Hà Nội: 27°C Hà Nội
Đà Nẵng: 32°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 32°C Thừa Thiên Huế

Bảo tồn làng nghề gắn với xây dựng sản phẩm OCOP

LNV - Việc bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống đang là hướng đi được nhiều địa phương trong tỉnh hướng đến. Để khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng miền, các địa phương tiếp tục triển khai lồng ghép hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ các làng nghề mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 5 làng nghề truyền thống, gồm: làng nghề rèn Phúc Sen; đường phên Bó Tờ thị trấn Hòa Thuận; nghề làm hương, xóm Đoàn Kết; nghề làm giấy bản xóm Dìa Trên, xã Phúc Sen (Quảng Hòa); nghề làm hương thảo mộc xóm Nà Kéo, xã Trường (Hà Quảng). Các làng nghề duy trì hoạt động tạo việc làm thường xuyên, thu nhập cho gần 1.000 lao động nông thôn, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, thủ công truyền thống của tỉnh.

Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 20/2/2022 về bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030 đề ra mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề, ngành nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững. Bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phát triển kinh tế du lịch tạo thương hiệu của địa phương thông qua các sản phẩm của làng nghề, ngành nghề nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm của làng nghề, ngành nghề nông thôn. Huy động mọi nguồn lực của thành phần kinh tế để bảo tồn và phát triển làng nghề quy mô vừa và nhỏ, đa dạng hóa các hình thức tổ chức để phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 khôi phục, bảo tồn 2 làng nghề truyền thống; củng cố và nâng cấp 5 làng nghề được công nhận. Công nhận 5 làng nghề mới, củng cố và nâng cấp 10 cơ sở ngành nghề nông thôn đã được công nhận sản phẩm OCOP. Trên 70% làng nghề hoạt động có hiệu quả. 80% người lao động trong làng nghề được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực. 30% làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân các làng nghề, ngành nghề đạt khoảng 5%/năm. 100% làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn sản xuất, chế biến đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

Nghề làm hương truyền thống của người dân xóm Đoàn Kết, xã Phúc Sen (Quảng Hoà) được bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ.

Nghề làm hương truyền thống của người dân xóm Đoàn Kết, xã Phúc Sen (Quảng Hoà) được bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ.

Xã Phúc Sen (Quảng Hòa) là nơi có nhiều làng nghề truyền thống gắn với bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Nùng An, gồm: nghề rèn, làm hương và làm giấy bản. Trong đó, nghề rèn thu hút và tạo việc làm cho gần 300 lao động nông thôn với 140 lò, sản xuất theo quy mô hộ gia đình, hợp tác xã. Trung bình mang lại thu nhập cho địa phương hơn 18 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đạt hơn 5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian gần đây, sản phẩm nghề rèn không những tiêu thụ tại các địa phương trong và ngoài tỉnh mà còn được các hộ sản xuất theo đơn đặt hàng của phía Trung Quốc, mở ra nhiều triển vọng trong việc mở rộng thị trường hàng hóa cũng như tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống phát triển. Theo ông Đàm Đình Đạo, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sen, hiện sản phẩm nghề rèn của xã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh; nghề làm hương và làm giấy bản tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Bên cạnh việc khuyến khích các hộ phát triển sản xuất, xã đang xây dựng thương hiệu sản phẩm để đạt tiêu chuẩn OCOP; định hướng người dân liên kết sản xuất tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Cùng với bảo tồn, phát triển làng nghề, sau nhiều năm nỗ lực triển khai Chương trình OCOP, đến nay, toàn tỉnh có 97 sản phẩm OCOP của 67 chủ thể sản xuất, trong đó có 9 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 88 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, thuộc 5 nhóm, gồm: 77 sản phẩm thực phẩm, 10 sản phẩm đồ uống, 3 sản phẩm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, 4 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 3 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 30 sản phẩm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên; 2 sản phẩm được phân hạng 4 sao; duy trì củng cố 100% sản phẩm đã được công nhận. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP đi đôi với phát triển làng nghề truyền thống, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho gần 500 cán bộ cấp huyện, xã, chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP của 10 huyện, Thành phố. Các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch của tỉnh nỗ lực triển khai các chương trình phù hợp điều kiện thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.

