Hà Nội: 37°C Hà Nội
Đà Nẵng: 36°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 34°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế

Hà Nội: Hoà Xá đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”

LNV - Sáng ngày 03/9/2023, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Hoà Xã (huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm lực lượng dân quân du kích xã Hoà Xá được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (03/9/1973 - 03/9/2023); Đồng thời, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022”.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoà Xá.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoà Xá.

Về dự Hội nghị, gồm có: Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà; Ông Ngô Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà; Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết - Trưởng Công an huyện Ứng Hoà cùng các cán bộ trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện Ứng Hoà cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá có mặt đông đủ.

Ông Lê Văn Minh - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Xá ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá.
Ông Lê Văn Minh - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Xá ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Minh - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Xá ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoà Xá trong suốt 50 năm qua:

“Cách đây vừa tròn 50 năm - Ngày 03/9/1973. Lực lượng dân quân du kích xã Hoà Xá đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương, phong tặng “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng, phấn đấu bền bỉ, dẻo dai, kiên cường, bất khuất. Đó là những đóng góp to lớn, toàn diện về sức người, sức của, về xây dựng các phong trào của địa phương. Là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoà Xá trong suốt thời gian 50 năm qua.

Hoà Xá đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đồng thời có những định hướng phấn đấu trong những giai đoạn cách mạng tiếp theo và xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới ngày nay.

Ông Dư Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Xá lên báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hoà Xá.
Ông Dư Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Xá lên báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hoà Xá.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của dân quân du kích xã Hoà Xá và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022”, ông Dư Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Xá cũng đã cho biết:

Kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Hoà Xá đã đạt được một số kết quả nổi bật. Các quy hoạch đã được xã tổ chức thực hiện tốt. Cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân trên đầu người tăng; số hộ nghèo giảm. Hệ thống chính trị được củng cố; nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua. Hành chính công được đảm bảo và hoạt động có hiệu quả. Làm tốt công tác quân sự, quốc phòng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kinh tế của xã tiếp túc có những bước phát triển khá. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

UBND xã Hoà Xá tích cực tuyên truyền nhân dân vay các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung sản xuất lúa hàng hoá có giá trị, chất lượng cao; sản xuất rau an toàn; trồng cây ăn quả, chăn nuôi, thuỷ sản. Từ đó đưa giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác ngày một tăng; cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực.

Việc phát triển kinh tế nông thôn đã và đang gắn liền với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Việc thực hiện Chương trình OCOP đã góp phần thúc đẩy, phát huy sáng tạo cho các doanh nghiệp, HTX và người dân. Đồng thời tạo điều kiện để các loại hình kinh tế ở khu vực nông thôn phát triển. Đến nay, xã Hoà Xá đã có sản phẩm bưởi Diễn được Thành phố đánh giá và công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

 Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà cũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Xá đã làm trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, cũng như những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Ông đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Xá tiếp nối truyền thống Anh hùng, quê hương cách mạng; tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để hướng tới xây dựng đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Ông cũng tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hòa Xá sẽ ngày càng nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, tô thắm thêm truyền thống “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” mà Đảng và Nhà nước trao tặng, cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa; Thủ đô Hà Nội vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà trao tặng giấy khen của UBND huyện Ứng Hoà cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao.
Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà trao tặng giấy khen của UBND huyện Ứng Hoà cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá. Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà trao giấy khen của UBND huyện Ứng Hoà cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao; Lãnh đạo xã Hoà Xá lên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Văn Bình

Tin liên quan

Mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

Mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

LNV - Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Phụ nữ với Di sản văn hóa (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) và khai mạc triển lãm ảnh Di sản quanh ta đã được CLB tổ chức trang trọng chiều 6.6 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Quyết tâm lập những kỳ tích “Điện biên phủ” mới

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Quyết tâm lập những kỳ tích “Điện biên phủ” mới

LNV - Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn kỷ niệm.
Thanh Hoá: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Thanh Hoá: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng 13/4, xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Tin mới hơn

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

LNV - Tối ngày 6/6, Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, đồng thời phát động Tháng khuyến mãi kích cầu mua sắm trên địa bàn đợt 1 năm 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng. Hội chợ do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Cần Thơ: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng

