Hà Nội: 26°C Hà Nội
Đà Nẵng: 29°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 30°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 30°C Thừa Thiên Huế

Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LNV - Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh chính thức đề nghị Trung Ương thẩm định và chứng nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Những con số

Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, địa hình bị chia cắt bởi biển, đảo, đồi núi… với hơn 1,3 triệu dân gồm 22 dân tộc cư trú trên 14 huyện, thị xã, thành phố. Người Quảng Ninh ví nơi đây như Việt Nam thu nhỏ với đủ đặc tính tự nhiên, khí hậu trên 2 vùng Đông (vùng biển) và Tây (vùng núi) của tỉnh.

Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Diện mạo khang trang, đổi mới tại huyện miền núi Hải Hà, Quảng Ninh.

Năm 2022, Nghị quyết 115/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, quyết tâm đưa Quảng Ninh hướng đích. Như vậy, sau 12 năm triển khai chương trình Xây dựng Nông thôn mới, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản đạt 8/8 nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 theo quyết định 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó 54/98 xã đạt nâng cao, 26 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 6/6 thành phố, thị xã trực thuộc đạt chuẩn, 6/7 huyện đã được công nhận (riêng Bình Liêu đang chờ công nhận), trong đó có 2 huyện nông thôn mới nâng cao (>20%). Tổng nguồn lực huy động cả giai đoạn của tỉnh đạt 187.289 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách, vốn lồng ghép chỉ chiếm 10,4%, còn lại là nguồn tín dụng và các nguồn huy động khác.

Theo ông Nguyễn Văn Vọng – Phó chánh văn phòng Nông thôn mới tỉnh, mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ninh có 58/98 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 32/98 xã NTM kiểu mẫu; 5/7 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí chỉ tiêu, tập trung phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập của người dân nông thôn năm 2025 cao gấp 2 lần năm 2020.

Luôn đi đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong đó tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, mục tiêu thêm 2 huyện (Vân Đồn, Hải Hà), 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới.

Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Tại Quảng Ninh, các chỉ tiêu, tiêu chí luôn đặt cao hơn quy định chung của Trung Ương, công tác nâng cao chất lượng được chú trọng đảm bảo xây dựng Nông thôn mới bền vững. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trở lên chiếm tới 80/98 xã, liên tục hoàn thành các tiêu chỉ, đảm bảo tăng chất theo từng năm.

Tỉnh đã có 2 huyện (Tiên Yên, Đầm Hà) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 huyện đang trong tiến trình đẩy nhanh (Vân Đồn, Hải Hà). TX. Đông Triều đang trên chặng đường phấn đấu lên thành phố trực thuộc tỉnh, Thị xã tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó Việt Dân là xã đầu tiên cả nước cán đích kiểu mẫu. Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành các xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023, hình thành các đô thị trong nông thôn, phố trong làng,… trên cơ sở lấy nông dân làm chủ thể, lợi ích người dân làm hàng đầu - Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Công - Bí Thư Thị Ủy Đông Triều.

OCOP - Tỉnh đi đầu

Nông thôn mới Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Quảng Ninh khai thác tối đa tiềm năng, phát triển sản phẩm OCOP mang đặc trưng, dấu ấn riêng của tỉnh.

OCOP Quảng Ninh có thể không có nhiều sản phẩm như ở các tỉnh khác, nhưng lại là địa phương có bề dầy, là nơi khởi nguồn thí điểm cho chương trình OCOP đang được triển khai trên toàn quốc. Khởi nguồn từ 2013 (trước 5 năm so với các địa phương khác) trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ Nhật Bản, Thái Lan, Quảng Ninh được thành tỉnh thí điểm đầu tiên cho chương trình. Sau 10 năm, toàn tỉnh có 566 sản phẩm thuộc 5 nhóm tham gia chương trình OCOP. Trong đó, có 267 sản phẩm cấp chứng nhận hạng sao, 193 sản phẩm hạng 3 sao, 68 sản phẩm hạng 4 sao, 3 sản phẩm hạng 5 sao và 3 sản phẩm hạng 5 sao Trung ương. Toàn tỉnh có 219 chủ thể sản xuất tham gia chương trình OCOP (54 doanh nghiệp, 87 HTX, 78 hộ).

