LNV - Theo số liệu của Bộ NN và PTNT “Hiện có 427 Hiệp hội ngành nghề Trung ương và hàng nghìn...
LNV - “Thể chế” là những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội buộc mọi người phải...
LNV - Ngày 6/12 tại Hà Nội, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ...
LNV - Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa...
LNV - Trước mắt, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 25 của Quốc...
LNV - Trong những năm gần đây, làng nghề có bước phát triển mới và nhận được sự quan tâm đặc...
Thứ năm, 13-01-2022 | 10:22 GMT+7
LNV - Thực tế đã khẳng định làng nghề nước ta có vị thế đặc biệt: là bảo tàng, kho báu lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, rất cần một đạo Luật đủ hiệu lực để bảo tồn và phát triển làng nghề; Đây cũng là một nguyện vọng tha thiết của cộng đồng làng nghề nước ta từ nhiều năm nay.
Thứ tư, 29-12-2021 | 10:15 GMT+7
LNV - Những năm gần đây, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam được Bộ Công thương mà trực tiếp là Cục Công thương Địa phương hỗ trợ kinh phí để tổ chức nhiều cuộc Hội thảo và các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cho các hội viên, nghệ nhân thợ giỏi trong các làng nghề.
Thứ tư, 15-12-2021 | 14:32 GMT+7
LNV - Theo số liệu của Bộ NN và PTNT “Hiện có 427 Hiệp hội ngành nghề Trung ương và hàng nghìn hiệp hội nghề địa phương. Có tới 60% số làng nghề có tổ nghề được nhân dân thờ phụng nhiều đời”.
Thứ năm, 09-12-2021 | 09:11 GMT+7
LNV - “Thể chế” là những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội buộc mọi người phải tuân theo, còn “Chính sách” là sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế mà đề ra. Chúng ta sẽ thấy rõ ảnh hưởng của thể chế và chính sách khi theo dõi sự phát triển của làng nghề Việt Nam theo dòng chảy lịch sử dân tộc.
Thứ năm, 09-12-2021 | 09:06 GMT+7
LNV - Ngày 6/12 tại Hà Nội, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo Lý luận và Thực tiễn về chính sách phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ. Tham dự Hội thảo có TS Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV; TS Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp; Đại diện Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm đến đề tài…
Thứ bảy, 04-12-2021 | 08:24 GMT+7
LNV - Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, tình hình KTTT ở Bình Định trong thời gian qua đang có những chuyển biến tích cực.
Thứ năm, 02-12-2021 | 15:47 GMT+7
LNV - Trước mắt, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 25 của Quốc hội và Kế hoạch triển khai cụ thể của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo và phân bổ nguồn lực từ trung ương, Chính quyền các địa phương cần chủ động triển khai công tác điều tra, đánh giá thực trạng làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn làm căn cứ để xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thứ ba, 30-11-2021 | 10:10 GMT+7
LNV - Trong những năm gần đây, làng nghề có bước phát triển mới và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đã có những chính sách, chương trình về hỗ trợ, phát triển làng nghề, tạo điều kiện cho làng nghề phát triển. Nổi bật là chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Nhận thức về giá trị của làng nghề ngày càng được nâng cao.
Thứ hai, 29-11-2021 | 16:24 GMT+7
LNV - “Thể chế” là những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội buộc mọi người phải tuân theo, còn “Chính sách” là sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế mà đề ra. Chúng ta sẽ thấy rõ ảnh hưởng của thể chế và chính sách khi theo dõi sự phát triển của làng nghề Việt Nam theo dòng chảy lịch sử dân tộc.
Thứ hai, 29-11-2021 | 15:26 GMT+7
LNV - Hội nghị Văn hóa toàn quốc họp ngày 24/11/2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì từ 75 năm nay, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), lần này mới lại có Hội nghị toàn quốc về văn hóa với quy mô lớn như thế. Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm nay được tổ chức nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước, đánh dấu một bước rất có ý nghĩa trên con đường chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thứ sáu, 26-11-2021 | 15:43 GMT+7
LNV - Thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tại kỳ họp lần thứ 2, Khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Theo định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần, Thường trực TƯ Hiệp hội quyết định tổ chức xét phong tặng “Các danh hiệu Làng nghề Việt Nam - năm 2022” cho các tập thể và cá nhân là hội viên của Hiệp hội. Trong đó có khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội (trong thời gian từ năm 2020 2021).
Thứ hai, 22-11-2021 | 11:04 GMT+7
LNV - Trước thách thức của quá trình đưa làng nghề, làng nghề truyền thống tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của làng nghề, làng nghề truyền thống có ý nghĩa quyết định. Chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ để làng nghề truyền thống đẩy mạnh dạy nghề, cấy nghề, không để thất truyền những nghề truyền thống mang đậm bản sắc làng quê Việt Nam. Bên cạnh việc phát triển sản xuất trong nông thôn mới, làng nghề, làng nghề truyền thống cần có những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nông...