Hà Nội: 28°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 30°C Thừa Thiên Huế

Hà Nội: Hoà Xá đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”

LNV - Sáng ngày 03/9/2023, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Hoà Xã (huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm lực lượng dân quân du kích xã Hoà Xá được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (03/9/1973 - 03/9/2023); Đồng thời, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022”.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoà Xá.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoà Xá.

Về dự Hội nghị, gồm có: Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà; Ông Ngô Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà; Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết - Trưởng Công an huyện Ứng Hoà cùng các cán bộ trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện Ứng Hoà cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá có mặt đông đủ.

Ông Lê Văn Minh - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Xá ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá.
Ông Lê Văn Minh - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Xá ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Minh - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Xá ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoà Xá trong suốt 50 năm qua:

“Cách đây vừa tròn 50 năm - Ngày 03/9/1973. Lực lượng dân quân du kích xã Hoà Xá đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương, phong tặng “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng, phấn đấu bền bỉ, dẻo dai, kiên cường, bất khuất. Đó là những đóng góp to lớn, toàn diện về sức người, sức của, về xây dựng các phong trào của địa phương. Là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoà Xá trong suốt thời gian 50 năm qua.

Hoà Xá đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đồng thời có những định hướng phấn đấu trong những giai đoạn cách mạng tiếp theo và xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới ngày nay.

Ông Dư Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Xá lên báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hoà Xá.
Ông Dư Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Xá lên báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Hoà Xá.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của dân quân du kích xã Hoà Xá và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022”, ông Dư Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Xá cũng đã cho biết:

Kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Hoà Xá đã đạt được một số kết quả nổi bật. Các quy hoạch đã được xã tổ chức thực hiện tốt. Cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân trên đầu người tăng; số hộ nghèo giảm. Hệ thống chính trị được củng cố; nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua. Hành chính công được đảm bảo và hoạt động có hiệu quả. Làm tốt công tác quân sự, quốc phòng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kinh tế của xã tiếp túc có những bước phát triển khá. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

UBND xã Hoà Xá tích cực tuyên truyền nhân dân vay các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; Chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung sản xuất lúa hàng hoá có giá trị, chất lượng cao; sản xuất rau an toàn; trồng cây ăn quả, chăn nuôi, thuỷ sản. Từ đó đưa giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác ngày một tăng; cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực.

Việc phát triển kinh tế nông thôn đã và đang gắn liền với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Việc thực hiện Chương trình OCOP đã góp phần thúc đẩy, phát huy sáng tạo cho các doanh nghiệp, HTX và người dân. Đồng thời tạo điều kiện để các loại hình kinh tế ở khu vực nông thôn phát triển. Đến nay, xã Hoà Xá đã có sản phẩm bưởi Diễn được Thành phố đánh giá và công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

 Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà cũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Xá đã làm trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, cũng như những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Ông đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Xá tiếp nối truyền thống Anh hùng, quê hương cách mạng; tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để hướng tới xây dựng đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Ông cũng tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hòa Xá sẽ ngày càng nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, tô thắm thêm truyền thống “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” mà Đảng và Nhà nước trao tặng, cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa; Thủ đô Hà Nội vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà trao tặng giấy khen của UBND huyện Ứng Hoà cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao.
Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà trao tặng giấy khen của UBND huyện Ứng Hoà cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Hoà Xá. Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà trao giấy khen của UBND huyện Ứng Hoà cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao; Lãnh đạo xã Hoà Xá lên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Văn Bình

Tin liên quan

Tin mới hơn

Truyền tải văn hoá từ sản phẩm OCOP

Truyền tải văn hoá từ sản phẩm OCOP

OVN - Hiện nay, Việt Nam có hơn 10.000 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), các sản phẩm OCOP liên tục được phát triển về số lượng và củng cố về chất lượng, khơi dậy được tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng, miền.
Chú trọng HTX làm OCOP để tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Chú trọng HTX làm OCOP để tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

OVN - Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được nhiều HTX thực hiện khá tốt, nhiều sản phẩm được công nhận đạt từ 3, 4 và cả 5 sao. Tuy nhiên, nhiều HTX luôn đau đáu với việc làm sao để phát triển bền vững, có thể đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối hiện đại nhiều hơn.
Hà Nội: Thúc đẩy hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm OCOP