Nông thôn mới Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Quảng Ninh là địa phương có bề dầy, là nơi khởi nguồn thí điểm cho chương trình OCOP đang được triển khai trên toàn quốc.

Tại Quảng Ninh, Hội chợ OCOP thường niên, hội chợ xuân (3 phiên/năm) trở thành điểm đến thường trực của các chủ thể tham gia OCOP với doanh thu lên tới cả trăm triệu/chủ thể/kỳ, doanh thu kết nối đạt hàng trăm tỷ/kỳ tổ chức. Riêng Hội chợ OCOP hè 2023 có hơn 400 gian hàng đã thu hút khoảng 55 lượt thăm quan mua sắm với doanh thu hơn 17 tỷ đồng. Các chương trình xúc tiến OCOP tại Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc; Hội chợ Thương mại Du lịch quốc tế Việt Nam - Trung Quốc; mở rộng xúc tiến vào các thị trường Lào, Campuchia, Thái Lan... được thực hiện hiệu quả, tăng sức hút của sản phẩm OCOP Quảng Ninh với thị trường ngoài nước. Đâu đâu, ai cũng hiểu sâu sắc giá trị OCOP mang lại, sự chủ động đăng ký và mong muốn tham gia OCOP của mỗi chủ thể trong tỉnh được thể hiện rõ nét. Nhiều sản phẩm đăng ký tham gia, phải trải qua quá trình hoàn thiện lâu dài trước khi được chứng nhận.

Nông thôn mới gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch nông thôn

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 của tỉnh gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị; Quyết định 921/QĐ-UBND ngày 14.4.2022 của UBND tỉnh về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 với 100% số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao về đều đảm bảo tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa…. Nhiều chỉ đạo đúng/trúng đã giúp Quảng Ninh thực hiện quyết liệt và bài bản giúp nâng cao đời sống văn hóa của người dân nông thôn.

Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ninh gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị.

Chương trình du lịch nông thôn tại tỉnh được bắt đầu với quy hoạch về bảo tồn và phát triển văn hóa, nâng cấp đầu tư các trung tâm cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, hướng tới xây dựng các làng du lịch cộng đồng như: Trung tâm Bảo tồn văn hóa dân tộc Dao xã Bằng Cả (TP. Hạ Long), khu văn hóa, thể thao dân tộc Tày (huyện Tiên Yên), làng người Dao thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn (TP. Móng Cái)...

Nông thôn mới Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Chương trình du lịch nông thôn tại tỉnh được bắt đầu với quy hoạch về bảo tồn và phát triển văn hóa, nâng cấp đầu tư các trung tâm cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, hướng tới xây dựng các làng du lịch cộng đồng.

Chuyển đổi số - Đón tầm xu thế

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và trở thành phương cách nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới. Các huyện, xã trong tỉnh đang tích cực triển khai công tác chuyển đổi số toàn diện tới tận các xã, thôn, bản thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, đầu tư về hạ tầng, ứng dụng KHCN và các chính sách khuyến khích người dân chủ động áp dụng.

Nông thôn mới Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Quảng Ninh vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh.

Hiện nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sử dụng, khai thác hóa đơn điện tử; hộ kinh doanh cá thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (đạt 98,7%); trên 70% sản phẩm OCOP từ 3 sao của tỉnh đã lên sàn thương mại điện tử. Toàn tỉnh về cơ bản phủ sóng hạ tầng viễn thông 4G, Internet tốc độ cao, hầu hết các hộ dân đều có điện thoại thông minh.

Nông thôn mới Quảng Ninh: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ninh tiếp cận với điện thoại thông minh.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tỉnh đang đặt mục tiêu phát triển chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; đẩy mạnh việc phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, giúp người nông dân thay đổi trong tư duy sản xuất, quảng bá sản phẩm lên mạng hiệu quả và điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo nhu cầu thị trường, tiến tới hội nhập quốc tế

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các phong trào. Rà soát hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu chưa cao. Đẩy nhanh tiến độ các dự án; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cán bộ quản lý Chương trình OCOP... Với Quảng Ninh, lấy sức dân để làm lợi cho dân, khơi dậy và phát huy tiềm lực trong nhân dân luôn là nguyên tắc và cơ sở cho mọi hoạt động.