Người dân xóm Bó Tờ, thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa) sản xuất đường phên.

Người dân xóm Bó Tờ, thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa) sản xuất đường phên.

Sản phẩm đường phên Bó Tờ thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa) được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng đảm bảo, hương vị thơm ngon. Sau khi sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, làng nghề truyền thống có cơ hội đưa sản phẩm vươn xa ra thị trường. Người dân có thêm điều kiện đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất. Nhờ nghề trồng mía và làm đường phên, nhiều hộ có thu nhập trung bình từ vài chục triệu đồng, hộ thu nhập cao có thể lên đến 100 triệu đồng/năm. Mỗi năm, toàn huyện ép hơn 6.000 tấn mía, cho hơn 600 tấn đường phên. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa) Lâm Văn Đường cho biết: Để phát triển làng nghề truyền thống, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tuân thủ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; cải tiến mẫu mã bao bì phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; tích cực quảng bá thương hiệu sản phẩm, tăng nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện mục tiêu phát triển làng nghề và sản phẩm OCOP, hiện nay, tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất. Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức triển khai các chương trình; tăng cường hướng dẫn các quy trình thủ tục sản phẩm đủ điều kiện và đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tuyên truyền, vận động người dân liên kết sản xuất hàng hóa, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống; chú trọng đầu tư vùng nguyên liệu; tuân thủ các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc lập kế hoạch, quy hoạch phát triển làng nghề và sản phẩm OCOP phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Triển khai hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn vốn tín dụng để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Các địa phương quan tâm đến việc hướng dẫn người dân, chủ thể sản xuất tăng cường đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để tăng giá trị kinh tế cho nông sản, nhất là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc hữu của tỉnh.

Thái Hà

Tin liên quan

Tin mới hơn

Truyền tải văn hoá từ sản phẩm OCOP

Truyền tải văn hoá từ sản phẩm OCOP

OVN - Hiện nay, Việt Nam có hơn 10.000 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), các sản phẩm OCOP liên tục được phát triển về số lượng và củng cố về chất lượng, khơi dậy được tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng, miền.
Chú trọng HTX làm OCOP để tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Chú trọng HTX làm OCOP để tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

OVN - Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được nhiều HTX thực hiện khá tốt, nhiều sản phẩm được công nhận đạt từ 3, 4 và cả 5 sao. Tuy nhiên, nhiều HTX luôn đau đáu với việc làm sao để phát triển bền vững, có thể đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối hiện đại nhiều hơn.
Hà Nội: Thúc đẩy hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm OCOP

Hà Nội: Thúc đẩy hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm OCOP

LNV - Trong những tháng cuối năm 2023, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nông sản Việt Nam, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP.
Sản phẩm OCOP Pleiku khẳng định được vị thế trên thị trường

Sản phẩm OCOP Pleiku khẳng định được vị thế trên thị trường

OVN - Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có 80 sản phẩm OCOP đạt 3, 4 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm OCOP của Pleicu ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường thông qua các hội chợ quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm...
Huyện Đông Anh (Hà Nội): Số lượng sản phẩm OCOP dẫn đầu thủ đô

Huyện Đông Anh (Hà Nội): Số lượng sản phẩm OCOP dẫn đầu thủ đô

OVN - Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thành phố đã công nhận được 2.167/9.852 sản phẩm, chiếm 22% của cả nước. Trong đó có 06 sản phẩm được Trung ương công nhận 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.369 sản phẩm 4 sao, 780 sản phẩm 3 sao.
Quy tụ sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Quy tụ sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

OVN - Tối 21/9, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc.

