Thứ tư, 06-01-2021 | 09:16GMT+7

Quảng Ninh: Nâng tầm chương trình OCOP

LNV - Với quan điểm đưa chương trình OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế, giai đoạn 2017-2020, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Chương trình đang thực sự dịch chuyển từ “lượng” sang “chất”, góp phần tích cực cho chương trình xây dựng NTM.
Hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2020 thu hút đông người dân tới mua sắm.

Sau khi Đề án OCOP giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt, Ban Chỉ đạo OCOP và 3 tổ công tác chuyên môn, gồm: Tổ phát triển sản phẩm phát triển tổ chức, Tổ truyền thông và xúc tiến thương mại và Tổ hành chính, tổng hợp được thành lập. Trên cơ sở đó, 100% huyện, thị xã, thành phố thành lập Bộ máy điều hành quản lý. Việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo quản lý chương trình được đồng bộ ở tất cả các cấp từ tỉnh đến cơ sở để kịp thời hỗ trợ các chủ thể kinh tế cũng như giúp công tác tổng hợp, tham mưu thường xuyên, kịp thời.

Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm OCOP được ban hành. Cụ thể, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 45/NQ/2016/HĐND về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung giai đoạn 2017-2020, trong đó ưu tiên hỗ trợ thành lập tổ chức HTX, nâng cấp bao bì tem nhãn, điểm giới thiệu và bán sản phẩm...; Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, trong đó dành nguồn lực hỗ trợ 6% lãi suất tín dụng cho các dự án.
Sản phẩm ruốc hàu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh.

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm OCOP ở giai đoạn này được đặt lên hàng đầu. Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã ban hành Quy định số 90/QĐ-OCOP ngày 20/11/2017 về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng nhãn hiệu OCOP vào tem nhãn các sản phẩm tham gia chương trình; chu trình OCOP chuẩn làm căn cứ để các cơ sở sản xuất thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên. Trong 4 năm qua, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh thực hiện 9 cuộc kiểm tra liên ngành tập trung vào điều kiện sản xuất an toàn của các cơ sở chế biến, tem nhãn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc... Qua đó, kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận đạt sao đối với 10 sản phẩm OCOP đã cấp sao 2016, đồng thời đưa 65 sản phẩm (chưa cấp sao) ra khỏi chương trình do không còn sản xuất, không đảm bảo tiêu chuẩn, không có tiềm năng phát triển.

Giai đoạn 2017-2020, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh còn tổ chức 12 lượt hội chợ OCOP cấp tỉnh; 11 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo; 17 tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, công tác quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trên hệ thống thương mại điện tử được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 20 sản phẩm được bán qua sàn giao dịch badasa.com.vn; 128 sản phẩm tỉnh được bán trên qnitrade.gov.vn, thuonghieuquangninh.gov.vn... Việc kết nối sản phẩm OCOP vào các chuỗi bán lẻ trong cả nước ngày càng tăng. Toàn tỉnh có 38 sản phẩm OCOP được tiêu thụ tại hệ thống BigC Việt Nam, MM Mega Market, Vinmart, Aloha Đầm Hà...

Đến nay, Quảng Ninh phát triển 450 sản phẩm và 175 tổ chức, tạo giá trị doanh thu từ chương trình OCOP đạt 400-500 tỷ đồng/năm. Chương trình OCOP nâng tầm giá trị các sản phẩm truyền thống của địa phương, góp phần không nhỏ vào xây dựng NTM, tạo dựng thương hiệu cho tỉnh.

Ông Vũ Thành Long, Trưởng Ban xây dựng NTM tỉnh, cho biết: Chương trình OCOP triển khai trong bối cảnh Quảng Ninh tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ. Do đó, tỉnh tiếp tục nâng tầm Chương trình OCOP trở thành chương trình kinh tế quan trọng trên cơ sở phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn với chất lượng cao. Trong đó, phát triển mới 300 sản phẩm OCOP (95% sản phẩm được truy xuất nguồn gốc); phát triển mới ít nhất 50 tổ chức; ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển thương hiệu, tiếp thị sản phẩm; phát triển kênh phân phối sản phẩm OCOP trong và ngoài nước; triển khai ít nhất 5 dự án/sản phẩm chủ lực theo hướng liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Tỉnh sẽ phát triển du lịch cộng đồng gắn với chuỗi sản phẩm OCOP, trong đó hình thành ít nhất 3 dự án về làng văn hóa du lịch.
Bài, ảnh: Cao Quỳnh