Thứ sáu, 25-11-2022 | 15:28GMT+7

Ninh Bình: Đánh giá, phân hạng 42 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt I năm 2022

LNV - Ngày 24/11, Hội đồng OCOP cấp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình đợt I năm 2022.
Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã nhất trí thông qua kết quả đánh giá cho 42 sản phẩm của 29 chủ thể thuộc 7 huyện, thành phố. Riêng huyện Gia Viễn chưa có sản phẩm tham gia đánh giá cấp tỉnh đợt I.
 

Sản phẩm Túi bèo Vina handicraft (huyện Kim Sơn) được Hội đồng OCOP cấp tỉnh đề nghị cấp Trung ương xét công nhận hạng 5 sao quốc gia
(Ảnh: Internet)

Trên cơ sở kết quả đề nghị của cấp huyện và kết quả đánh giá của Tổ giúp việc Hội đồng, các thành viên Hội đồng OCOP tỉnh đã thảo luận, đánh giá và chấm điểm các sản phẩm theo đúng nhóm sản phẩm, biểu điểm độc lập, khách quan và đúng với chất lượng của sản phẩm, theo đúng quy định tại Quyết định 1048/QĐ-TTg và Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của Trung ương. Điểm đánh giá các sản phẩm không có sự chênh lệch quá lớn (điểm giảm, điểm tăng) so với Hội đồng cấp huyện.

Kết quả, đã có 16 sản phẩm đạt 3 sao, 26 sản phẩm 4 sao. Trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng là Túi bèo Vina handicraft (huyện Kim Sơn) và sản phẩm Ngô ngọt nghiền (thành phố Tam Điệp) được Hội đồng OCOP cấp tỉnh đề nghị cấp Trung ương xét công nhận hạng 5 sao quốc gia.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"  - (sản phẩm OCOP) đã thể hiện được sự phù hợp về định hướng, chính sách để phát huy sản phẩm thế mạnh, có lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa của các địa phương, huy động được sự tham gia của tất cả các cấp, ngành, hệ thống chính trị.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" đã mở ra cơ hội phát triển sản xuất, gia tăng giá trị của nhiều loại sản phẩm của địa phương. Nhiều vùng, địa phương đã phát huy các lợi thế theo nhóm sản phẩm để phát triển thành sản phẩm OCOP. Qua đó, tạo ra phong trào khởi nghiệp ở các địa phương, trong đó đã có nhiều HTX, doanh nghiệp tham gia.
Minh Đường