Thứ năm, 15-04-2021 | 10:24GMT+7

Huyện Thạch Thất (Hà Nội): Đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP

LNV - Ngày 7/5/2018 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; UBND Thành phố Hà Nội ngày 08/7/2019 ban hành Quyết định số 3629/QĐ-UBND về triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm Thành phố Hà Nội đến năm 2020. Theo đó, ngày 14/11/2019, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thạch Thất đến năm 2020, thành lập Hội đồng và ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng sản phẩm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm(OCOP).
Căn cứ vào những văn bản trên, huyện Thạch Thất đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố Hà Nội, triển khai thực hiện chương trình OCOP một cách thường xuyên, liên tục bằng các tài liệu, bài viết đến các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở (cấp xã, thôn) và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình OCOP; Cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông thôn và Chương trình OCOP; Quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và các mô hình, cách làm hay của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thành công Chương trình OCOP.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, chủ hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm chủ lực như: Chè lam, chè kho, bưởi các loại, thanh long, rau các loại, gạo, trứng,… và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mộc dân dụng tại các làng nghề. 

Đến hết năm 2020, huyện Thạch Thất có 122 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thành phố đánh giá, xếp hạng từ 3-4 sao, trong đó có 104 sản phẩm đạt 4 sao; 18 sản phẩm đạt 3 sao. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có thêm 300 sản phẩm được công nhận từ 3-5 sao. Đồng thời, tiếp tục củng cố duy trì, nâng cao chất lượng 122 sản phẩm đã được Thành phố quyết đinh phân hạng, trong đó quan tâm đến một số sản phẩm rau hữu cơ tại trang trại Hoa Viên, sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống có tiềm năng đạt 5 sao. 

Trong thời gian tới, huyện sẽ quan tâm đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ từ hệ thống đường giao thông, điện, hệ thống kênh tưới, tiêu và nhà bảo quản, sơ chế tại các vùng sản xuất nông nghiệp (Vùng sản xuất rau an toàn quy mô 285 ha tại các xã: Tiến Xuân, Phú Kim, Hương Ngải, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Dị Nậu, Yên Bình và Yên Trung; Vùng sản xuất cây ăn quả giá trị kinh tế cao quy mô trên 300 ha hiện có tại các xã: Bình Yên, Kim Quan, Lại Thượng, Yên Bình và Phú Kim; Vùng sản xuất hoa, cây cảnh quy mô 50 ha tại xã Đại Đồng và Yên Bình; Vùng chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu tại các xã với quy mô 367 ha) đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. 

Tập trung thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với một số sản phẩm có thế mạnh của huyện. Khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi canh tác sang trồng cây dược liệu, cây ăn quả theo vùng đã quy hoạch, tạo điều kiện vay vốn cho nông dân. Từng bước định hướng sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến tới theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm nâng cao giá trị thu nhập. 

Một số sản phẩm OCOP huyện Thạch Thất

Duy trì ổn định và phát triển 139 trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh; xây dựng chuỗi chăn nuôi gà đồi, gà thả vườn tại các xã vùng bán sơn địa và miền núi. Hỗ trợ để xây dựng điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, hình thành chuỗi sản xuất chế biến và tiêu thụ khép kín. Giai đoạn 2021- 2025, huyện tiếp tục triển khai thực hiện 08 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tại vùng sản xuất rau an toàn xã Canh Nậu, Hương Ngải, Dị Nậu, Đại Đồng, Đồng Trúc, Kim Quan, Cần Kiệm, Phú Kim với tổng kinh phí 80 tỷ đồng đồng.

Đẩy mạnh, khuyến khích tích tụ ruộng đất, cho thuê đất để sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, nhân rộng mô hình sản xuất rau hữu cơ ở các xã Yên Bình, Yên Trung, nông nghiệp sạch ở các xã Tiến Xuân, Hương Ngải, Đại Đồng, Dị Nậu, Bình Yên…phấn đấu đến năm 2025 thực hiện thí điểm xây dựng vùng nông nghiệp sử dụng công nghệ cao ở các xã Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân, Đại Đồng, Lại Thượng, Dị Nậu, Canh Nậu, Phú Kim; Xây dựng và phát triển mô hình “Cánh đồng liên kết sản xuất”, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chủ động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng ngay đầu vụ.      

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm làng nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả, tích cực thâm nhập thị trường mới trong và ngoài nước cho các nông sản có lợi thế, thế mạnh của huyện; Tiếp tục duy trì và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa tập thể đã được bảo hộ, đồng thời phối hợp hỗ trợ, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể mới cho một số nông sản của huyện; Đẩy mạnh phát triển mô hình mỗi xã một sản phẩm dựa trên những lợi thế, thế mạnh mỗi địa phương.
Bài, ảnh: Đỗ Uyên