Hà Nội: 14°C Hà Nội
Đà Nẵng: 22°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 21°C Thừa Thiên Huế

OCOP Nông sản thông qua phát triển vùng sản xuất, nâng cao năng lực chủ thể và chất lượng sản phẩm

LNV - Thực hiện Quyết định 2366/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017- 2020”, cùng các văn bản liên quan; Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Cụ thể: 1) Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Bộ tiêu chí tạm thời xác định các sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và định hướng cấp quốc gia giai đoạn 2018 - 2010; (2) Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết phát triển sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và định hướng cấp quốc gia giai đoạn 2018 - 2020; (3) Hướng dẫn Đề cương xây dựng dự án phát triển sản xuất gắn với thực hiện phát triển sản phẩm OCOP cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 (Công văn số 1877/SNN-PTNT, ngày 11/6/2018); (4) Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020; (5) Rà soát, hướng dẫn các quy trình sản xuất nông nghiệp áp dụng cho 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của Quảng Ninh; (6) Hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, công nhận, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và thực hiện sản xuất trồng trọt theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP); (7) Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020.

Phát triển vùng sản xuất tạo nguồn gốc cho sản phẩm

Tính đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, với diện tích gần 5.000ha. Qua đó, tỉnh đã phát triển đa dạng các loại lâm nghiệp, vùng cây ăn quả, nuôi tôm, chăn nuôi, nhuyễn thể... Các địa phương còn thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư dự án với quy mô lớn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; giúp việc nuôi trồng, chăn nuôi nhỏ lẻ đã dần được thay thế bởi các vùng sản xuất tập trung. Ví như: Dự án chăn nuôi bò của Công ty TNHH Phú Lâm tại xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái) có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, quy mô 40.000 con, trong đó 35.000 con bò thịt và 5.000 con bò giống…


Thu hoạch dưa được trồng trong nhà lưới.


Ví như tại TX. Đông Triều, địa phương được tỉnh đánh giá tiên phong trong xây dựng, hình thành nên những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có quy mô lớn. Thực hiện có hiệu quả 08 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích 7.948 ha (Vùng lúa chất lượng cao 4.500 ha, na dai 1.000 ha, vùng NTTS tập trung 1.500 ha,…. Diện tích gieo trồng bình quân 11.417,7ha/năm; Hệ số sử dụng đất đạt 2,1 lần; …” TX Đông Triều đã xây dựng, hình thành và khẳng định được chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có nhiều sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể và chứng nhận VietGAP như: Na dai, nếp cái hoa vàng, cam canh, vải thiều, hoa và cây cảnh. Thu nhập bình quân của các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn TX Đông Triều những năm gần Thu nhập bình quân một hecta canh tác đạt 155 triệu đồng

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp phân phối lớn cũng đã quan tâm và đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh theo hình thức tập trung, như: VinEco - Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn BIM; Tập đoàn Thủy sản Việt Úc; Công ty TNHH Phú Lâm...

Xuất phát từ những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay đã góp phần phát triển ổn định cho trên 400 sản phẩm OCOP, cung cấp kịp thời cho nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt là trong mỗi dịp tổ chức Hội chợ OCOP hằng năm.

Phát triển liên kết chuỗi giá trị, tạo sản phẩm giá trị gia tăng cho OCOP

Tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước qua việc khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển HTX,… đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đời sống, đồng thời cụ thể hóa Nghị định số 98/2018/NĐ-CP. Nhà nước hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng, tập huấn kỹ thuật, vốn cho nông dân, DN, tăng năng suất, chất lượng và sản phẩm nông sản của nông dân, đời sống được cải thiện, nâng cao thu nhập cho nông dân, tỉnh xây dựng các đề án nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển nông nghiệp…; Đồng thời, thực hiện chủ trương phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, giải quyết việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản theo hướng chế biến sâu, bền vững.


Ông Ngô Tất Thắng cùng lãnh đạo tỉnh thăm mô hình sản xuất


Thông qua đó, tạo kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững, ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật nông nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 để giành những vụ mùa bội thu, tạo sản phẩm hàng hóa chất lượng cung ứng thị trường.