Tin khác

Thanh Hoá: Hợp tác xã phát triển nhờ chú trọng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Hợp tác xã phát triển nhờ chú trọng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

OVN - Thời gian qua, nhờ tích cực tham gia Chương trình OCOP, các HTX đã tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, từ đó nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, hiệu quả hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên.
Gạo “Cái quạt mo” sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao

Gạo “Cái quạt mo” sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao

OVN - Với chất lượng gạo thơm ngon được trồng ở vùng đất ven sông Trường Giang, HTX Nông nghiệp Thanh niên Thăng Bình đã tạo nên loại gạo độc đáo đạt chất lượng OCOP 4 sao.
Thanh Hoá: Vai trò của phát triển và nâng hạng các sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Vai trò của phát triển và nâng hạng các sản phẩm OCOP

LNV - Với sự chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là vai trò của lãnh đạo địa phương và chủ thể sản phẩm OCOP, nên dù tỉnh triển khai chương trình OCOP muộn hơn so với nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc nhưng lại nhanh chóng xếp trong tốp đầu toàn quốc cả về số lượng và chất lượng sản phẩm OCOP.
Điểm dịch vụ du lịch làng quê Hồng Vân - Sản phẩm OCOP 4 sao

Điểm dịch vụ du lịch làng quê Hồng Vân - Sản phẩm OCOP 4 sao

LNV - Phát huy thế mạnh địa phương, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã chuyển hướng từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái làng nghề. Hồng Vân giờ đây không chỉ đưa du lịch trở thành mũi nhọn kinh tế của địa phương mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Hơn 300 mặt hàng tham gia khai trương kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại Quảng Bình

Hơn 300 mặt hàng tham gia khai trương kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại Quảng Bình

OVN - Ngày 18/9, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã khai trương gian hàng trưng bày, giới thiệu và kết nối-tiêu thụ nông sản.
Phú Thọ: Huyện Cẩm Khê thẩm định, phân hạng 16 sản phẩm OCOP

Phú Thọ: Huyện Cẩm Khê thẩm định, phân hạng 16 sản phẩm OCOP

OVN - Vừa qua, huyện Cẩm Khê đã tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2023.
Thạch Thất: Sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững

Thạch Thất: Sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững

LNV - Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Thạch Thất tổ chức diễn đàn “Khuyến nông @ nhịp cầu nhà nông”.
Trà Vinh: Mật hoa dừa Sokfarm đạt chuẩn OCOP 5 sao

Trà Vinh: Mật hoa dừa Sokfarm đạt chuẩn OCOP 5 sao

OVN - Sản phẩm mật hoa dừa và đường hoa dừa vinh dự đạt chứng nhận OCOP 5 sao là niềm tự hào to lớn của Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm). Qua đó, tiếp thêm động lực cho Sokfarm trên hành trình mang đến những sản phẩm thuần tự nhiên, chắt chiu từ những giọt mật hoa dừa tinh tuý tại vùng đất phước lành Trà Vinh.
Nỗ lực nâng tầm đặc sản trái cây Hòa Lộc

Nỗ lực nâng tầm đặc sản trái cây Hòa Lộc

OVN - Với niềm trăn trở làm sao để xua tan nỗi lo được mùa mất giá của nhà vườn và đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, chị Nguyễn Minh Thy - CEO Công ty TNHH SX TM DV Bắc Mỹ Thuận đã nghiên cứu chế biến, đưa sản phẩm từ trái xoài cát Hòa Lộc cũng như một số loại trái cây khác của miệt vườn Tây Nam Bộ vươn tầm trở thành đặc sản OCOP tại tỉnh Tiền Giang.
Sản phẩm thảo dược quý ở vùng đất Tây Nguyên

