Hà Nội: 35°C Hà Nội
Đà Nẵng: 36°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 36°C Thừa Thiên Huế

Quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

LNV - Sáng 17/11, Bộ Nông nghiệp &PTNT tổ chức hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị.

Ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị


Kế hoạch triển khai các chương trình hoàn thiện trước ngày 31/12/2022

Phát biểu tại hội nghị ông Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương báo cáo tóm tắt hướng dẫn thực hiện chương trình OCOP và chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó về rà soát, ban hành kế hoạch triển khai hai chương trình: Trong quá trình xây dựng Kế hoạch, phải kết hợp nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai chương trình OCOP những năm qua trên địa bàn, từ đó phát huy những điểm mạnh đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém với mục tiêu hướng tới đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP đảm bảo đúng bản chất, giá trị văn hóa là “trục sản phẩm địa phương làng/xã” tập trung khai thác các bản sắc, lợi thế địa phương. Thời gian hoàn thiện kế hoạch các cấp: Trước ngày 31/12/2022.

Ông Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương phát biểu tại hội nghị


Qua đó những nội dung cần lưu ý khi xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện 2 Chương trình: Cần phát huy giá trị tài nguyên bản địa, truyền tải về văn hóa, tri thức dân gian của địa phương; nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu địa phương. Đặc biệt khuyến khích sử dụng nhu phẩm nông nghiệp tại chỗ để tạo các sản phẩm OCOP đặc trưng.

Lưu ý trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, thôn thông minh phải nêu bật được mục đích, yêu cầu, hiệu quả đạt được và khả năng nhân rộng ở địa phương…

Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương phát biểu tại Hội nghị


Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết: Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản đề nghị các địa phương đăng ký mô hình chỉ đạo điểm của Trung ương. Các địa phương cần đăng ký trước ngày 30/11/2022. Trong đó, xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình thời gian hoàn thành là 31/12/2022. Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau như: (i) Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai Chương trình (ii) Bố trí nguồn vốn triển khai Chương trình; (iii) Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình thí điểm (vi) Tổ chức nhân rộng các mô hình hiện có về cấp nước, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; (v) Tổ chức hiệu quả các hoạt động quảng bá, kết nối về du lịch nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương…

Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 là 39,632 tỷ đồng

Theo đó đã phân bổ 30.000 tỷ đồng, bao gồm: 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Ông Vi Việt Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Giám sát, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết: Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 là 39,632 tỷ đồng


Hiện nay, Chính phủ đã có báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV xem xét quyết định về phương án phân bổ nốt 9.632 tỷ đồng gồm: 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 6.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình. Đồng thời, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung thêm 88,6 triệu USD tương đương khoảng 2.050 tỷ đồng vốn vay ADB thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Như vậy, trong trường hợp Ủy ban Thường vụ thông qua phương án bổ sung 88,6 triệu USD vốn vay ADB, thì tổng vốn ngân sách trung ương của Chương trình giai đoạn 2021-2025 tăng thêm 2.050 tỷ đồng vốn nước ngoài so với tổng vốn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 25/2021/QH15.

Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ và các quy định khác có liên quan. Ông Vi Việt Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Giám sát, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết.

Cần có cơ chế lồng ghép ngân sách hợp lý

Chia sẻ những vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, ông Phan Văn Sinh, Phó Chánh văn phòng NTM tỉnh Đắc Nông cho biết: Hiện tỉnh Đắc Nông đã cơ bản hoàn thành các văn bản quy định triển khai quyết định của Thủ tướng, Trung ương. Tuy hiên hiện 6 chương trình chuyên đề thì UBND tỉnh Đắc Nông đang giao cho Văn phòng NTM tỉnh phụ trách 5 chuyên đề nên trong quá trình phối hợp thực hiện cũng chưa thực sự thống nhất về bản chất mặt quản lý nhà nước lại liên quan tới các sở ngành. Vấn đề thứ hai mà tỉnh Đắc Nông cũng còn lúng túng đó là phân bổ nguồn vốn, giai đoạn 2021-2025 đã có quyết định phân bổ vốn, nhưng khó khăn lớn nhất của tỉnh là phân bổ nguồn vốn sự nghiệp đối với 6 chương trình chuyên đề cũng như các nội dung thành phần. Hiện có nhiều nội dung giữa chương trình chuyên đề và nội dung thành phần gần giống nhau nên khi xác định nội dung để phân bổ vốn sự nghiệp cho các đơn vị sở ngành, huyện gặp khó khăn. Vì vậy ông Sinh đề xuất Trung ương nên có hướng dẫn thống nhất bộ máy điều hành và phân bổ vốn năm 2023 để các địa phương sớm triển khai.

