Thứ tư, 21-07-2021 | 13:56GMT+7

Long An: Toàn tỉnh có 14 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP

LNV - Qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Long An, việc thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh và lập hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP còn gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh chỉ có 5 cơ sở có sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.


Toàn tỉnh hiện chỉ có 14 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của các cấp, các ngành và các chủ cở sở sản xuất kinh doanh tham gia đề án của tỉnh. Qua 2 năm thực hiện, đến nay, toàn tỉnh đã công nhận được 14 sản phẩm của 5 cơ sở đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP (5 sản phẩm đạt 3 sao; 9 sản phẩm đạt 4 sao).

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Thanh Truyền, mặc dù đã được hướng dẫn quy trình lập hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP nhưng phần lớn các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh không đủ khả năng để lập bộ hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP. Do đó, ở một số nơi, cơ quan chuyên môn cấp huyện phải trực tiếp hướng dẫn, thậm chí làm thay cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Truyền cho biết, để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Sở sẽ rà soát, tham mưu loại bỏ các nội dung không cần thiết trong hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc lập hồ sơ công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn./.

Theo Kỳ Nam