Hà Nội: 35°C Hà Nội
Đà Nẵng: 37°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 33°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 37°C Thừa Thiên Huế

Hà Giang: Phát huy lợi thế tiềm năng du lịch nông thôn

LNV - Du lịch nông thôn được xem như “mỏ vàng” trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân Hà Giang.

Với lợi thế cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa, kiến trúc truyền thống, Hà Giang chú trọng phát triển loại hình du lịch cộng đồng (DLCĐ) nhằm hướng tới phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu về phát triển KT – XH vùng nông thôn, bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa. Hiện, sản phẩm DLCĐ của tỉnh đang được thực hiện theo mô hình làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo bộ tiêu chí được ban hành theo Quyết định số 1324, ngày 5.7.2021 của UBND tỉnh. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng, áp dụng phù hợp một số tiêu chí trong xây dựng làng văn hóa du lịch theo tiêu chuẩn ASEAN. Đến nay, các làng, bản sau khi được đầu tư và đi vào hoạt động đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút sự tham gia cộng đồng trong cung ứng dịch vụ, thu hút được lượng khách lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy tốt giá trị tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương.

Người dân xã Pả Vi (Mèo Vạc) chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch.
Người dân xã Pả Vi (Mèo Vạc) chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Hồng Hải chia sẻ: Để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Hà Giang ban hành các nghị quyết, chương trình, dự án, kế hoạch, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư; lồng ghép với các cơ chế, chính sách hiện hành của T.Ư, của tỉnh và huy động từ các nguồn đầu tư thuộc các chương trình phát triển KT - XH, các chương trình mục tiêu, đề án, dự án của các bộ, ngành T.Ư, tổ chức phi chính phủ. Hỗ trợ và giải ngân cho trên 270 hộ dân làm homestay thực hiện xây dựng mới nhà vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường, mua sắm trang thiết bị, cải tạo cảnh quan, thiết kế kiến trúc với số tiền trên 16 tỷ đồng và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất nghề thủ công truyền thống. Mặt khác, ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP phục vụ du lịch; có cơ chế thu hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư trong phát triển DLCĐ hoặc các dự án gắn kết khai thác DLCĐ, nhằm tăng cường sự tham gia, hưởng lợi của người dân…

Qua tìm hiểu, sau khi UBND tỉnh Hà Giang ban hành bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm”, các sở, ngành, địa phương chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển DLCĐ tại địa phương, tranh thủ lồng ghép các nguồn lực thực hiện. Do đó, đến nay có 16 làng được UBND tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu. Hầu hết các làng có tính đặc trưng gắn với các sản phẩm du lịch điển hình, phù hợp với nhu cầu của du khách trong và ngoài nước; trong đó, gắn kết khai thác DLCĐ với chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tiêu biểu như năm 2022, Làng Văn hóa DLCĐ dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc) đón trên 250 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu gần 125 tỷ đồng; thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ) đón trên 8,5 nghìn lượt khách, doanh thu đạt 4,25 tỷ đồng; thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn) đón trên 200 nghìn lượt khách, doanh thu khoảng 50 tỷ đồng; thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) đạt 28 nghìn lượt khách, khách lưu trú trên 10,6 nghìn lượt, doanh thu ước đạt 10 tỷ đồng…

Khai thác lợi thế, tiềm năng, tỉnh ta tập trung triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực đảm bảo hoàn thành việc phát triển du lịch nông thôn của 40 làng đã đăng ký theo chương trình xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; phấn đấu có ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số; 100% các điểm du lịch nông thôn được giới thiệu xúc tiến, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng phục vụ du lịch, bồi dưỡng nghề cho tối thiểu 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ, làng nghề phục vụ du lịch, cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và các chủ thể hoạt động kinh doanh du lịch nông nghiệp nông thôn; xây dựng mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cho biết: Tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chương trình, nghị quyết của tỉnh về phát triển du lịch, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII về đột phá trong lĩnh vực du lịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; ưu tiên các nguồn lực phát triển hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa làm cơ sở để phát triển du lịch; xây dựng chuỗi liên kết, cung ứng dịch vụ; xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch nông nghiệp chất lượng cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phát triển du lịch; đưa du lịch trở thành mục tiêu trong xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển KT – XH vùng nông thôn, nhất là những vùng có tiềm năng, khả thi khai thác, phát triển du lịch. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách có tính khả thi, ổn định, đáp ứng với thực tiễn tình hình mới trong phát triển du lịch nông thôn hiện nay. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch; nâng cao chất lượng các mô hình du lịch nông thôn, DLCĐ để giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

Với việc xác định phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng cùng với phát huy nội lực, huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ; phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật du lịch đối với các điểm DLCĐ có tiềm năng; đảm bảo điều kiện phục vụ, thu hút khách, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch văn hóa địa phương… tin rằng, Hà Giang luôn là “địa chỉ đỏ” đầy sức lôi cuốn và là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện đối với mỗi du khách.

