Thứ tư, 20-05-2020 | 14:21GMT+7

Năm 2020, huyện Đan Phượng phấn đấu có 107 sản phẩm tham gia OCOP

LVN – UBND huyện Đan Phượng thông tin, trên địa bàn hiện có 999ha cây ăn quả trong đó (509ha bưởi, sản lượng bình quân 12.200 tấn quả/năm); 500ha hoa, 400ha rau…có năng suất, chất lượng cao. Ngoài ra, huyện Đan Phượng còn có nhiều sản phẩm làng nghề như nem, rượu nếp, giá đỗ…có lợi thế khai thác, phát triển trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố.
Năm 2020, Đan Phương phấn đấu có 107 sản phẩm tham Chương trình OCOP.

Huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đăng ký, hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Mặt khác, UBND huyện phối hợp với các sở, ngành của thành phố hỗ trợ “ chuẩn hóa” các sản phẩm, như giúp các chủ đề tham gia Chương trình OCOP đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, chứng nhận VietGAP, bao bì, tem, nhãn hàng hóa, tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản của thành phố.
Theo HNM
qq