(Trang thông tin có sự phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Nguyễn Nam

Tin liên quan

Quảng Ninh: Áp dụng khoa học, công nghệ nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP

Quảng Ninh: Áp dụng khoa học, công nghệ nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP

LNV - Nhờ đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ... đến nay hơn 400 nông sản là sản phẩm OCOP của tỉnh đã được hình thành nhờ ứng dụng KH&CN, tạo nên chất lượng và giá trị vượt trội.
200 gian hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024

200 gian hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024

LNV - Ngày 15/1, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, địa phương vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội chợ Xuân 2024. Theo đó, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024 sẽ được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh ở phường Hồng Hải, Tp.Hạ Long.
Phát triển sản phẩm OCOP - Nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới

Phát triển sản phẩm OCOP - Nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới

OVN - Tỉnh Quảng Ninh xác định phát triển các sản phẩm OCOP là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của chương trình xây dựng NTM.

Tin mới hơn

Đặc sản miền quê trở thành những sản phẩm OCOP chất lượng

Đặc sản miền quê trở thành những sản phẩm OCOP chất lượng

OVN - Lợi thế của các loại đặc sản miền quê là tận dụng vùng nguyên liệu tự nhiên tạo nên nét đặc trưng riêng biệt, sản phẩm càng được nâng tầm giá trị khi tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Cà phê phin giấy Thảo My thương hiệu từ chương trình OCOP

Cà phê phin giấy Thảo My thương hiệu từ chương trình OCOP

OVN - Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng đất “địa linh nhân kiệt” tỉnh Ninh Bình, xuất phát từ nghề cơ khí. Đến với mảnh đất quê hương thứ hai tỉnh Gia Lai từ những năm 1998 của thế kỷ trước, anh Đinh Văn Kỳ sớm thấu hiểu được những khó khăn của những người nông dân với cây cà phê ở xã Bầu Cạn, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai.
Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

OVN - Trong 3 ngày từ ngày 17/5 đến ngày 19/5/2024, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức Ngày hội nông sản lần thứ II – năm 2024, nhằm quảng bá, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đẩy mạnh giới thiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hoài Ân.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự kiện đặc biệt nhất của ngành yến sào trong tỉnh khi lần đầu tiên tổ chức một ngày hội riêng biệt nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành này.
Giò bê Minh Hiền - Sản phẩm OCOP 4 sao

Giò bê Minh Hiền - Sản phẩm OCOP 4 sao

OVN - Giò me (giò bê) ở Nam Nghĩa, Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) thường được lấy tên là giò me Nam Nghĩa hay giò me Nam Đàn. Thương hiệu này ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến, trở thành thương hiệu giò bê Nghệ An.
“Vũ nữ chân dài”- Đệ nhất đặc sản miền Tây

“Vũ nữ chân dài”- Đệ nhất đặc sản miền Tây

LNV - Ít ai biết rằng, cái tên “vũ nữ chân dài” lại là mỹ từ mà người dân miền Tây dùng để gọi khô nhái – một món nhậu có sức hấp dẫn lạ kỳ, sẵn sàng “hạ gục” bất cứ ai từng có cơ hội thưởng thức.