Thái Nguyên: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn Đồng Nai: Phát triển du lịch nông thôn huyện miền núi Tân Phú Vĩnh Phúc: Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới Phát triển làng quê từ du lịch nông nghiệp, nông thôn Hà Nội: Phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới
Kim Tiến

Tin liên quan

Tin mới hơn

Thanh Hoá: huyện Bá Thước phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới và du lịch

Thanh Hoá: huyện Bá Thước phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới và du lịch

LNV - Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII đã xác định phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và phát triển du lịch là một trong hai chương trình trọng tâm của huyện giai đoạn 2020-2025.
Hà Nội khởi sắc rõ nét sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Hà Nội khởi sắc rõ nét sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

LNV - Dự kiến trong năm 2023 này, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2025 với 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới

LNV - Ngày 18/5, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) do bà Nguyễn Thu Thủy – Phó cục trưởng Cục Thú y làm trưởng đoàn đã triển khai công tác bảo đảm ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 tại thành phố Hà Nội. Đoàn đi kiểm tra thực tế các cơ sở cung cấp nông lâm thủy sản trên địa bàn và có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác ATTP Hà Nội.
Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả to lớn, toàn diện

Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả to lớn, toàn diện

LNV - Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm và đạt được những kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử. Và năm 2023 được xác định là năm bản lề để thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới

LNV - Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới.
Nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

LNV - Sau gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, đến hết năm 2019, chặng đường xây dựng NTM đối với chín xã vùng ven của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã cán đích.

Tin khác

Xây dựng nông thôn hiện đại, giàu bản sắc

Xây dựng nông thôn hiện đại, giàu bản sắc

LNV - Ngày 16-6-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao; nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả; nông thôn phát triển toàn diện và giàu bản sắc văn hóa. Sau gần một năm triển khai, các bộ, ngành, địa phương đã và đang hiện thực hóa Nghị quyết số 19-NQ/TƯ bằng những chương trình hành động cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

LNV - Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả góp phần vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị

LNV - Từ đầu năm 2023 đến nay đoàn viên thanh niên các quận, huyện, thị xã, khối các cơ quan thành phố Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện góp phần xây Thủ đô cùng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Chuyển đổi số để hướng tới nông thôn mới thông minh

Chuyển đổi số để hướng tới nông thôn mới thông minh

LNV – Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống, thu hẹp khoảng cách về dịch vụ giữa nông thôn, thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.
Bắc Ninh xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và liên tục

Bắc Ninh xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và liên tục

LNV - Tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tỉnh đã quán triệt quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.
Hà Nội: Trao bằng công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Trao bằng công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tối 18/5, huyện Thanh Trì tổ chức Lễ công bố, trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; công bố Quyết định công nhận điểm du lịch xã Đại Áng, xã Yên Mỹ; khai mạc Hội chợ giống vật tư, thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề năm 2023.
Người cao tuổi chung tay xây dựng quê hương

Người cao tuổi chung tay xây dựng quê hương

LNV - Người cao tuổi hiện chiếm 11,76% dân số toàn thành phố Hà Nội. Mặc dù ở độ tuổi đã được nghỉ ngơi nhưng nhiều người cao tuổi vẫn phát huy tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.
Làng Chăm ngày càng khởi sắc

Làng Chăm ngày càng khởi sắc

LNV - Trong những năm qua, đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) luôn đoàn kết, tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, đời sống ngày càng khởi sắc.
Nghệ An: Thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu

LNV - Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An vừa bỏ phiếu công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Long An: Rực rỡ những tuyến đường hoa ở huyện Đức Hòa

Long An: Rực rỡ những tuyến đường hoa ở huyện Đức Hòa

LNV - Thời gian qua, nhiều Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, Tuyến đường hoa tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được hình thành và nhân rộng đã tạo điểm nhấn cho các xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao.
Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong giai đoạn 2023- 2025, Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách "tam nông" đó là: Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Đồng thời xây dựng nông thôn mới cần đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. đây là ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trong chương trình sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khoá XVII về: "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025".
Huyện Đại Từ nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Huyện Đại Từ nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

LNV - Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2023, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã huy động nhiều nguồn lực, xây dựng lộ trình triển khai với nhiều cách làm hay, phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện đang tích cực vào cuộc, đích đến huyện NTM đang dần trở thành hiện thực.
Đổi mới tư duy cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới

Đổi mới tư duy cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới

LNV - Chiều 8/5, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Vĩnh Phúc: Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn, mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình KH&CN giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, đưa ra các giải pháp phát triển nền nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và thích ứng biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hà Giang: Phát huy lợi thế tiềm năng du lịch nông thôn

Hà Giang: Phát huy lợi thế tiềm năng du lịch nông thôn

LNV - Du lịch nông thôn được xem như “mỏ vàng” trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân Hà Giang.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Phụ nữ tích cực tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch

Phụ nữ tích cực tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch

LNV - Ngày 31/5/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn mô hình "Phụ nữ tham gia xử lý rơm, rạ sau thu hoạch” tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa.
Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

OVN - Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng tới đông đảo du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

OVN - Thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện có 15 sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương bị "hạ sao" do hết hạn công nhận.
Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Vừa qua, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người M'nông.
Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp

Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp

LNV - Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trường Chính trị tỉnh, Sở Khoa học – Công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo một số giải pháp về quản lý Nhà nước về các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp tỉnh có nhiều nét văn hóa đặc trưng của các làng nghề được du khách quan tâm khám phá, đánh giá cao. Hiện nay, tại Đồng Tháp có 39 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, trong đó có nhiều làng nghề đã trở thành tiêu điểm chú ý gắn với hoạt động du lịch, thu hút du khách.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động