Với những lợi thế sẵn có, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như hỗ trợ tư vấn liên kết; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; đào tạo nghề; hỗ trợ về giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới theo mô hình ứng dụng công nghệ cao; tạo vùng nguyên liệu, lấy nông nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến theo hướng xuất khẩu, đưa việc áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và chế biến là hướng đi phù hợp, nâng cao khả năng cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chuyên canh tập trung. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo đảm phát triển bền vững, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với lĩnh vực có thế mạnh như trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… Tiếp tục mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; phối hợp tổ chức các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến đầu tư quảng bá sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ nông dân, HTX, doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát, chứng nhận chất lượng nông sản…

Phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã nông nghiệp gắn với OCOP

Từ năm 2017 đến nay, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các cấp được thành lập từ cấp tỉnh đến địa phương. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới,… từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế của tỉnh. Nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được nâng lên. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách được quan tâm xây dựng, hoàn thiện.

Từ năm 2017 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ HTX ở các vị trí như: Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Giám đốc, phó giám đốc, kiểm soát, kế toán,... tập huấn, bồi dưỡng được 28 lớp, cho trên 840 lượt cán bộ HTX. Nội dung đáp ứng yêu cầu của từng đối tượng và được cập nhật phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý HTX như: Lập phương án, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; quản lý tài chính; Xây dựng chuỗi giá trị nông sản và vai trò của HTX trong sản xuất theo chuỗi giá trị;…. Đồng thời, Sở phối hợp với các địa phương lựa chọn, hỗ trợ, hướng dẫn các HTX, doanh nghiệp có sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOPtham gia triển lãm, giới thiệu các sản phẩm tại các Hội chợ, Hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh trên cơ sở nguồn kinh phí do tỉnh hỗ trợ cho xúc tiến và nhiều chính sách có liên quan… Kết quả từ năm 2015-2020 có 31 HTX được hỗ trợ.

Một số địa phương hỗ trợ kinh phí cho các HTX thực hiện quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc, in bao bì cho một số sản phẩm như: Na dai, Cam, Vải, Gạo nếp cái hoa vàng, Chè, Trà Hoa vàng, Ba Kích, Miến dong, Hàu, Chả Mực, Gà Tiên Yên, Lợn Móng Cái, Củ cải và một số sản phẩm khác.

Hiện nay toàn tỉnh có 60 HTX tham gia Chương trình OCOP với tổng số 48 sản phẩm (bao gồm: 23 sản phẩm đạt 4 sao và 25 sản phẩm đạt 3 sao thuộc 03 nhóm sản phẩm: đồ uống, thực phẩm và thảo dược) đóng góp thiết thực trong Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Các sản phẩm của các HTX tham gia bước đầu đã phát huy được hiệu quả, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản. Các sản phẩm trước đây chỉ mang tính tự cung tự cấp tại vùng sản xuất, nhưng nay các sản phẩm đã có mẫu mã bao bì đẹp đảm bảo tiêu chuẩn và trở thành hàng hóa bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh, do vậy giá bán và sản lượng sản xuất các sản phẩm đều tăng từ 20 - 30% so với trước, góp phần kích thích sản xuất phát triển.

Bên cạnh đó, Sở khuyến khích các đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản đưa vào áp dụng, sử dụng hệ thống mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, khẳng định giá trị chất lượng sản phẩm. Đến nay, đã có trên 90% sản phẩm nông sản thuộc Chương trình OCOP của tỉnh được dán tem điện tử, hoặc đã có mã số, mã vạch để truy xuất nguồn gốc. Về phía Sở, đã cấp 90.000 tem cho 170 sản phẩm của 46 cơ sở đủ điều kiện được cấp phát tem truy xuất nguồn gốc (mỗi sản phẩm được cấp 02 loại tem gồm: 1 tem chứa mã QR và 1 tem có chức năng chống giả). Phấn đấu đến năm 2030, 100% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc, áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục tập trung triển khai, hướng dẫn các đơn vị, địa phương sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh nhằm hướng đến một ngành nông nghiệp bền vững, an toàn, thông minh, nâng tầm giá trị thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng

Tin liên quan

Tin mới hơn

Không khí lao động, sản xuất sôi nổi, hăng say đầu Xuân mới

Không khí lao động, sản xuất sôi nổi, hăng say đầu Xuân mới

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, thành viên, người lao động tại các nhà xưởng hay trên các cánh đồng đã hăng say lao động sản xuất tại các nhà xưởng, trên các cánh đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã bắt tay vào làm việc từ rất sớm nhằm bảo đảm thời vụ cũng như giữ nhịp sản xuất, tạo đà phát triển kinh tế, báo hiệu một năm mới đầy thắng lợi.
Đà Nẵng: Nhiều sản phẩm OCOP xuất khẩu