Ông Huỳnh Thành Hữu – Chánh văn phòng Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang: Các văn bản của Chính phủ, Thông tư, Nghị định, phân bổ các định mức chi tỉnh Hậu Giang cơ bản hoàn thành trong mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh còn vướng mắc một số tiêu chí như: tỷ lệ lao động làm việc kinh tế chủ lực trên địa bàn...

Còn đại diện tỉnh Sóc Trăng cho biết: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã có những khung cơ chế về chính sách phân bổ nguồn vốn nhưng Sóc Trăng vẫn còn gặp khó khăn về nguồn lực cũng như là thời gian thực hiện gấp. Đến nay đã phân bổ nguồn vốn các xã đang thực hiện sử dụng nguồn vốn hợp lý. Tuy nhiên chương trình OCOP còn lúng túng trong cách làm…Người dân chưa có kinh nghiệm trong việc làm du lịch, phát triển du lịch còn mang tính tự phát vậy nên việc sản xuất kinh doanh hay liên kết du lịch còn hạn chế. Đối với vấn đề chuyển đổi số: chưa phát triển sâu rộng, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ… Qua đó, tỉnh Sóc Trăng cần sự tư vấn và hỗ trợ từ phía văn phòng điều phối nông thôn mới TW với những chương trình chuyên đề như: chuyển đổi số, OCOP, phát triển du lịch nông thôn…

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chi cục trưởng chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.


Theo ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chi cục trưởng chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình: Tỉnh Hòa Bình cũng xác định lấy chương trình NTM làm nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, lồng ghép các nguồn vốn giao chỉ tiêu cho các sở ban ngành. Trong đó, nguồn vồn của chương trình NTM để đưa 9 xã thuộc vùng I và II về đích; nguồn vốn của chương trình dân tộc miền núi hỗ trợ đầu tư cho 26 xã còn lại về đích NTM. Trọng tâm phát triển của tỉnh: Phát triển kinh tế tập thể, phát triển chuỗi sản xuất, chuỗi liên kết, phát triển du lịch công đồng. Việc thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh gặp khó khăn vì giải ngân vốn của năm 2022 thời gian quá gấp, các tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 nâng lên nhưng mà những xã chưa về đích hầu hết là những xã thuộc vùng III vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tỉnh kiến nghị: Các cơ quan Trung ương thông báo sớm nguồn lực, để tỉnh có sự đối ứng, ban hành cơ chế thi đua khen thưởng để động viên các cơ sở khi thực hiện chương trình NTM.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh cho rằng: công tác chuyển đổi số chúng ta đang ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đánh giá, phân hạng các sản phẩm cấp sao, đề nghị Văn phòng NTM TW cần có mô hình triển khai thực điểm các nội dung này.

Chương trình OCOP cần có những hỗ trợ phù hợp không còn hỗ trợ mô hình cụ thể mà cần thiết hướng tới những quy trình quy mô theo chuỗi

Những vướng mắc của các tỉnh Văn phòng điều phối nông thôn mới TW sẽ có những văn bản hướng dẫn cụ thể gửi UBND các tỉnh - Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp & PTNT ông Trần Thanh Nam cho biết


