LNV - Từ nay đến cuối năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), gắn đào tạo với giải quyết việc làm, phấn đấu hết năm, Thành phố hoàn thành chỉ...
LNV - Vừa qua, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2022-2025.