Hà Nội: Thúc đẩy hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm OCOP

LNV - Trong những tháng cuối năm 2023, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nông sản Việt Nam, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP.
Sản phẩm OCOP Pleiku khẳng định được vị thế trên thị trường

Sản phẩm OCOP Pleiku khẳng định được vị thế trên thị trường

OVN - Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có 80 sản phẩm OCOP đạt 3, 4 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm OCOP của Pleicu ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường thông qua các hội chợ quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm...
Huyện Đông Anh (Hà Nội): Số lượng sản phẩm OCOP dẫn đầu thủ đô

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Số lượng sản phẩm OCOP dẫn đầu thủ đô

OVN - Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thành phố đã công nhận được 2.167/9.852 sản phẩm, chiếm 22% của cả nước. Trong đó có 06 sản phẩm được Trung ương công nhận 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.369 sản phẩm 4 sao, 780 sản phẩm 3 sao.
Quy tụ sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Quy tụ sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

OVN - Tối 21/9, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc.

Tin khác

Thanh Hoá: Hợp tác xã phát triển nhờ chú trọng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Hợp tác xã phát triển nhờ chú trọng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

OVN - Thời gian qua, nhờ tích cực tham gia Chương trình OCOP, các HTX đã tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, từ đó nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, hiệu quả hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên.
Gạo “Cái quạt mo” sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao

Gạo “Cái quạt mo” sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao

OVN - Với chất lượng gạo thơm ngon được trồng ở vùng đất ven sông Trường Giang, HTX Nông nghiệp Thanh niên Thăng Bình đã tạo nên loại gạo độc đáo đạt chất lượng OCOP 4 sao.
Thanh Hoá: Vai trò của phát triển và nâng hạng các sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Vai trò của phát triển và nâng hạng các sản phẩm OCOP

LNV - Với sự chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là vai trò của lãnh đạo địa phương và chủ thể sản phẩm OCOP, nên dù tỉnh triển khai chương trình OCOP muộn hơn so với nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc nhưng lại nhanh chóng xếp trong tốp đầu toàn quốc cả về số lượng và chất lượng sản phẩm OCOP.
Điểm dịch vụ du lịch làng quê Hồng Vân - Sản phẩm OCOP 4 sao

Điểm dịch vụ du lịch làng quê Hồng Vân - Sản phẩm OCOP 4 sao

LNV - Phát huy thế mạnh địa phương, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã chuyển hướng từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái làng nghề. Hồng Vân giờ đây không chỉ đưa du lịch trở thành mũi nhọn kinh tế của địa phương mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Hơn 300 mặt hàng tham gia khai trương kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại Quảng Bình

Hơn 300 mặt hàng tham gia khai trương kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại Quảng Bình

OVN - Ngày 18/9, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã khai trương gian hàng trưng bày, giới thiệu và kết nối-tiêu thụ nông sản.
Phú Thọ: Huyện Cẩm Khê thẩm định, phân hạng 16 sản phẩm OCOP

Phú Thọ: Huyện Cẩm Khê thẩm định, phân hạng 16 sản phẩm OCOP

OVN - Vừa qua, huyện Cẩm Khê đã tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2023.
Thạch Thất: Sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững

Thạch Thất: Sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững

LNV - Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Thạch Thất tổ chức diễn đàn “Khuyến nông @ nhịp cầu nhà nông”.
Trà Vinh: Mật hoa dừa Sokfarm đạt chuẩn OCOP 5 sao

Trà Vinh: Mật hoa dừa Sokfarm đạt chuẩn OCOP 5 sao

OVN - Sản phẩm mật hoa dừa và đường hoa dừa vinh dự đạt chứng nhận OCOP 5 sao là niềm tự hào to lớn của Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm). Qua đó, tiếp thêm động lực cho Sokfarm trên hành trình mang đến những sản phẩm thuần tự nhiên, chắt chiu từ những giọt mật hoa dừa tinh tuý tại vùng đất phước lành Trà Vinh.
Nỗ lực nâng tầm đặc sản trái cây Hòa Lộc

Nỗ lực nâng tầm đặc sản trái cây Hòa Lộc

OVN - Với niềm trăn trở làm sao để xua tan nỗi lo được mùa mất giá của nhà vườn và đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, chị Nguyễn Minh Thy - CEO Công ty TNHH SX TM DV Bắc Mỹ Thuận đã nghiên cứu chế biến, đưa sản phẩm từ trái xoài cát Hòa Lộc cũng như một số loại trái cây khác của miệt vườn Tây Nam Bộ vươn tầm trở thành đặc sản OCOP tại tỉnh Tiền Giang.
Sản phẩm thảo dược quý ở vùng đất Tây Nguyên

