Thứ ba, 27-04-2021 | 14:18GMT+7

Thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP

LNV - Đó là một phần nội dung chính của hội thảo do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ KH-CN cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh một số bộ phối hợp tổ chức.


Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ hội thảo.

Ngày 24/4/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức Hội thảo: “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP”.

Hội thảo có sự đồng hành của Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cộng đồng (TOTA R&D) và Công ty Quản lý DUCAPITAL Holding.

Đây là sự kiện nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương năm 2021; Chương trình công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2021 các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hoạt động là công trình thanh niên nhằm hướng đến chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021; Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP” nhằm tạo lập diễn đàn để đoàn viên, thanh niên tiếp cận, khai thác các quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và việc phát triển du lịch gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm theo quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược về sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Hội thảo quy tụ, kết nối và cổ vũ đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, văn hoá, thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như một số địa phương.

Cũng tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực du lịch và sản xuất theo chuẩn OCOP của 3 tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý; phản ánh trực tiếp thực trạng của hoạt động thanh niên làm kinh tế mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; chia sẻ khó khăn, thuận lợi khi bước đầu tiếp cận và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, thương mại hay dịch vụ du lịch tại địa phương.

Chương trình hội thảo tập trung chia sẻ và thảo luận về 05 nhóm nội dung chính như: (1) Phát triển sản phẩm OCOP gắn với vai trò của sở hữu trí tuệ và thúc đẩy chuyển đổi số; (2) Thực trạng chuyển đổi số trong du lịch; (3) Quyền sở hữu trí tuệ -  Công cụ gắn kết sản phẩm OCOP và du lịch; (4) Xã thông minh - Câu chuyện chuyển đổi số và cách làm mới trong phát triển kinh tế nông thôn; (5) Câu chuyện chuyển đổi số tại doanh nghiệp cụ thể.

Theo Dương Châu