Đà Nẵng: Nhiều sản phẩm OCOP xuất khẩu

LNV - Những năm qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm phát triển sản phẩm OCOP tại Đà Nẵng đưa OCOP trở thành sản phẩm chủ lực, có uy tín, chất lượng và cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài thành phố.
Cửa hàng S’tiêng Farm - Nơi hội tụ OCOP Bình Phước

Cửa hàng S’tiêng Farm - Nơi hội tụ OCOP Bình Phước

LNV - Cửa hàng S’tiêng Farm tại thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đang thu hút, giới thiệu, phân phối sản phẩm tiêu biểu thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đặc sản vùng miền được nhiều người quan tâm.
Nâng tầm sản phẩm địa phương từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

Nâng tầm sản phẩm địa phương từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

LNV - Những năm qua, thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), những sản phẩm mang tính bản địa, đặc trưng đã được nâng tầm vị thế, đem lại thu nhập cho người dân và trở thành những “đại sứ” quảng bá cho tinh hoa văn hóa của đất và người xứ Thanh.
Đặc sắc sản vật OCOP Hải Dương

Đặc sắc sản vật OCOP Hải Dương

OVN - Hải Dương hiện có 351 sản phẩm OCOP, trong đó nhiều sản vật thơm ngon nức tiếng, sản phẩm thủ công và du lịch độc đáo.
Chuyển đổi số giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP

Chuyển đổi số giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP

OVN - Thanh Hóa hiện có 464 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 5 sao, 56 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Để sản phẩm OCOP đến với đông đảo người tiêu dùng, ngoài bán hàng qua kênh truyền thống, các chủ thể OCOP còn tích cực giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên các ứng dụng nền tảng số.

Tin khác

Sản phẩm OCOP sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Sản phẩm OCOP sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

OVN - Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng dịp Tết thường tăng mạnh, nhiều chủ thể có sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Nội đang đẩy mạnh sản xuất, tích trữ hàng hóa cho dịp Tết.
Các cơ sở OCOP tất bật sản xuất hàng Tết

Các cơ sở OCOP tất bật sản xuất hàng Tết

OVN - Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần, các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất (CSSX), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị hàng Tết để cung ứng cho thị trường. Tại các cơ sở có sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, không khí sản xuất càng thêm nhộn nhịp...
Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền nhân địp xuân Giáp Thìn

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền nhân địp xuân Giáp Thìn

OVN - Tối 26.12, tại Không gian sáng tạo Tây Hồ, quận Tây Hồ, Sở NN và PTNT Hà Nội phối hợp với UBND quận Tây Hồ tổ chức Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội được diễn ra trong 7 ngày, từ 26.1 đến 1.2.2024.
Chứng nhận 26 sản phẩm OCOP 4 sao năm 2023 của tỉnh Cà Mau

Chứng nhận 26 sản phẩm OCOP 4 sao năm 2023 của tỉnh Cà Mau

OVN - Chiều 25/1, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì Hội nghị đánh giá, kết quả thực hiện Chương trình OCOP gắn với lễ công bố trao Giấy chứng nhận cho 26 sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh năm 2023.
Hòa Bình: 39 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Hòa Bình: 39 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

OVN - Thời gian qua, chương trình OCOP của tỉnh Hòa Bình đã góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm truyền thống địa phương. Thông qua chương trình đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Chắp cánh cho sản phẩm OCOP

Chắp cánh cho sản phẩm OCOP

LNV - Những năm qua, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) gặp khó khăn do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu sức cạnh tranh, sản phẩm chế biến còn ít...
Cá cấn kho lá nghệ

Cá cấn kho lá nghệ

LNV - Cá cấn là loại cá đồng nhỏ con, thường sống thành từng đàn trong các con lạch nhỏ ở vùng quê miền Trung sau mùa lụt. Người dân xứ Quảng đánh bắt cá cấn bằng tủ hay nhủi. Những ngày này, thế nào trong bữa cơm của người dân xứ Quảng cũng có nồi cá cấn kho với lá nghệ thơm ngon.
Xuân Giáp Thìn 2024: Sản phẩm OCOP nâng cao giá trị nông sản Việt

Xuân Giáp Thìn 2024: Sản phẩm OCOP nâng cao giá trị nông sản Việt

OVN - Tại Việt Nam, xu hướng lựa chọn thực phẩm sạch đang có tín hiệu tăng mạnh nhờ sự quan tâm về sức khỏe tiêu dùng. Tận dụng tình hình này, các HTX trên cả nước cũng có cơ hội khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường thông qua việc cung cấp các sản phẩm OCOP dịp Tết sắp tới.
Sản phẩm OCOP vào mùa phục vụ Tết