Sản phẩm thảo dược quý ở vùng đất Tây Nguyên

OVN - Không chỉ tiến hành nghiên cứu ứng dụng, nhóm dược sĩ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát còn là những rất người tâm huyết với việc bảo tồn và phát triển các loài thảo dược bản địa. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức y học hiện đại và các bài thuốc Nam cổ truyền, đơn vị đã thành công trong việc mang đến những sản phẩm được chứng nhận OCOP có giá trị cao, dùng trong hỗ trợ điều trị bệnh và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dùng.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về triển khai chương trình sản phẩm OCOP

Hà Nội dẫn đầu cả nước về triển khai chương trình sản phẩm OCOP

LNV - Công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP được Thành phố rất quan tâm và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hàng năm. Điển hình như Sở Công Thương; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố. Đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bánh Phu Thê - đậm chất tinh hoa ẩm thực miền quan họ

Bánh Phu Thê - đậm chất tinh hoa ẩm thực miền quan họ

LNV - Bánh phu thê đã trở thành đặc sản nức tiếng gần xa của vùng đất Kinh Bắc. Một thức quà đậm chất tinh hoa ẩm thực miền quan họ. Mỗi cặp bánh phu thê không chỉ thơm ngon mà người nghệ nhân còn gửi gắm vào đó niềm mong ước về cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc.
Bánh Tu Huýt - Món quà tuổi thơ dân dã

Bánh Tu Huýt - Món quà tuổi thơ dân dã

LNV - Bánh Tu Huýt (Quảng Trị) nhiều người không khỏi ngạc nhiên với cái tên lạ lẫm khá thú vị của nó. Với những ai sinh ra và lớn lên ở vùng quê nắng gió Quảng Trị thì hình ảnh những chiếc bánh Tu Huýt trở nên rất quen thuộc.
Tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023

Tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023

LNV - Tối 8/9, tại không gian phố đi bộ hồ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra khai mạc Chương trình “Tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023”. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã tới dự và cắt băng khai mạc. Chương trình diễn ra từ ngày 8 – 10/9/2023.
Tâm huyết với giống dược liệu quý địa phương

Tâm huyết với giống dược liệu quý địa phương

OVN - Khánh Hòa nổi tiếng là miền biển quanh năm nắng gió nhưng cũng chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã trui rèn nên những con người nhiệt huyết, luôn đau đáu ưu tư về quê hương mình. Đó là trăn trở của ông Trần Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ POM Group - đơn vị luôn đặt mục tiêu bảo tồn và phát triển cây xáo tam phân bản địa.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
VEBO ST25 - Đưa hạt gạo chuẩn quốc tế đến bàn ăn gia đình Việt

VEBO ST25 - Đưa hạt gạo chuẩn quốc tế đến bàn ăn gia đình Việt

LNV - Với hương vị thơm dẻo đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, gạo VEBO ST25 đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình cho bữa ăn hàng ngày.
Làng nghề mộc Thủ Độ

Làng nghề mộc Thủ Độ

LNV - Làng nghề mộc thôn Thủ Độ, xã An Tường có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Trải qua nhiều đời cha truyền con nối, sản phẩm làng mộc Thủ Độ nức tiếng vươn xa khắp nơi và được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng, tin dùng.
Người phụ nữ nặng lòng với nghề dệt thổ cẩm

Người phụ nữ nặng lòng với nghề dệt thổ cẩm

LNV - Từ đôi bàn tay khéo léo của bà Hà Thị Mận ở bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) những sợi bông vải đã được kết nối, hóa thân thành một bức tranh đa sắc màu, mang đậm nét đặc trưng của người Thái.
Truyền tải văn hoá từ sản phẩm OCOP

Truyền tải văn hoá từ sản phẩm OCOP

OVN - Hiện nay, Việt Nam có hơn 10.000 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), các sản phẩm OCOP liên tục được phát triển về số lượng và củng cố về chất lượng, khơi dậy được tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng, miền.
Báo Đảng địa phương góp phần chuyển biến nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới

Báo Đảng địa phương góp phần chuyển biến nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới

LNV - Sáng 18.9, tại thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Báo Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28 năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và Làng văn hoá kiểu mẫu”.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động