LNV - Trong các tổ chức sản xuất, kinh doanh làng nghề nước ta hiện nay, hộ kinh doanh chiếm phần...
LNV - Hiện nay, phát triển làng nghề truyền thống (LNTT) và du lịch làng nghề là một nội dung quan...
LNV - Du lịch làng nghề có ý nghĩa về nhiều mặt văn hóa, kinh tế và xã hội. Trong khi đại dịch...
LNV - Những năm gần đây, cùng với xu thế hội nhập và mở cửa, làng nghề truyền thống ở nước...
LNV - Trước hiện trạng phát triển còn nhiều bất cập, Bộ Công Thương đã đề xuất nhiều giải...
LNV - Làng nghề chúng ta tự hào là một nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa của nghề thủ công, góp...
Thứ năm, 26-05-2022 | 11:21 GMT+7
LNV - Cơ sở của nền Văn hóa Việt Nam là sự hội tụ của 3 yếu tố: Văn hóa bản địa của khu vực Đông Nam Á. Đó là văn hóa của cư dân nông nghiệp - lúa nước của khu vực Đông Nam Á: mềm mại, uyển chuyển trong mối giao lưu và tiếp biến các nền văn hóa, văn minh trong khu vực và thế giới, trong đó có Ấn Độ và Trung Hoa. Văn hóa Ấn Độ tới Việt Nam thông qua con đường giao thương và truyền giáo (khoảng trước và trong thế kỷ I CN), nên nó chứa đựng yếu tố tự nhiên trong quá trình tiếp biến, đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ và Nam bộ. Các tôn giáo lớn của Ấn Độ, như: Bà la môn, Phật giáo và Hindu giáo vốn đặc sắc bởi...
Thứ năm, 12-05-2022 | 10:15 GMT+7
LNV - Trong những năm gần đây, các làng nghề, làng nghề truyền thống trong cả nước được khôi phục và phát triển, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn nước ta. Thế nhưng, các làng nghề, làng nghề truyền thống hiện đang gặp không ít khó khăn về vấn đề đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm chất lượng cao. Đã đến lúc các cấp, các ngành, các địa phương cần nỗ lực tìm kiếm các kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm cho các làng nghề.
Thứ năm, 21-04-2022 | 09:36 GMT+7
LNV - Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển du lịch, thể hiện qua việc ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ TW, ngày 16/01/2017, của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các Quyết định: số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 xác định mục tiêu phát triển của du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; số 150/QĐ- TTg ngày 28/01/2022 về Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đặc biệt là Quyết định số 263/QĐ- TTg ngày 22/02/2022 về Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn...
Thứ năm, 07-04-2022 | 09:29 GMT+7
LNV - Nhờ ứng dụng khoa học công nghiệp, các làng nghề của Hà Nội đã có bước tiến vượt bậc cả về năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đang đặt ra nhiều thách thức buộc các làng nghề phải thay đổi.
Thứ năm, 31-03-2022 | 09:06 GMT+7
LNV - Trong các tổ chức sản xuất, kinh doanh làng nghề nước ta hiện nay, hộ kinh doanh chiếm phần chủ yếu; chính vì vậy, rất cần hoàn chỉnh khung khổ pháp lý cho hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả, coi đây là một điều kiện cơ bản để làng nghề phát triển bền vững.
Thứ năm, 24-03-2022 | 16:10 GMT+7
LNV - Hiện nay, phát triển làng nghề truyền thống (LNTT) và du lịch làng nghề là một nội dung quan trọng của CNH, HĐH nông thôn, là một nhiệm vụ cấp thiết trong chiến lược kinh tế - xã hội của cả nước. Sự phát triển làng nghề và du lịch làng nghề không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa to lớn về văn hóa, xã hội. Đây là một trong những nhân tố giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của mỗi địa phương và của cả dân tộc.
Thứ năm, 17-03-2022 | 09:47 GMT+7
LNV - Du lịch làng nghề có ý nghĩa về nhiều mặt văn hóa, kinh tế và xã hội. Trong khi đại dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, đất nước bước vào trạng thái “bình thường mới”, cần có cách nhìn mới với cách làm mới để du lịch làng nghề phát huy tiềm năng, đạt hiệu quả cao.
Thứ năm, 10-03-2022 | 13:38 GMT+7
LNV - Những năm gần đây, cùng với xu thế hội nhập và mở cửa, làng nghề truyền thống ở nước ta đang dần lấy lại vị trí trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Từ khi triển khai Chương trình mỗi làng một sản phẩm (OCOP), các làng nghề đã tạo ra nét riêng biệt, độc đáo về sản phẩm, văn hóa đặc trưng của từng vùng, miền, địa phương. Đây là tiền đề, cơ hội tốt để du lịch làng nghề phát triển.
Thứ năm, 10-03-2022 | 11:22 GMT+7
LNV - Trước hiện trạng phát triển còn nhiều bất cập, Bộ Công Thương đã đề xuất nhiều giải pháp cho phát triển khu vực làng nghề trên cả nước.
Thứ tư, 02-03-2022 | 15:49 GMT+7
LNV - Làng nghề chúng ta tự hào là một nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa của nghề thủ công, góp phần hình thành nền văn hóa nhiều màu sắc của dân tộc. Xây dựng “lối sống văn hóa” trong làng nghề chính là góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị ấy, bảo đảm sự phát triển bền vững của làng nghề.
Thứ tư, 02-03-2022 | 15:45 GMT+7
LNV - Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA), Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA); Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) đã ký Thoả thuận phát triển bền vững ngành gỗ Việt Nam.
Thứ năm, 24-02-2022 | 09:16 GMT+7
LNV - Ngày 17/2, Bộ NN-PTNT đã tổ chức họp báo công bố Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, nông thôn bền vững và thông tin về các chương trình, kế hoạch trọng tâm trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên ngành NN-PTNT có một chiến lược thể hiện rõ sự đổi mới về tư duy, định hướng phát triển cho các lĩnh vực thay vì đưa ra những con số cụ thể..