Thứ ba, 06-12-2022 | 14:33GMT+7

Bắc Giang: Công nhận 08 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao năm 2022

LNV - UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 1 năm 2022.
Theo đó công nhận 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao, trong đó có 1 sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 5 sao bao gồm: Mỳ ngũ sắc và Mỳ gạo Chũ Xuân Trường (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn); Giò Gà (HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế); Nụ hoa Sâm Nam núi Dành khô (HTX sản xuất và tiêu thụ Sâm Nam núi Dành Liên Chung, Tân Yên); Giò lụa heo thảo dược, Chả lụa heo thảo dược, Xúc xích heo thảo dược Bình Minh (HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) và sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn của HTX Nông nghiệp sản xuất và Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân có tiềm năng đạt OCOP 5 sao. Ngoài ra, UBND tỉnh công nhận 22 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Sản phẩm Mỳ gạo Chũ Xuân Trường đạt công nhận sản phẩm OCOP 4 sao (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, các sản phẩm được công nhận đạt các hạng sao trong Quyết định được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm, được khen thưởng theo quy định. Đồng thời được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày ký quyết định.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận phân hạng sản phẩm OCOP, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định, phối hợp thực hiện việc kiểm tra đột xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra. 
Bảo Ngọc TH