Thứ tư, 13-10-2021 | 15:01GMT+7

Hạn chế trong phát triển sản phẩm

LNV - Với 206 sản phẩm đạt chuẩn Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP giai đoạn 2018 - 2020, Quảng Nam là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên về số lượng, tuy nhiên trong phát triển sản phẩm còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục.
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, thời gian qua nguyên liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP của Quảng Nam chủ yếu sử dụng nguồn trong tỉnh.

Số ít sản phẩm có sử dụng vài nguyên liệu cấu thành nên sản phẩm ngoài tỉnh như nấm bào ngư tím, bánh đậu xanh, kẹo đậu phụng, bánh quế dừa, vòng tay phong thủy huỳnh đàn… Về thị trường, hiện nay các sản phẩm OCOP chủ yếu được tiêu thụ trong nước, trong đó tập trung ở một số thị trường chính như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh...
 

Các ngành, các cấp cần tích cực hỗ trợ những chủ thể OCOP trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: M.L

Trong các cuộc làm việc mới đây với lãnh đạo nhiều địa phương về tình hình thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và OCOP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhìn nhận, không ít chủ thể OCOP còn nặng tư duy sản xuất, chưa nhạy bén với cơ chế thị trường; công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm chưa được chủ thể quan tâm đầu tư đúng mức. Nhiều sản phẩm còn ở dạng thô, sơ chế đơn giản nên giá trị gia tăng không cao; sản phẩm sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị còn ít.

Một số ý kiến cho rằng, do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, sản xuất còn thủ công nên giá thành của một số sản phẩm OCOP còn cao. Nhiều chủ thể sản xuất có nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh nhưng thiếu vốn, trong khi đó việc tiếp cận vốn vay ngân hàng gặp nhiều khó khăn.

Sau khi có sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP, một số chủ thể thiếu sự quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm; việc phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại và tra cứu thông tin về sản phẩm OCOP còn hạn chế. Trong khi đó, hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của các sở, ngành đạt hiệu quả chưa cao.

Mặc dù Quảng Nam là một trong những tỉnh có nhiều sản phẩm OCOP được công nhận nhưng trong 3 năm qua (2018 - 2020) chưa tổ chức được hội chợ chuyên về sản phẩm OCOP; còn tình trạng lẫn lộn sản phẩm OCOP và không OCOP trong các hội chợ do tỉnh tổ chức. Do vậy, người tiêu dùng chưa biết nhiều về sản phẩm OCOP, gây khó khăn trong việc phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP...
 
Bài, ảnh: Mai Linh