Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế

Cần tăng cường bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025

LNV - Xây dựng các mô hình triển khai xử lý rác tại nguồn, thu rác ra sao? Trung chuyển rác đến nơi tập kết. Đẩy mạnh các mô hình xử lý các phế phẩm nông nghiệp trở thành tài nguyên tái tạo. Kinh tế tuần, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới… là những vấn đề chính được quan tâm tại hội nghị triển khai chương trình tăng cường bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn, chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025 vào sáng 6/10/2022 do Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức.
Ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT; ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi trường chủ trì hội nghị.

Bàn chủ trì hội nghị


Phân loại rác tại nguồn thực hiện phuơng châm rác thải là tài nguyên

Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Chúng ta cần phân loại ra tại nguồn, thực hiện phương châm rác thải là tài nguyên


Đó là ý kiến của ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường: Chúng ta cần đẩy mạnh công tác phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn.Qua đó, phân loại rác tại nguồn thực hiện phuơng châm rác thải là tài nguyên, rác thải phân loại tái chế, tái sử dụng trọng tâm của giai đoạn tới…Những lò đốt rác tại các xã không nên làm mà nên phân cho cấp huyện với những kỹ thuật hiện đại hơn. Cấp tỉnh phải có cơ sở xử lý rác thải lớn.

Đặc biệt những tỉnh thành phố lớn xử lý rác thải tạo ra năng lượng. Đảm bảo mục tiêu: xử lý nhanh, cần phân loại thu gom trước khi trung chuyển. Nên tăng cường xử lý nước thải làng nghề, nước thải chăn nuôi. Chúng ta hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường cho sản xuất nông nghiệp, loại bỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhất là chăn nuôi. Các Bộ ngành địa phương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường làm sao thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ông Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Đẩy mạnh các mô hình xử lý phế phẩm nông nghiệp trở thành tài nguyên tái tạo

Qua đó, Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ông Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Bộ Nông nghiệp đã phối hợp các ngành đã triển khai một số quyết định về chương trình chuyên sâu: OCOP; du lịch nông thôn, khoa học công nghệ…phục vụ xây dựng Nông thôn mới. Một số mô hình ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới; bước đầu định hình. Về xử lý chất thải rắn, nước thải, nước sinh hoạt… cần tập trung tuyên truyền phối hợp với các đoàn thể: phụ nữ, thanh niên…vận động xử lý rác tại nguồn, đội thu gom rác, xử lý chất thải rắn, triển khai các mô hình cấp nước sạch tại các trường học, phường, xã…

Chương trình chuyển đổi số, chúng tôi đã đưa một số mô hình chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: lấy ý kiến của người dân, an ninh trật tự, kết nối…
Định hướng mở rộng các cơ chế chính sách phát triển trong thời gian tới; Thứ trưởng cho rằng: Nên chăng cần triển khai các mô hình thí điểm, xây dựng các chợ an toàn thực phẩm ở nông thôn. Vấn đề quản lý cộng đồng, an ninh trật tự, truy suất nguồn gốc, phát triển kinh tế nông nghiệp, kết nối chính quyền thôn bản… đến xã ấp. Hướng đến xây dựng các xã thông minh…cần được làm rõ.

Tăng cường bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn

Theo đó, ông Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng: Trước hết đối với chương trình môi trường, tỉnh Quảng Nam đã triển khai 3 mô hình nước uống trong trường học, mô hình phân loại nước thải tại nguồn. Hai mô hình này có kết quả nhất định. Những vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn tới: (i) Cần có cơ chế đặc thù cho khu vực miền núi, đặc biệt khó khăn, hải đảo... (ii), Nghiên cứu tạo ra những sản phẩm có giá trị từ tài nguyên rác thải... (iii) Vấn đề xử lý rác thải cần đúng quy định, giảm áp lực cho nhà nước và hệ thống có liên quan...Để giải quyết vấn đề môi trường: tỉnh Quảng Nam ban hành triển khai vấn đề xử lý rác tại nguồn, phấn đấu 2025, hoàn thành mục tiêu cơ bản xử lý rác tại nguồn…

Quảng Nam thực hiện lộ trình khởi động phân loại rác tại nguồn


Còn ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Trà Vinh có 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 96,4% trong đó có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 97,9% ấp đạt chuẩn nông thôn mới và 93,4% hộ gia đình đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch đến cuối năm 2022, Trà Vinh sẽ có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí các xã nông thôn mới.