Sản phẩm thảo dược quý ở vùng đất Tây Nguyên

OVN - Không chỉ tiến hành nghiên cứu ứng dụng, nhóm dược sĩ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát còn là những rất người tâm huyết với việc bảo tồn và phát triển các loài thảo dược bản địa. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức y học hiện đại và các bài thuốc Nam cổ truyền, đơn vị đã thành công trong việc mang đến những sản phẩm được chứng nhận OCOP có giá trị cao, dùng trong hỗ trợ điều trị bệnh và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dùng.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về triển khai chương trình sản phẩm OCOP

Hà Nội dẫn đầu cả nước về triển khai chương trình sản phẩm OCOP

LNV - Công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP được Thành phố rất quan tâm và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hàng năm. Điển hình như Sở Công Thương; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố. Đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bánh Phu Thê - đậm chất tinh hoa ẩm thực miền quan họ

Bánh Phu Thê - đậm chất tinh hoa ẩm thực miền quan họ

LNV - Bánh phu thê đã trở thành đặc sản nức tiếng gần xa của vùng đất Kinh Bắc. Một thức quà đậm chất tinh hoa ẩm thực miền quan họ. Mỗi cặp bánh phu thê không chỉ thơm ngon mà người nghệ nhân còn gửi gắm vào đó niềm mong ước về cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc.
Bánh Tu Huýt - Món quà tuổi thơ dân dã

Bánh Tu Huýt - Món quà tuổi thơ dân dã

LNV - Bánh Tu Huýt (Quảng Trị) nhiều người không khỏi ngạc nhiên với cái tên lạ lẫm khá thú vị của nó. Với những ai sinh ra và lớn lên ở vùng quê nắng gió Quảng Trị thì hình ảnh những chiếc bánh Tu Huýt trở nên rất quen thuộc.
Tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023

Tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023

LNV - Tối 8/9, tại không gian phố đi bộ hồ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra khai mạc Chương trình “Tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023”. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã tới dự và cắt băng khai mạc. Chương trình diễn ra từ ngày 8 – 10/9/2023.
Tâm huyết với giống dược liệu quý địa phương

Tâm huyết với giống dược liệu quý địa phương

OVN - Khánh Hòa nổi tiếng là miền biển quanh năm nắng gió nhưng cũng chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã trui rèn nên những con người nhiệt huyết, luôn đau đáu ưu tư về quê hương mình. Đó là trăn trở của ông Trần Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ POM Group - đơn vị luôn đặt mục tiêu bảo tồn và phát triển cây xáo tam phân bản địa.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
VEBO ST25 - Đưa hạt gạo chuẩn quốc tế đến bàn ăn gia đình Việt

VEBO ST25 - Đưa hạt gạo chuẩn quốc tế đến bàn ăn gia đình Việt

LNV - Với hương vị thơm dẻo đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, gạo VEBO ST25 đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình cho bữa ăn hàng ngày.
Làng nghề mộc Thủ Độ

Làng nghề mộc Thủ Độ

LNV - Làng nghề mộc thôn Thủ Độ, xã An Tường có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Trải qua nhiều đời cha truyền con nối, sản phẩm làng mộc Thủ Độ nức tiếng vươn xa khắp nơi và được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng, tin dùng.
Người phụ nữ nặng lòng với nghề dệt thổ cẩm

Người phụ nữ nặng lòng với nghề dệt thổ cẩm

LNV - Từ đôi bàn tay khéo léo của bà Hà Thị Mận ở bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) những sợi bông vải đã được kết nối, hóa thân thành một bức tranh đa sắc màu, mang đậm nét đặc trưng của người Thái.
Truyền tải văn hoá từ sản phẩm OCOP

Truyền tải văn hoá từ sản phẩm OCOP

OVN - Hiện nay, Việt Nam có hơn 10.000 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), các sản phẩm OCOP liên tục được phát triển về số lượng và củng cố về chất lượng, khơi dậy được tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng, miền.
Báo Đảng địa phương góp phần chuyển biến nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới

Báo Đảng địa phương góp phần chuyển biến nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới

LNV - Sáng 18.9, tại thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Báo Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28 năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và Làng văn hoá kiểu mẫu”.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động