng Binh đã có nhiều kết quả tích cực. Để triển khai thực hiện Đề án, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành...
LNV - Vừa qua, Bộ LĐTBXH đang trình dự thảo phê duyệt Chương trình Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030. Dự thảo có nhiều điểm mới, hướng tới đào tạo, nâng cao kỹ năng cho lao động nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình mới.
LNV - Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, lao động vùng nông thôn là một trong những nội dung công tác được Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Giai đoạn 2011 - 2015, số lao động nông thôn của tỉnh được tuyển sinh và đào tạo nghề là 26.815...
LNV - Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 24/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, những năm qua, công tác đào tạo nghề đã đạt được nhiều kết quả tích cực, 13/13 huyện, thành, thị đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với...
LNV - Xã Liên Minh (Vụ Bản) có dân số 11 nghìn người, trong đó có gần 7.200 người trong độ tuổi lao động. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động, qua đó giúp người dân có thu nhập ổn định, các hộ nghèo, cận...
LNV - Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, song Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công) luôn làm tốt vai trò thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phát triển. Nổi bật là Trung tâm đã chủ động,...
LNV - Theo chuyên gia, mục tiêu Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn.
LNV - Tỉnh Kiên Giang sẽ hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động làm việc trong khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí thực hiện năm 2021 dự kiến là 16 tỷ đồng.
LNV - Quảng Yên đang trong quá trình đô thị hóa. Vì thế, công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn luôn được thị xã đặc biệt quan tâm.
LNV - Giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh đồng Tháp đặt chỉ tiêu đào tạo nghề cho 9.107 lao động nông thôn (bình quân đào tạo khoảng 1.821 lao động/năm).
LNV - Không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, các làng nghề còn góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhiều thế hệ lao động nông thôn.
LNV - Hiện nay, huyện Lục Yên có trên 70.160 người trong độ tuổi lao động, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm gần 70%. Kết quả này có được là nhờ trong những năm qua, Lục Yên đã đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020” theo Quyết định...
LNV - Theo UBND huyện Ứng Hòa, triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, huyện đã tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với...
LNV - Đây là mục tiêu mà TP Hải Phòng đề ra trong giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu về nhân lực kỹ thuật của các nhà đầu tư.
LNV - Với phương châm “trao cần câu” và “dạy cách câu”, đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả thiết thực. Nhiều lao động nông thôn đã có thu nhập ổn định sau khi tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn do địa phương phối hợp với các sở, ngành tổ chức.
LNV - Trong giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh Phú Yên có gần 42.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề, trong đó gần 32.000 người tìm được việc làm ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống.
LNV - Từ năm 2010 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã mở hơn 6.000 lớp đào tạo nghề cho gần 220.000 lao động nông thôn. Đối tượng được ưu tiên đào tạo là thành viên gia đình người có công với cách mạng, lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất… Sau khi...