Tỉnh đã triển khai và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, xây dựng cảnh quan môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: như mô hình phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế rác thải, mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp…

Phân loại rác tại nguồn giúp tiết kiệm chi phí trong công tác xử lý, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG


Theo ông Lê Đức Giang – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 346 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu… Trong đó, Mường Lát một trong nhưng đơn vị trắng xây dựng nông thôn mới…Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch nông thôn còn thấp, đặc biệt là khu vực miền núi… Thanh Hóa đề xuất một số vấn đề như sau: (i) cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp người dân xây dựng khu vực nước sạch, miền núi...(ii) Tăng cường công tác truyền thông đặc biệt người dân cần hiểu xử lý chất thải rắn.(iii) Hoàn thiện cơ chế đầu tư để xử lý chất thải rắn…Qua đó, hỗ trợ nguồn ngân sách Trung ương cho việc xử lý các ô nhiễm trọng điểm…

Thanh Hóa: Hội Nông dân triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình


Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Cà Mau là tỉnh ĐB Sông Cửu Long ven biển, tỉnh có 90% dân cư nông thôn sử dụng nước ngọt hợp vệ sinh. Việc sử dụng nước giếng hoan hộ gia đình còn nhiều…trong khi đó việc cạn kiệt nguồn nước ngầm rất nguy cấp. Trong thời gian qua, những nơi người dân sử dụng nguồn nước sạch chưa có hiệu quả cao…số lượng mô hình xử lý rác thải ở nông thôn, tôi kiến nghị nên nghiên cứu bổ sung thêm số lượng mô hình trong việc thu gom xử lý nước thải. Bên cạnh đó, mô hình xử lý nước thải chăn nuôi nên bao quát hơn, bổ sung thêm danh mục các mô hình…Tôi kiến nghị Bộ Nông nghiệp Nông thôn và Bộ Tài nguyên & Môi trường nên rút ngắn thời gian thực hiện các mô hình

Cà Mau cấp thùng ủ phân Compoost cho bà con tự xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà


Mỗi tỉnh nên có ít nhất một khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp

Ông Ngô Trường Sơn – Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương phát biểu tại hội nghị


Tại hội nghị, ông Ngô Trường Sơn – Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương: Giới thiệu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM. Mục tiêu cụ thể: Tối thiểu 55% sân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình co các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung; Ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại tại nguồn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; Ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom…

Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025: Cụ thể mục tiêu đến 2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc cấp huyện, và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8,4 của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia; Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự…

Xâm ngập mặn tại ĐB Sông Cửu Long


Tại hội nghị, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất quy hoạch, với những biến đổi khí hậu khắc nghiệt, việc xâm ngập mặn tại Kiên Giang tỉnh chưa chủ động, nếu không có khung dự trữ nước thì sẽ rất khó khăn cho nên việc quy hoạch vùng, khu vực chọn những hồ nước ngọt đảm bảo nước cho mùa khô. Trong thời gian sử dụng để cấp nước cho nông thôn mới chúng ta kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đối với những xã đảo chúng ta xây dựng những hồ nước sạch. Về chính sách xã hội hóa đối với xử lý môi trường như rác, phân chúng ta xác định rác, phân tài nguyên tái tạo… vì thế xử lý rác tái sử dụng được cần có cơ chế chính sách để tạo điều kiện hỗ trợ.

Ông Nguyễn Đình Trọng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ T – Tech Việt Nam: Với kinh nghiệm là doanh nghiệp có 20 năm lĩnh vực công nghệ, tôi rất trăn trở với ngành môi trường vì đây là vấn đề khó nan giản. Nếu ngành môi trường mà chỉ những người làm môi trường một mình đi làm đi thì không thể làm được, phải có sự đồng hành từ trung ương đến địa phương, từ người giàu đến người nghèo cùng tham gia. Chương trình 712 khá khó triển khai, rất mất thời gian, khó quản lý nguồn vốn nhà nước. Do vậy, nên chọn phương án đầu tư 100% bằng ngân sách nhà nước, đầu tư sẽ rất nhanh…Hiện nay chúng ta đang triển khai khá mạnh mẽ mô hình kinh tế tuần hoàn, thì phải hiểu rõ thế nào là kinh tế tuần hoàn. Mỗi tỉnh nên có ít nhất một khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp. Đặc biệt, thu gom tối đa trên địa bàn tỉnh là tốt nhất.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025

Đoàn công tác Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu tham quan mô hình "xã thông minh" tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế vào tháng 11/2021. Ảnh: N.M (Báo Dân Việt)


Việc triển khai thí điểm mô hình “Xã Thông minh”, tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền và xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc. Tại Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện chính quyền điện tử cấp xã và hướng đến chính quyền số, hỗ trợ việc điều hành chính quyền cấp xã “thông minh hơn”.