Sản phẩm OCOP vào mùa phục vụ Tết

OVN - Nắm bắt xu hướng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán thường tăng mạnh, nhiều chủ thể có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang đẩy mạnh sản xuất, tích trữ hàng hóa cho dịp Tết.
Xoài sấy dẻo Sơn La - thêm hương vị cho ngày Tết

Xoài sấy dẻo Sơn La - thêm hương vị cho ngày Tết

OVN - Sơn La là vùng chuyên canh cây ăn quả lớn thứ 2 của cả nước, với trên 82.800 ha cây ăn quả và cây sơn tra; trong đó, trên 19.900 ha xoài, sản lượng ước đạt trên 70.000 tấn, với các giống xoài tròn, xoài hôi, xoài bản địa, xoài GL4, GL6, xoài Thái Lan… tập trung chủ yếu tại các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mường La, Sông Mã, Thuận Châu. Thời vụ thu hoạch xoài bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm.
Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024

Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024

OVN - Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1/2 đến hết ngày 6/2/2024 (tức ngày 22 đến hết ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
Miền Tây có sản phẩm du lịch OCOP 4 sao

Miền Tây có sản phẩm du lịch OCOP 4 sao

OVN - Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ khai trương điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP Cần Thơ và miền Tây trong khuôn khổ sự kiện ngày hội “Đặc sản miền Tây”, đón nhận quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP du lịch 4 sao đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Hạt sen sấy - Sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia

Hạt sen sấy - Sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia

OVN - Trong năm 2023, hạt sen sấy của Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp (xã Hòa Tân, huyện Châu Thành) được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia, góp phần tạo nền tảng cho các sản phẩm bản địa tiếp cận được nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các thị trường khó tính khác. Đây là sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp.
Người tiêu dùng chọn sản phẩm OCOP làm quà tặng dịp tết

Người tiêu dùng chọn sản phẩm OCOP làm quà tặng dịp tết

LNV - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang tất bật chuẩn bị hàng Tết cung cấp cho thị trường. Tại các làng nghề truyền thống, đặc biệt là những làng nghề có sản phẩm được công nhận đạt OCOP cấp tỉnh, không khí sản xuất nhộn nhịp hơn, hàng hóa được sản xuất ra dồi dào hơn dịp Tết những năm trước đây.Với sự đa dạng về sản phẩm, chất lượng tốt và mẫu mã đẹp, sản phẩm OCOP các tỉnh đang là xu hướng quà Tết năm nay.
Hà Nội: 104 sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 4 sao năm 2023

Hà Nội: 104 sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 4 sao năm 2023

OVN - 104 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP của thành phố Hà Nội năm 2023 được thực hiện trong 2 ngày 10 và 11/1 vừa qua. Đây là các sản phẩm đã được đánh giá qua vòng cấp huyện, có tiềm năng đạt OCOP 4 sao.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Không khí lao động, sản xuất sôi nổi, hăng say đầu Xuân mới

Không khí lao động, sản xuất sôi nổi, hăng say đầu Xuân mới

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã bắt tay vào làm việc từ rất sớm nhằm bảo đảm thời vụ cũng như giữ nhịp sản xuất, tạo đà phát triển kinh tế, báo hiệu một năm mới đầy thắng lợi.
Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

LNV - Dự án “Xuân Ấm Trao Em” được thực hiện với mục đích hỗ trợ cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Quảng Uyên. Đây đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo - cận nghèo, có trường hợp mồ côi cha/mẹ, có thương tật.
Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

LNV - Tháng 11/2023 làng nghề gỗ Hương Mạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể với 412 thành viên, tạo cơ hội cho nghề gỗ Hương Mạc nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

LNV - Cùng với thắng cố, mận Tam Hoa, chè Shan Tuyết, thổ cẩm... rượu ngô cũng là một trong những đặc sản, là niềm tự hào của đồng bào của các dân tộc ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

LNV - Gần 40 năm cống hiến trong ngành CAND về hưu với quân hàm Thượng tá, song Nghệ sỹ Đào Hà, chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ xứ Đoài, người Đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh, lanh lợi này vẫn còn nhớ như in những chuyến đi trinh sát tại địa bàn phía Tây Bắc Tổ quốc. Nhớ những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi thương yêu, đùm bọc đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động