Kết luận hội nghị Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp & PTNT ông Trần Thanh Nam cho biết: Những vướng mắc của các tỉnh Văn phòng điều phối nông thôn mới TW sẽ có những văn bản hướng dẫn cụ thể gửi UBND các tỉnh. Qua đó, Thứ trưởng đề nghị các văn phòng điều phối tỉnh cần tham mưu tốt cho địa phương làm tốt chương trình cần thực hiện ngay tránh chồng chéo các chương trình, cơ chế rõ ràng. Trong quá trình triển khai các tỉnh tham mưu để tháo gỡ khó khăn. Thứ trưởng đề nghị các tỉnh phải đọc rõ các quyết định, chương trình OCOP cần có những hỗ trợ phù hợp, không còn hỗ trợ mô hình cụ thể, mà cần thiết hướng tới những quy trình quy mô theo chuỗi từ vùng nguyên liệu, đến thu hoạch, chế biến sản phẩm. Việc quan trọng nhất đó là quản lý các tiêu chuẩn thế nào nên cần phân cấp xuống địa phương để nâng cao được chất lượng sản phẩm OCOP.

Theo đó, chương trình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ số theo chuỗi vẫn là hành lang của Bộ Nông nghiệp, ở địa phương có chương trình chuyển đổi số các địa phương. Chúng ta chỉ xây dựng các mô hình hỗ trợ thương mại, kiểm soát được dịch bệnh, đừng quan điểm chúng ta xây dựng cả xã, huyện mà xây dựng mô hình điểm. cần làm rõ việc lấy ý kiến người dân như thế nào, kết nối các cơ quan từ xã đến cộng đồng dân cư…

Đối với chương trình KHCN, cần phải nâng tầm không quay lại những gì đã có. Chương trình an ninh trật tự cần xây dựng các tổ đội an ninh. Đối với vấn đề môi trường cần xây dựng các mô hình xử lý rác cộng đồng, các điểm tập kết rác…những mô hình nước sạch cần xây dựng những mô hình nước ngọt để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nông thôn mới không yêu cầu làm cả hồ chứa nước hàng nghìn ha mà cần xây dựng những cái gì đơn giản nhất cho người dân. Xây dựng mô hình để nhân rộng và phát huy tính cộng đồng... Nên chăng chúng ta cần xây dựng những mô hình đảm bảo được quy hoạch nhà ở, môi trường, ứng phó được với biến đổi khí hậu nhất là những vùng cao, lũ quét…

Về hoạt động văn phòng điều phối, theo thứ trưởng Trần Thanh Nam, nhiệm vụ của văn phòng là nâng cao vai trò tham mưu để địa phương lựa chọn cho hợp lý các nội dung thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển chung của mỗi vùng, miền, đơn vị… Từ đó đòi hỏi hệ thống VPĐP phải nắm chắc các nội dung của chương trình, lựa chọn phù hợp và giúp lãnh đạo, BCĐ các địa phương tổ chức hiệu quả. Cần thiết tổ chức hội nghị triển khai chương trình cho giai đoạn tại từng địa phương.

Tin/ảnh: Nam Hậu

Tin liên quan

Tin mới hơn

Thanh Hoá: huyện Bá Thước phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới và du lịch

Thanh Hoá: huyện Bá Thước phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới và du lịch

LNV - Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII đã xác định phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và phát triển du lịch là một trong hai chương trình trọng tâm của huyện giai đoạn 2020-2025.
Hà Nội khởi sắc rõ nét sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Hà Nội khởi sắc rõ nét sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

LNV - Dự kiến trong năm 2023 này, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2025 với 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới

LNV - Ngày 18/5, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) do bà Nguyễn Thu Thủy – Phó cục trưởng Cục Thú y làm trưởng đoàn đã triển khai công tác bảo đảm ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 tại thành phố Hà Nội. Đoàn đi kiểm tra thực tế các cơ sở cung cấp nông lâm thủy sản trên địa bàn và có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác ATTP Hà Nội.
Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả to lớn, toàn diện

Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả to lớn, toàn diện

LNV - Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm và đạt được những kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử. Và năm 2023 được xác định là năm bản lề để thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới

LNV - Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới.
Nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

LNV - Sau gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, đến hết năm 2019, chặng đường xây dựng NTM đối với chín xã vùng ven của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã cán đích.