Đặc biệt, UBND xã Quảng Thọ đã ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 06/10/2021 về việc triển khai các hệ thống phổ biến trong thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn xã. Theo đó, UBND xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức tài chính, các đơn vị thanh toán trung gian tổ chức 07 đợt về địa bàn các thôn, nhà văn hóa xã để tạo tài khoản thanh toán trực tuyến ViettelPay, cho phép khách hàng từ mọi mạng di động tận hưởng các tiện ích thanh toán, chuyển tiền, đầu tư, mua bảo hiểm...tiện lợi.

Đối với mô hình Hợp tác xã số: Đã chọn HTX Nông nghiệp Quảng Thọ II để xây dựng hệ thống HTX số kết hợp đẩy mạnh giải pháp thương mại điện tử cho nông hộ và HTX, theo đó đã xây dựng và hoạt động thử nghiệm website của HTX Nông nghiệp Quảng Thọ làm quuảng bá các sản phẩm mà HTX đang sản xuất, kinh doanh. Tiến hành đưa sản phẩm Trà rau má của HTX lên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, sàn kinh tế hợp tác…

Qua đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như: (i) Việc ứng dụng, chuyển đổi số cho cộng đồng nông thôn cần phải phù hợp với cách thức, đời sống văn hóa cộng đồng tránh hiện tượng áp dụng một cách “cưỡng bức” về công nghệ và các ứng dụng”; Ứng dụng công nghệ làm “biến chất” sinh hoạt có tính cộng đồng ở nông thôn. Chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng kinh tế, thúc đẩy hội nhập và khởi sự kinh doanh, cần hình thành các hoạt động liên kết sâu rộng hơn thông qua việc chia sẻ thông tin sản xuất, sản phẩm từ đó để kết nối với người tiêu dùng và người thu mua chứ không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm trên nền tảng online. (ii) Nhất quán trong việc sử dụng các nền tảng ứng dụng, tránh việc các địa phương đua nhau xây dựng ứng dụng, nền tảng riêng cho địa phương mình, làm lãng phí nguồn lực và khó khăn trong hoạt động kết nối sau này. (iii)Trung ương cần sớm có cơ chế, chính sách hướng dẫn cụ thể cũng như bố trí nguồn lực để các địa phương sớm triển khai thực hiện.

Kết luận tại Hội nghị, Ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vấn đề bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề bức xúc của toàn cầu…Do đó, yêu cầu kiên quyết trong giai đoạn tới cần tập trung công tác bảo vệ môi trường. Vấn đề bảo vệ môi trường từ cộng đồng dân cư còn nhiều hạn chế, vì thế kế hoạch chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ. Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp thu ý kiến phối hợp với Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ hoàn thiện kế hoạch trong giai đoạn tới.

Đẩy mạnh các mô hình xử lý phế phẩm nông nghiệp trở thành tài nguyên tái tạo

Mô hình ủ rơm thành phân hữu cơ tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội


Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Đối với chương trình nông thôn mới mang tính chất định hướng, chúng ta phải đẩy mạnh làm sao đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ số. Ở đây chương trình ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM mang tính chất xã hội số, công nghệ số ở đây là gì? Kinh tế số trong phát triển nông nghiệp, vấn đề quản lý cộng đồng. Trong vấn đề nông nghiệp không bao hàm tất cả lĩnh vực, tuy nhiên mỗi một đơn vị sẽ có một chương trình, nội dung, phạm vi khác nhau. Kể cả chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Trước hết về chương trình tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn với những nội dung chính như: đối với vấn đề xử lý nước thải nông thôn, xây dựng mô hình xử lý rác tại nguồn. Đẩy mạnh các mô hình xử lý phế phẩm nông nghiệp trở thành tài nguyên tái tạo. Ngoài ra vấn đề kinh tế tuần hoàn được Thứ trưởng giải thích: Chúng ta nên hiểu tốt nhất kinh tế tuần hoàn là mô hình khép kín, đầu vào cái này là đầu ra cái kia, làm sao khép kín được khâu chăn nuôi nên rất cần những mô hình đó. Vấn đề xử lý nước thải tập trung ở vấn đề trang trại, xử lý nước thải tại hộ gia đình chúng ta cần nhân rộng.

Qua đó, Thứ trưởng nhấn mạnh: Đối với vấn đề biến đổi khí hậu, nên có những mô hình trữ nước ngọt góp phần các giải pháp của nhà nước. Vấn đề an toàn thực phẩm tập trung tuyên truyền là chính, xây dựng một số mô hình chợ an toàn thực phẩm. Văn phòng Điều phối có một số kế hoạch triển khai mô hình điểm nhân rộng. Ngoài ra vấn đề chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, tập trung vào vấn đề chuyển đổi số trong sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quy trình đánh giá chất lượng về huyện đạt chuẩn, xã đạt chuẩn, hỗ trợ trong sản xuất phát triển kinh tế.

