Thứ năm, 31-03-2022 | 09:37GMT+7

Bắc Kạn: Phấn đấu ít nhất 20 sản phẩm OCOP trong năm 2022

LNV - Trong năm 2022 tỉnh Bắc Kạn phấn đấu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới đạt OCOP từ 3 sao trở lên. Đồng thời, củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Bắc Kạn là tỉnh miền núi có điều kiện tự nhiên và xã hội đa dạng, phong phú, đặc biệt với nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống mang nét văn hóa riêng là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa, gia tăng giá trị. Với cơ cấu kinh tế 60% là nông lâm nghiệp, Bắc Kạn được cho là có nhiều lợi thế khi thực hiện đề án OCOP. Nhất là khi Bắc Kạn có rất nhiều những loại nông sản đặc trưng để phát triển thành hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường.

Các sản phẩm OCOP Bắc Kạn có sự khác biệt, mang đặc trưng gắn với những nét truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên riêng có của tỉnh; nhiều sản phẩm có nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn.
 

Sản phẩm Miến dong Tài Hoan được giới thiệu quảng bá trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên; củng cố 10 sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất; 6 sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị; 10 sản phẩm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất; Củng cố, phát triển 4 - 5 chủ thể OCOP tham gia Đề án giai đoạn 2018 - 2020 và phấn đấu hỗ trợ 8 chủ thể mới (bình quân 1 chủ thể/huyện, thành phố) có sản phẩm tham gia năm 2022; Có ít nhất 2 tin, bài, phóng sự/tháng tuyên truyền về Chương trình OCOP trên Báo Bắc Kạn; Xây dựng ít nhất 10 phóng sự về Chương trình OCOP trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn và các đài truyền hình Trung ương.
 

Sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn của Công ty CP Nông sản Bắc Kạn đạt sản phẩm OCOP 4 sao

Cũng trong kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cần lồng ghép các hoạt động của Chương trình với triển khai nhiệm vụ chuyên môn của ngành, lĩnh vực quản lý.

Bên cạnh đó, các địa phương tập trung củng cố, nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận OCOP và phát triển các sản phẩm mới đăng ký năm 2022. Trong đó tập trung xây dựng thương hiệu, mở rộng quy mô sản xuất, định hướng phát triển sản phẩm theo quy trình, đạt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như tiêu chuẩn: Organic, ISO: 22000, HACCP, VietGAP...
 
Năm 2021, Đề án OCOP tiếp tục được tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện. Toàn tỉnh có 73 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó, có 18 sản phẩm được UBND tỉnh Bắc Kạn công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao, 39 sản phẩm OCOP 3 sao và 1 sản phẩm OCOP 4 sao mới. Đặc biệt, có sản phẩm miến dong Tài Hoan của HTX Tài Hoan (xã Côn Minh, huyện Na Rì) được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên tại tỉnh Bắc Kạn.

Hiện nay, các sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia rất nhiều kênh phân phối, giới thiệu quảng bá trên cả nước. Nhiều sản phẩm đã tạo nên hình ảnh, thương hiệu Bắc Kạn như miến dong, nghệ, dược liệu, tinh dầu cam, quýt, gạo đặc sản…, được người tiêu dùng đánh giá cao. Bắc Kạn cũng là tỉnh đầu tiên của cả nước vận động, thành lập Hội Doanh nhân OCOP của tỉnh. Cách làm của Bắc Kạn được rất nhiều tỉnh, thành phố khác tới nghiên cứu, học tập.
Bài, ảnh: B. Huyền