Tin khác

Xây dựng nông thôn hiện đại, giàu bản sắc

Xây dựng nông thôn hiện đại, giàu bản sắc

LNV - Ngày 16-6-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao; nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả; nông thôn phát triển toàn diện và giàu bản sắc văn hóa. Sau gần một năm triển khai, các bộ, ngành, địa phương đã và đang hiện thực hóa Nghị quyết số 19-NQ/TƯ bằng những chương trình hành động cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

LNV - Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả góp phần vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị

LNV - Từ đầu năm 2023 đến nay đoàn viên thanh niên các quận, huyện, thị xã, khối các cơ quan thành phố Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện góp phần xây Thủ đô cùng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Chuyển đổi số để hướng tới nông thôn mới thông minh

Chuyển đổi số để hướng tới nông thôn mới thông minh

LNV – Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống, thu hẹp khoảng cách về dịch vụ giữa nông thôn, thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.
Bắc Ninh xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và liên tục

Bắc Ninh xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và liên tục

LNV - Tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tỉnh đã quán triệt quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.
Hà Nội: Trao bằng công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Trao bằng công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tối 18/5, huyện Thanh Trì tổ chức Lễ công bố, trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; công bố Quyết định công nhận điểm du lịch xã Đại Áng, xã Yên Mỹ; khai mạc Hội chợ giống vật tư, thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề năm 2023.
Người cao tuổi chung tay xây dựng quê hương

Người cao tuổi chung tay xây dựng quê hương

LNV - Người cao tuổi hiện chiếm 11,76% dân số toàn thành phố Hà Nội. Mặc dù ở độ tuổi đã được nghỉ ngơi nhưng nhiều người cao tuổi vẫn phát huy tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.
Làng Chăm ngày càng khởi sắc

Làng Chăm ngày càng khởi sắc

LNV - Trong những năm qua, đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) luôn đoàn kết, tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, đời sống ngày càng khởi sắc.
Nghệ An: Thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu

LNV - Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An vừa bỏ phiếu công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Long An: Rực rỡ những tuyến đường hoa ở huyện Đức Hòa

Long An: Rực rỡ những tuyến đường hoa ở huyện Đức Hòa

LNV - Thời gian qua, nhiều Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, Tuyến đường hoa tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được hình thành và nhân rộng đã tạo điểm nhấn cho các xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao.
Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong giai đoạn 2023- 2025, Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách "tam nông" đó là: Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Đồng thời xây dựng nông thôn mới cần đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. đây là ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trong chương trình sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khoá XVII về: "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025".
Huyện Đại Từ nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Huyện Đại Từ nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

LNV - Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2023, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã huy động nhiều nguồn lực, xây dựng lộ trình triển khai với nhiều cách làm hay, phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện đang tích cực vào cuộc, đích đến huyện NTM đang dần trở thành hiện thực.
Đổi mới tư duy cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới

Đổi mới tư duy cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới

LNV - Chiều 8/5, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Vĩnh Phúc: Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn, mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình KH&CN giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, đưa ra các giải pháp phát triển nền nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và thích ứng biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hà Giang: Phát huy lợi thế tiềm năng du lịch nông thôn

Hà Giang: Phát huy lợi thế tiềm năng du lịch nông thôn

LNV - Du lịch nông thôn được xem như “mỏ vàng” trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân Hà Giang.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

OVN - Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng tới đông đảo du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

OVN - Thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện có 15 sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương bị "hạ sao" do hết hạn công nhận.
Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Vừa qua, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người M'nông.
Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp

Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp

LNV - Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trường Chính trị tỉnh, Sở Khoa học – Công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo một số giải pháp về quản lý Nhà nước về các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp tỉnh có nhiều nét văn hóa đặc trưng của các làng nghề được du khách quan tâm khám phá, đánh giá cao. Hiện nay, tại Đồng Tháp có 39 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, trong đó có nhiều làng nghề đã trở thành tiêu điểm chú ý gắn với hoạt động du lịch, thu hút du khách.
Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP

LNV - Ngày 24/5, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Khai mạc Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2023, với quy mô hơn 130 gian hàng và hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố tham gia.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động