Cần Thơ: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng

LNV - Nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng cũng như sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối, quảng bá và xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp đến các địa phương trên cả nước và mở rộng ra các thị trường ngoài nước. Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi đầu tư, cải thiện các kênh thương mại chợ đầu mối và chợ truyền thống; đồng thời, phát triển mới các kênh thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân cả nước đối với nông sản có nguồn gốc từ thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.
Huyện Triệu Sơn hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Huyện Triệu Sơn hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

OVN - Cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, năm 2021, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành đề án "Phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025" với các cơ chế hỗ trợ riêng của địa phương.
Hoà Bình: Huyện Yên Thủy có 21 sản phẩm OCOP

Hoà Bình: Huyện Yên Thủy có 21 sản phẩm OCOP

LNV - Đến hết năm 2023, huyện Yên Thủy đã hỗ trợ chuẩn hóa được 21 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm 4 sao, 17 sản phẩm 3 sao.
Quảng Ninh: Nâng cấp sản phẩm OCOP để chiếm lĩnh thị trường

Quảng Ninh: Nâng cấp sản phẩm OCOP để chiếm lĩnh thị trường

LNV - Là một trong những địa phương đi đầu phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh đã khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, nhiều chủ thể OCOP tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để làm mới sản phẩm.
Đũa đước Chí Nguyện - Sản phẩm OCOP

Đũa đước Chí Nguyện - Sản phẩm OCOP

LNV - Từ bàn tay khéo léo của những người thợ mộc mộc mạc, đũa đước Chí Nguyện đã vươn lên thành niềm tự hào của vùng đất Cà Mau, khẳng định vị thế với chứng nhận OCOP 3 sao

Tin khác

Phú Thọ: Chương trình OCOP thúc đẩy kinh tế nông thôn

Phú Thọ: Chương trình OCOP thúc đẩy kinh tế nông thôn

LNV - Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường, tạo nên hướng đi mới, hiện đại, hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh giúp kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Vĩnh Long công nhận sản phẩm OCOP 4 sao

Vĩnh Long công nhận sản phẩm OCOP 4 sao

OVN - Ngày 6/5, Sở Nông nghiệp- PTNT công bố kết quả và trao chứng nhận 36 sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2023. Đây là năm thứ 5 thực hiện chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Long, nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương.
Thái Nguyên: Điểm sáng xây dựng sản phẩm OCOP

Thái Nguyên: Điểm sáng xây dựng sản phẩm OCOP

OVN - Xã Vô Tranh là một trong những điểm sáng về xây dựng sản phẩm OCOP ở huyện Phú Lương với 4 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Kết quả này có được từ cả quá trình cố gắng của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn, cùng sự hỗ trợ hiệu quả của chính quyền địa phương.
Nữ nhân viên y tế khởi nghiệp làm nem chua, giò me đạt chuẩn OCOP

Nữ nhân viên y tế khởi nghiệp làm nem chua, giò me đạt chuẩn OCOP

LNV – Với số vốn ban đầu 2,5 triệu đồng, chị Võ Thị Hoài (38 tuổi, Hà Tĩnh) đã mua máy xay thịt để mày mò chế biến thực phẩm, thành công làm ra sản phẩm giò me, nem chua đạt chất lượng OCOP 3 sao.
Bình Định: Huyện Vân Canh đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP năm 2024

Bình Định: Huyện Vân Canh đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP năm 2024

OVN - Huyện Vân Canh tổ chức rà soát, lựa chọn, đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 và khen thưởng, biểu dương các chủ thể đạt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.
Bột sắn dây xứ Đoài và hành trình xây dựng thương hiệu OCOP 4 sao

Bột sắn dây xứ Đoài và hành trình xây dựng thương hiệu OCOP 4 sao

OVN – Với kinh nghiệm sản xuất tinh bột sắn dây gần 35 năm, cơ sở Minh Khuê Food (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã thay đổi phương thức sản xuất thủ công sang áp dụng máy móc, chú trọng xây dựng thương hiệu, tạo ra sản phẩm được công nhận chất lượng OCOP 4 sao.
Cà phê hòa tan Meet More vị khoai môn