Tin khác

"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

LNV - Trong kinh doanh đầy thách thức, có những câu chuyện về sự kiên trì và dấn thân không ngừng vượt qua khó khăn. Nghệ nhân Thái Thị Thu Thuỷ, một nữ doanh nhân quê tại Thành phố Quy Nhơn, là một ví dụ rõ ràng cho điều này.
Đồng Hới: Ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP chủ lực

Đồng Hới: Ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP chủ lực

OVN - Mặc dù TP. Đồng Hới ( Quảng Bình) đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả tích cực trong triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, các sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có. Vì vậy, thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ đối với việc phát triển các sản phẩm OCOP mới là các sản phẩm chủ lực, đặc sản truyền thống của địa phương.
Trà Vinh: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu yến sào Trà Vinh

Trà Vinh: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu yến sào Trà Vinh

LNV - Nghề nuôi chim yến ở Trà Vinh trong những năm gần đây đang phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người dân. Sản phẩm Yến sào hứa hẹn sẽ là sản phẩm mang lại nguồn thu đáng kể cho Trà Vinh trong tương lai gần, cùng các mặt hàng như trái cây, nghêu… tiếp tục đưa giá trị Việt bay xa. Các ban ngành chức năng của tỉnh cũng đã và đang tăng cường triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ để sản phẩm yến sào không chỉ phát triển bền vững, mà còn vươn xa đến với thị trường quốc tế.
Yên Sơn: Điểm sáng phát triển sản phẩm OCOP

Yên Sơn: Điểm sáng phát triển sản phẩm OCOP

OVN - Huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong tỉnh về phát triển sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) với 68 sản phẩm được công nhận, mang lại những dấu ấn tích cực cho ngành nông nghiệp địa phương.
Phú Lương: Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Phú Lương: Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

OVN - Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Lương có 28 sản phẩm OCOP, trong đó có 11 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, còn lại là 3 sao, chưa có sản phẩm đạt 5 sao.
Những "tác phẩm" bonsai trầm hương nghệ thuật độc đáo

Những "tác phẩm" bonsai trầm hương nghệ thuật độc đáo

LNV - Chúng tôi đã trải qua một trải nghiệm thú vị khi bước vào gian trưng bày đầy ấn tượng với những tác phẩm bonsai trầm hương độc đáo của nghệ nhân Lê Hồng Thái.
Chợ Mới đánh giá, phân hạng 6 sản phẩm OCOP huyện Chợ Mới

Chợ Mới đánh giá, phân hạng 6 sản phẩm OCOP huyện Chợ Mới

OVN - Chiều 28/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Lê Trần Minh Hiếu chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp huyện, để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2024.
Hà Giang: Khởi sắc mô hình du lịch nông nghiệp

Hà Giang: Khởi sắc mô hình du lịch nông nghiệp

LNV - Tỉnh Hà Giang có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023 theo đề cử của giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương. Nơi đây có nhiều đặc sản nông nghiệp riêng biệt có thể trở thành điểm tựa vững chắc để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp.
Bình Dương: Công nhận thêm 4 sản phẩm OCOP 3 sao

Bình Dương: Công nhận thêm 4 sản phẩm OCOP 3 sao

OVN - Vừa qua, UBND huyện Bàu Bàng đã tổ chức lễ công bố sản phẩm OCOP đạt 3 sao đợt I năm 2024.
Gạo Nàng Keo Thạnh Phú

Gạo Nàng Keo Thạnh Phú

LNV - Lúa Nàng Keo là một giống lúa mùa cổ truyền được người dân trồng và gìn giữ từ hàng trăm năm. Nàng Keo được trồng nhiều nhất trong vùng canh tác tự nhiên lúa - tôm tại huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre.
Xây dựng thương hiệu riêng cho xoài cát chu Cầu Kè

Xây dựng thương hiệu riêng cho xoài cát chu Cầu Kè

OVN - Về với huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều vườn xoài đang độ chín cây. Thực khách sẽ bị chinh phục bởi những quả xoài chừng vừa bàn tay nắm, đang đến ngày chín, mang một màu vàng tươi rất bắt mắt. Xoài Cát Chu ở đây rất ngọt, khi cắt ra có mùi thơm dịu nhẹ không lẫn với bất kỳ loại xoài trồng từ nơi nào khác.
Sản phẩm OCOP khẳng định vị thế, mang về lợi ích kinh tế kép cho nông thôn

