LNV - Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đạt những kết quả đáng ghi nhận với 88,45% số người học nghề có việc làm. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc tổ chức đào tạo nghề vẫn chưa phù hợp với nhu cầu của người học, chưa gắn với xu hướng phát triển kinh tế...
LNV - Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức được hàng trăm lớp đào tạo nghề, từ đó mở rộng cơ hội việc làm cho lao động ở nông thôn. Đây thực...
LNV - Sau 10 năm triển khai đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn", nhiều địa phương ghi nhận kết quả tích cực khi tỉ lệ lao động đã qua đào tạo không ngừng tăng, giải quyết được bài toán việc làm tại chỗ...
LNV - Thời gian qua, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ba Bể đã có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là công tác phối hợp dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm thay đổi tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất cho thành viên, người lao động và hộ dân liên kết...
LNV - Sở LĐ-TB&XH Cà Mau vừa có tổng kết 10 năm (2010 - 2020) công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956. Theo đó, sau 10 năm thực hiện đề án, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
LNV - Qua 5 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp - làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông...
LNV - Việc đào tạo nghề trong tỉnh Gia Lai đang theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cho lao động nông thôn. Một số hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Gia Lai là cầu nối để đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm ổn định để lao động vùng quê nâng cao thu nhập.
LNV - Có ít nhất 90% tổng số người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp...
LNV - Giai đoạn 2015 - 2020, các địa phương trên toàn TP. Hà Nội đã mở 1.713 lớp với 59.229 người tham gia học nghề trình độ sơ cấp nghề nông nghiệp, chiếm 44,83% tổng số lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
LNV - Sau gần 10 năm thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn, huyện Tây Sơn đã tổ chức dạy nghề cho hơn 4.600 lao động. Cơ cấu nghề đã có sự chuyển biến tích cực, theo đó có 40% nông dân học các nghề nông nghiệp, 60% học các nghề phi nông nghiệp. Trong đó có 90% lao động học nghề nông nghiệp có việc làm sau khi...
LNV - Triệu Phong là một trong những huyện đi đầu trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Huyện khuyến khích người lao động nông thôn không những tham gia các lớp học nghề để tạo việc làm, mà còn tham gia các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập.
LNV - Thời gian qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, các đơn vị đào tạo nghề triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc...
LNV - Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020 đã nghiệm thu 14 chương trình đào tạo đặt hàng cho Trường cao đẳng Nghề Quảng Bình, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp, Trường trung cấp Du lịch và Công nghệ số 9.
LNV - Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương và người dân, tránh lãng phí là mục tiêu huyện Nam Đông hướng đến nhằm góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.
LNV - Việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội từng bước nâng cao chất lượng, mở ra cơ hội việc làm cho lao động nông thôn.
LNV - Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009, của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" (Đề án 1956), tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Nhờ vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đã đạt được những bước...
LNV - Giai đoạn 2021 - 2025, TP. Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ trên 10.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn từ chương trình khuyến công. Qua đó, tạo việc làm cho khoảng 60.000 - 70.000 lao động nông thôn, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng trưởng bình quân 6-8%/năm.
LNV - Sáng 1/7, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội có báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn từ đầu năm 2020 đến nay, trong đó đề cập tới vấn đề lao động việc làm.
LNV - Giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đề ra mục tiêu đào tạo nghề cho 106.130 người lao động nông thôn; phấn đấu sau học nghề đạt tối thiểu 80% có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất cao.
LNV - Nhiều năm qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm tập trung tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đặc biệt, những làng nghề truyền thống đã và đang phát huy hiệu quả, giúp hàng chục nghìn người có việc làm, thu nhập ổn định.