LNV - Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 vào sáng ngày 5/8/2022.
LNV - Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.