Thứ năm, 11-08-2022 | 13:59GMT+7

Thanh Hóa: Phê duyệt kinh phí hơn 3 tỷ đồng thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022

LNV - Vừa qua, tỉnh Thanh Hóa vừa Ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí cho Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022.

Sản phẩm OCOP mắm tôm Lê Gia xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đạt chuẩn 5 sao

Theo Quyết định, tổng kinh phí hỗ trợ cho Chương trình là 3.140.940 nghìn đồng; trong đó kinh phí tuyên truyền 539.320.000đ, kinh phí đào tạo tập huấn 1.282.040.000đ; tham quan, học tập kinh nghiệm 198.500.000đ; đánh giá phân hạng sản phẩm 234.000.000 đ; kinh phí tư vấn triển khai chương trình 307.400.000đ; kinh phí quảng bá, xúc tiến thương mại 315.680.000đ; kinh phí đào tạo, quản lý, điều hành chương trình 264.000.000đ.
 
Nguồn kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2022 hỗ trợ chính sách xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 
Sở tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước thông báo bổ sung dự toán cho đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Nhà nước.
 
Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính; sử dụng nguồn kinh phí đúng mục tiêu và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
 
Tin, ảnh: Thanh Vân