Sản phẩm OCOP khẳng định vị thế, mang về lợi ích kinh tế kép cho nông thôn

OVN - Cho đến nay, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã không còn là chương trình xóa đói giảm nghèo cho các địa phương vùng nông thôn, đặc biệt là khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm OCOP đã dần khẳng định vị thế cũng như chất lượng và khả năng cạnh tranh khi giao thương thị trường nội địa và thị trường thế giới. Đây là chương trình tạo nên tiếng vang cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, kết nối nhiều lĩnh vực cùng phát triển, thu lợi nhuận kép cho nông thôn.
Độc đáo sản phẩm OCOP làm từ dây chuối

Độc đáo sản phẩm OCOP làm từ dây chuối

OVN - Từ nguồn nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi, với đôi bàn tay khéo léo, cùng sự sáng tạo, chị Nguyễn Thị Phượng (chủ cơ sở) đã cho ra mắt các sản phẩm túi xách thời trang làm bằng dây chuối. Bên cạnh mặt hàng túi xách bằng dây nhựa, đã được nhiều chứng nhận sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thì đây là lần đầu tiên một sản phẩm đan đát thủ công được vinh dự góp mặt vào sân chơi OCOP.
Hội Báo toàn quốc 2024 – Báo chí đưa OCOP đến gần với công chúng

Hội Báo toàn quốc 2024 – Báo chí đưa OCOP đến gần với công chúng

OVN - Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Hội Báo toàn quốc 2024 mang chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân” diễn ra thành công. Năm nay, Hội Báo quy tụ hơn 600 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cùng sự tham gia của 64 gian hàng sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành trên cả nước đã thu hút đông đảo bạn đọc và khách hàng đến tham quan, trải nghiệm.
Thuận Châu: 150 cán bộ, chủ thể tham gia tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP năm 2024

Thuận Châu: 150 cán bộ, chủ thể tham gia tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP năm 2024

OVN - Ngày 15/03/2024, tại huyện Thuận Châu (Sơn La), Chương trình tập huấn “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2024 chính thức khai mạc. Chương trình có sự tham gia của 150 học viên là cán bộ quản lý chương trình tại các xã, thị trấn và chủ thể các sản phẩm OCOP.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Hàng triệu du khách thập phương trẩy hội đền Hùng

Hàng triệu du khách thập phương trẩy hội đền Hùng

LNV - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 đã chính thức khai mạc ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Hướng đi bền vững để bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống

Hướng đi bền vững để bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn không thể bỏ qua vai trò của các làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống. Thực tế cho thấy, làng nghề đã và đang tạo nhiều cơ hội việc làm, không chỉ cho người trong độ tuổi lao động mà còn cho cả người già, người khuyết tật, trẻ em, giúp tăng thu nhập và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo tại nông thôn. Tuy nhiên, để bảo tồn và phát triển làng nghề, cần có những hướng đi bền vững.
Làng nghề Xuân Hội phát triển bền vững

Làng nghề Xuân Hội phát triển bền vững

LNV - Thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đời nổi tiếng với nghề làm mây tre đan, trải qua thăng trầm lịch sử, bằng sự năng động, sáng tạo, bắt nhịp với xu hướng thị trường người dân nơi đây tiếp tục duy trì, phát triển làng nghề, góp phần thay đổi diện mạo cho quê hương.
Huyện Lý Nhân (Hà Nam): Xã Công Lý về đích nông thôn mới nâng cao

Huyện Lý Nhân (Hà Nam): Xã Công Lý về đích nông thôn mới nâng cao

LNV - Trong khí thế thi đua sôi nổi của đồng bào và chiến sỹ cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi có dịp trở lại xã Công Lý, huyện Lý Nhân (Hà
Xã Yên Bài (Hà Nội): Làng nghề Phú Yên nỗ lực vượt khó

Xã Yên Bài (Hà Nội): Làng nghề Phú Yên nỗ lực vượt khó

LNV - Hàng chục năm qua người dân thôn Phú Yên xã Yên Bài, huyện Ba Vì (Hà Nội): vốn là những gia đình công nhân của Nông trường Ba Vì chuyển về xã. Đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó cây chè là cây rất phù hợp với thổ nhưỡng tại đây, đem lại giá trị kinh tế cao, trở thành cây chủ lực của địa phương.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động