Cà phê hòa tan Meet More vị khoai môn

LNV - Cà phê hòa tan 4 in 1 Meet More vị khoai môn được sản xuất bởi Công ty TNHH Liên kết thương mại Toàn Cầu. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP 4 sao ngày 28/3/2023.
Chè shan tuyết cổ thụ - thức uống quý của người Tây Bắc

Chè shan tuyết cổ thụ - thức uống quý của người Tây Bắc

LNV - Nằm ở độ cao 2.000 m, vùng biên Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ cùng khí hậu mát mẻ. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang lúa xanh mướt, bản làng mộc mạc mà còn bởi hương vị đặc biệt của chè Shan Tuyết cổ thụ
Bình Định Huyện Vân Canh đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP năm 2024

Bình Định Huyện Vân Canh đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP năm 2024

OVN - Huyện Vân Canh tổ chức rà soát, lựa chọn, đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 và khen thưởng, biểu dương các chủ thể đạt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.
Bình Định Quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề trong chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024

Bình Định Quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề trong chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024

OVN - Chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024 có chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Tỏa sáng và phát triển”, bao gồm 15 sự kiện hoạt động đặc sắc và hấp dẫn. Trong đó, chương trình giới thiệu nghệ thuật cá ngừ đại dương gắn với Hội chợ ẩm thực “Món ngon từ biển” và sản phẩm OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.
Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ chi phí nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP

Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ chi phí nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP

OVN – Nhằm khuyến khích các chủ thể xây dựng thương hiệu để mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP, vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 51 về hỗ trợ triển khai chương trình OCOP đến năm 2025.
Cả nước có hơn 12000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Cả nước có hơn 12000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

OVN - Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế lá cờ đầu với số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lớn nhất cả nước. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố của cả nước đã triển khai đánh giá, phân hạng được hơn 12.000 sản phẩm OCOP.
Hà Đông: Khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024

Hà Đông: Khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024

LNV - Sáng 24/5, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024 tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Vải lai chín sớm Phù Cừ được mùa, được giá

Vải lai chín sớm Phù Cừ được mùa, được giá

LNV - Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm năm 2024.
Thưởng thức chè đạt chuẩn OCOP tại làng nghề chè Phú Thịnh

Thưởng thức chè đạt chuẩn OCOP tại làng nghề chè Phú Thịnh

OVN - Làng nghề chè Phú Thịnh thuộc xã Phú Hộ, TX Phú Thọ là một trong những vùng chè nức tiếng của xứ chè Phú Thọ, nơi đây có thương hiệu chè Phú Hộ với nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

LNV - Làng nghề và làng có nghề truyền thống, đa số các làng có nghề đều thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường. Nguyên nhân dẫn đến việc phải đánh giá tác động môi trường là do không ít làng nghề phát triển tự phát nằm xen kẽ trong các khu dân cư, cơ sở hạ tầng kém, hệ thống xử lý rác thải làng nghề không đầy đủ… gây ô nhiễm nghiêm trọng. Việc đánh giá tác động môi trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc làng nghề phát triển kém bền vững, ảnh hưởng tới chất lượng sống của người làm nghề và làng nghề.
Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

LNV - Ngày 23/4, trong chuyến khảo sát quy hoạch xã đảo Nhơn Châu để phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự trăn trở, làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch xã đảo Nhơn Châu, để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.
Mềm mại tựa mây trắng

Mềm mại tựa mây trắng

LNV - Thăng Long - Hà Nội là nơi có nghề kim hoàn phát triển, với phố Hàng Bạc hay làng nghề Định Công. Đây là một trong những nghề kỹ thuật cao trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. Để có thể phát triển xứng tầm, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, nghề kim hoàn cần có nhiều đổi mới.
Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

LNV - Hỗ trợ 2,178 tỷ đồng triển khai 14 đề án khuyến công địa phương. Nhằm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2024 Gia Lai sẽ triển khai 14 đề án khuyến công địa phương.
Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

LNV - Tối ngày 6/6, Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, đồng thời phát động Tháng khuyến mãi kích cầu mua sắm trên địa bàn đợt 1 năm 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng. Hội chợ do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động