Thứ tư, 27-04-2022 | 10:24GMT+7

Nghệ An có 249 sản phẩm OCOP xếp hạng từ 3 sao trở lên

LNV - Trong năm 2021, Nghệ An có thêm 140 sản phẩm của 88 chủ thể đạt hạng 3 sao OCOP trở lên, nâng tổng số sản phẩm được xếp hạng 3 sao trở lên từ đầu chương trình đến nay là 249 sản phẩm (vượt 24,5% so với mục tiêu Đề án đặt ra đến năm 2030).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Đó là những con số được công bố tại Hội nghị công bố sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh năm 2021 và triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chiều ngày 21/04.  

Với tổng số sản phẩm được xếp hạng 3 sao trở lên từ đầu chương trình đến nay là 249 sản phẩm, Chương trình OCOP của Nghệ An đã vượt 24,5% so với mục tiêu đặt ra đến năm 2030. Chương trình cũng đã huy động được gần 117.958 triệu đồng để hoàn thiện, nâng cao các sản phẩm.

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng của Chương trình OCOP, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Ông cho rằng lãnh đạo các địa phương nên rà soát, khuyến khích và hướng dẫn người dân, các chủ thể kinh tế tham gia Chương trình OCOP, đảm bảo sản phẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An phấn đấu có thêm ít nhất 100 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên (bình quân 4,76 sản phẩm/huyện, thành phố, thị xã). Trong đó, tập trung nâng cấp ít nhất 1 sản phẩm 4 sao lên 5 sao và 5 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao.

Tỉnh cũng sẽ phấn đấu có ít nhất 15 - 20 tổ chức kinh tế mới tham gia Chương trình OCOP năm 2022 dưới dạng tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; xây dựng ít nhất 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các huyện, thị. Đồng thời tổ chức kết nối thị trường, tổ chức hội chợ cấp tỉnh và tham gia các hội chợ, triển lãm tại các tỉnh trên địa bàn toàn quốc; Tổ chức cho các chủ thể OCOP tham gia ít nhất 3 hội chợ trong năm 2022...
Bài, ảnh: Tuệ Minh