Bài/ảnh: Nam Hậu


Tin liên quan

Tin mới hơn

Làng nông thôn mới - Saemaul ở Hậu Giang

Làng nông thôn mới - Saemaul ở Hậu Giang

LNV - Cuối năm 2015, UBND tỉnh Hậu Giang ký kết hợp tác cùng quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới (NTM) Saemaul Undong Hàn Quốc triển khai Dự án Làng NTM-Saemaul
Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

LNV - Đồng Tâm là một trong ba xã của huyện Bắc Quang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2023; đây là kết quả đáng tự hào sau hơn 10 năm đồng lòng, chung sức nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Về đích NTM đem lại cho người dân niềm phấn khởi, nguồn động lực để không ngừng cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bà Rịa-Vũng Tàu: Thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 632, 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Tiêu chí môi trường, là một trong những tiêu chí khó trong hành trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường; chủ động lồng ghép các nội dung của chương trình vào từng ngành, lĩnh vực có liên quan... góp phần xây dựng nông thôn mới.
Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

LNV - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phong trào XDNTM đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, nhằm lưu giữ và phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Tin khác

Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Nghệ An có thêm 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thêm 32 thôn, bản đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM toàn tỉnh lên 319 xã/411 xã.
Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Yên Định phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024 nên còn rất nhiều việc phải làm và tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực lớn mới hoàn thành.
Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

LNV - Đến nay, toàn tỉnh có 09/09 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 85/85 xã đạt chuẩn NTM; 51/85 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 639/640 ấp đạt chuẩn văn hóa, ấp NTM (99,8%); 82 ấp NTM kiểu mẫu (12,8%); 02 huyện Cầu Kè và Tiểu Cần đạt NTM nâng cao.
Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng ngày 30/6, xã Quảng Ninh huyện Quảng Xương tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

LNV - Ngày 28/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. ​​​​​​
Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

LNV - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Quang, huyện Tuy Phước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng về đích đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023. Đây là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định.
Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân.
Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Xuân Trường xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia.
Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

LNV - Huyện Hà Trung là huyện đồng bằng nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 25km. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa. Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay Hà Trung đã cán đích ngoạn mục.
Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

LNV - Thương mại - dịch vụ (TM - DV) là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, sự phát triển TM - DV thời gian qua còn góp phần nâng cao đời sống cũng như đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân nông thôn.
Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà (huyện Đức Linh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

LNV - Ngày 31/5, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hân hoan, vui mừng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2023. Qua đó, tạo động lực để xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng huyện Châu Thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

LNV - Với địa thế nằm gần trung tâm xã, dọc theo tỉnh lộ 320C, có chợ Lạnh là nơi giao thương không chỉ của xã mà còn của cả khu vực... nên khu 13, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba có nhiều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Chi bộ, Ban công tác mặt trận khu đã tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, nâng cao các tiêu chí.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Khai mạc Lễ hội ẩm thực Món ngon từ biển và hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024

Khai mạc Lễ hội ẩm thực Món ngon từ biển và hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024

LNV - Chiều 11.7, tại Công viên thiếu nhi TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Lễ hội ẩm thực Món ngon từ biển và Hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024.
Lễ hội Sen Hà Nội để lại nhiều dấu ấn với du khách

Lễ hội Sen Hà Nội để lại nhiều dấu ấn với du khách

LNV - Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 với chủ đề “Sắc sen Hà Nội” do thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Tây Hồ phối hợp các sở, ngành, đơn vị thực hiện, đang diễn ra tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (quận Tây Hồ). Lễ hội đã diễn ra từ ngày 12- 16/7, với nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng gửi tới người dân và du khách.
Độc đáo làng nghề làm miến khô tại phố Núi - Buôn Mê Thuột

Độc đáo làng nghề làm miến khô tại phố Núi - Buôn Mê Thuột

LNV - Trái ngược với hình ảnh quen thuộc của những đồi cà phê bạt ngàn, làng nghề miến Chi Lăng thuộc phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) giờ đây nơi đây lại nhộn nhịp với những hoạt động sản xuất miến khô tấp nập, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Bắc Ninh tìm giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề giấy Phong Khê

Bắc Ninh tìm giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề giấy Phong Khê

LNV - Ngày 4/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị bàn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.
Quảng Nam: Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất bánh đậu xanh

Quảng Nam: Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất bánh đậu xanh

LNV - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam vừa hỗ trợ Cơ sở Mỹ Khánh thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh đậu xanh” với tổng kinh phí thực hiện là 313 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 150 triệu đồng.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động