Thứ tư, 30-09-2020 | 10:05GMT+7

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

LNV - Sáng 29/9, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở NN&PTNT (cơ quan thường trực Chương trình OCOP tỉnh), đại diện một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh và 24 chủ thể sản phẩm OCOP.


Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và tăng giá trị, cũng là giải pháp vừa là nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện, với sự kiến tạo và hỗ trợ của nhà nước. Qua hai năm thực hiện chương trình, toàn tỉnh đã có 52 sản phẩm được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 37 sản phẩm đạt 3 sao.


Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung trao giấy chứng nhận OCOP cho các chủ thể.

Theo Sở NN&PTNT, đến nay Chương trình OCOP đã lan tỏa rộng khắp các địa phương, góp phần tích cực trong việc tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản phẩm, đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất và hiệu quả. Tuy vậy, theo các đại biểu dự hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chương trình OCOP vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là kết quả đạt được từ việc thực hiện chương trình chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; Công tác tuyên truyền còn hạn chế; Một số địa phương chưa tâm huyết, đôi lúc thiếu sự quan tâm trong việc thực hiện chương trình... Đây cũng là những vấn đề mà các đại biểu đã tập trung thảo luận để Chương trình OCOP của tỉnh ngày càng hoàn thiện hơn.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể là góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân và thực hiện nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng Bạc Liêu là một tỉnh đi sau các tỉnh, thành phố về thực hiện Chương trình OCOP, song qua một thời gian ngắn tập trung tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện, tỉnh đã có đến 52 sản phẩm OCOP, đây là vấn đề đáng mừng, đáng biểu dương. Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng trong thời gian tới, với kinh nghiệm và sản phẩm đã có, Bạc Liêu sẽ bắt nhịp được với các tỉnh, thành trong khu vực trong xây dựng thực hiện Chương trình OCOP. Tuy vậy, theo Chủ tịch UBND tỉnh, qua quá trình thực hiện cho thấy một số địa phương, đoàn thể chưa quan tâm, chưa có tâm huyết để làm tốt chương trình. Vì vậy, để làm tốt hơn Chương trình OCOP trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân và tổ chức thực hiện chương trình này. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phải sớm củng cố ổn định tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm; làm tốt công tác hỗ trợ các chủ thể tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, nâng tầm thương hiệu; hỗ trợ các đơn vị xây dựng sản phẩm OCOP mang tính đặc thù riêng biệt của tỉnh, nhất là những sản phẩm đủ lớn, có đủ khả năng vươn ra tầm thế giới, đủ khả năng quyết định thị trường…

Hội nghị cũng đã công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP đợt 1 và đợt 2 - năm 2020 và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể sản phẩm. Dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen  vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019 - 2020.
 

Minh Đạt/Báo Bạc Liêu

qq