$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ sáu, 26-06-2020 | 14:30GMT+7

Tập huấn triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) tại phía Nam

LNV - Ngày 24, 25/6 tại Trường Quản lý cán bộ Nông nghiệp II, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (VPĐP NTM) đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Chương trình OCOP tại khu vực phía Nam.
Ngày 24, 25/6 tại Trường Quản lý cán bộ Nông nghiệp II, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (VPĐP NTM) đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Chương trình OCOP tại khu vực phía Nam.

Tham dự lớp tập huấn với vai trò giảng viên, có ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh văn phòng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. Ông Ngô Tất Thắng, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. Ông Đặng Văn Cường, Trường phòng OCOP – Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. Tiến sĩ Đào Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm RUDEC, IPSARD. Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang, Trưởng Phòng đào tạo, trường Đại học  Khoa học xã hội nhân văn TP.Hồ Chí Minh.
 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam.


CVP VPĐP NTM TW Nguyễn Minh Tiến.PCVP VPĐP NTM TW Ngô Tất Thắng.

 

TPOCOP VPĐP NTM TW Đặng Văn Cường.
 

TS. Đào Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm RUDEC, IPSARD.


TS. Ngô Thị Thu Trang, Trưởng PĐT ĐH KHXHNV TP.HCM.

 
Lớp tập huấn tổ chức tập huấn triển khai Chương trình OCOP cho các học viên là cán bộ đại diện cho các trường, viện, các sở, phòng, chi cục, văn phòng điều phối nông thôn mới đến từ 19 tỉnh, thành phố Đông – Tây nam bộ.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao động, nguyên liệu, văn hóa...) và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Chủ thể của Chương trình là do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. 

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện trong định hướng phát triển các vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ tín dụng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm.

Nội dung lớp tập huấn xoay quanh 7 chuyên đề chính: (i) tổng quan Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quan điểm, nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ của chương trình; (ii) công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia, Quyết định thành lập Hội đồng OCOP cấp Quốc gia  và Quy chế của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; (iii) những điểm mới trong tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; (iv) tài liệu tập huấn kiến thức cơ bản triển khai Chương trình OCOP; (v) Bộ tiêu chí Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch; (vi) Quy chế quản lý tư vấn Chương trình OCOP; (vii) Quy định triển khai Chu trình OCOP và các chính sách thực hiện Chương trình OCOP. 
 
Chu trình OCOP triển khai hàng năm.

Sau nội dung diễn giải sâu về chu trình OCOP triển khai hàng năm, với sự gợi ý cởi mở tại phần thảo luận của Phó chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, ông Ngô Tất Thắng. Các học viên tham gia thảo luận sôi nổi và tất cả những câu hỏi đặt ra đều được trả lời rõ ràng, thiết thực.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn: 
 

Tổng quan hội nghị.
 
Tin và ảnh: Thái Hòa
qq