Hà Nội: 35°C Hà Nội
Đà Nẵng: 36°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 36°C Thừa Thiên Huế

Khuyến công góp phần tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới

TBV - Thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng công tác khuyến công ở các địa phương vẫn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Nhiều địa phương làm tốt công tác khuyến công, tạo việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, xây dựng nông thôn mới.

Cục Công nghiệp Địa phương thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công. Trong những năm qua tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động khuyến công đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và ngày càng khẳng định là một trong những điểm sáng của ngành Công thương. Chính sách khuyến công tập trung hỗ trợ đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở công nghiệp nông thôn (theo quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.Ông Ngô Quang Trung - Cục Trưởng cục Công nghiệp địa phương


Các chương trình khuyến công quốc gia hàng năm đã động viên và huy động được các nguồn lực trong nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.Khuyến công góp phần giải quyết việc làm, xây ựng nông thôn mới trên dịa bàn cả nước


Hàng năm, Cục CNĐP gửi công văn hướng dẫn các tỉnh, thành phố trên cả nước xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia. Trong quá trình thẩm định, lựa chọn đề án trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt, Cục CNĐP xét ưu tiên cho các huyện vùng cao, hải đảo, biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền; các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; địa bàn các xã trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định. Ngoài ra, xét ưu tiên một số ngành nghề theo quy định của chính sách khuyến công như: Hỗ trợ sản xuất sản phẩm có thị trường xuất khẩu, sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, phát triển công nghiệp hỗ trợ; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, góp phần thực hiện chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Chỉ tính riêng năm 2015, kinh phí khuyến công quốc gia đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.300 lao động; đào tạo khởi nghiệp và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, điều hành tại các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho 48 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho hơn 90 cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức hỗ trợ thuê hơn 2.100 gian hàng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 12 Hội chợ Công nghiệp - Thương mại trong nước; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ tại Đức, Hồng Kông, Trung Quốc. Lần đầu tiên tổ chức bình chọn và vinh danh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; hỗ trợ thành lập 20 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tổ chức khảo sát và nghiên cứu mô hình phát triển công nghiệp địa phương mới tại Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia, Đức, Ba Lan, Hàn Quốc, Thái Lan cho các cán bộ làm công tác khuyến công; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học với các chủ đề như khuyến công vùng, giám đốc Trung tâm khuyến công và cơ sở công nghiệp nông thôn, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối hàng hóa; chuyên đề về xử lý thuế, tài chính; phát triển nguồn nhân lực

Năm 2016, Cục CNĐP tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến khích, phát triển công nghiệp tại các địa phương trong cả nước. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, kinh phí khuyến công được phê duyệt, bao gồm cả kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) và khuyến công địa phương (KCĐP) của 63 tỉnh, thành phố là 230.965 triệu đồng, tăng 6,23% so với năm 2015. Tổ chức ký hợp đồng triển khai thực hiện được 193/259 đề án của kinh phí KCQG, giao nhiệm vụ cho các tổ chức khác 61/61 đề án với kinh phí 77.938 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016.

Để hoàn thành kế hoạch khuyến công của từng địa phương và toàn quốc trong những tháng cuối năm 2016, Cục CNĐP đã xây dựng, kế hoạch đưa ra các giải pháp cụ thể đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong khu vực tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016, 2017 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Gắn kết có hiệu quả chương trình khuyến công ở các địa phương với chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững với mục tiêu chuyển đổi mô hình kinh tế, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định kinh tế xã hội vùng nông thôn. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động khuyến công để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng khó khăn, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Các Sở Công Thương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đề án khuyến công trên địa bàn được giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả các đề án khuyến công năm 2016.

Chủ động tiếp cận các cơ sở công nghiệp nông thôn để nắm bắt nhu cầu, đồng thời phát hiện các doanh nghiệp có triển vọng phát triển, doanh nghiệp đầu mối, nòng cốt cho phát triển nghề trên địa bàn để gắn kết, hỗ trợ thông qua chương trình khuyến công một cách hiệu quả và thiết thực. Tiếp tục chỉ đạo để xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương năm 2017 đúng thời hạn, có chất lượng và hiệu quả. Tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công của địa phương để đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung cho kịp thời và phù hợp với thực tế.

Tiếp tục các giải pháp kiện toàn tổ chức khuyến công, quan tâm tạo điều kiện đến cán bộ làm công tác khuyến công, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc, hỗ trợ kinh phí và nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công yên tâm công tác. Tăng cường công tác phối hợp giữa phòng chuyên môn của các Sở Công Thương. Tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm khuyến công với Phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình khuyến công, thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê báo cáo, củng cố cơ sở dữ liệu để tích hợp các thông tin về chương trình kế hoạch của Bộ Công Thương với các địa phương về khuyến công.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND các tỉnh thành phố, Sở Công Thương với các giải pháp thiết thực, bám sát thực tế các địa phương; tình hình công tác khuyến công trong năm 2016 nhất định sẽ đạt hiệu quả cao và vượt kế hoạch đề ra; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân các địa phương, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và xây dựng nông thôn mới./.

Ngô Quang Trung
Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương

Tin liên quan

Tin mới hơn

Một số làng nghề truyền thống ở Hà Nội

Một số làng nghề truyền thống ở Hà Nội

LNV - Với bề dày lịch sử cùng câu chuyện ý nghĩa ẩn giấu trong từng sản phẩm, những làng nghề truyền thống đã mang những giá trị văn hóa đẹp đẽ nhất khắc sâu trong tâm hồn của mỗi người con đất Việt.
Độc đáo nghề làm hương trám đen làng Chóa

Độc đáo nghề làm hương trám đen làng Chóa

LNV - Nằm ở phía Bắc tỉnh Bắc Ninh nơi con sông Cầu uốn khúc, làng Chóa nổi tiếng với nghề làm hương trám đen đã có từ lâu đời.
Làng nghề tủ thờ truyền thống hơn 100 tuổi

Làng nghề tủ thờ truyền thống hơn 100 tuổi

LNV - Thị xã Gò Công (Tiền Giang) là một trong những đô thị có bề dày văn hóa, lịch sử từ lâu đời. Tại đây, có làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công tuổi đời trên 100 năm hết sức nổi tiếng.
Khám phá làng nghề Sơn Đồng nghìn năm tuổi

Khám phá làng nghề Sơn Đồng nghìn năm tuổi

LNV - Làng nghề Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có lịch sử tồn tại và phát triển hơn 1.000 năm. Nghề tạc tượng phật và làm đồ thờ bằng gỗ ở đây nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Bằng sự tài hoa, cái tâm với nghề, các nghệ nhân Sơn Đồng đã chế tác ra những sản phẩm điêu khắc tinh tế, độc đáo.
Doanh nghiệp và hợp tác xã thúc đẩy sự phát triển của làng nghề

Doanh nghiệp và hợp tác xã thúc đẩy sự phát triển của làng nghề

LNV - Để các làng nghề truyền thống, làng nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương thì các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) làng nghề cũng có vai trò quan trọng.
Gìn giữ và phát triển nghề nón lá truyền thống

Gìn giữ và phát triển nghề nón lá truyền thống

LNV - Trải qua bao thăng trầm của thời gian, dù nhiều ngành nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một nhưng nghề làm nón lá ở TX Ba Đồn, Quảng Bình vẫn được duy trì và phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Tin khác

Nghề chạm bạc của người Nùng Hà Giang

Nghề chạm bạc của người Nùng Hà Giang

LNV - Bạc và các trang sức làm từ bạc có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nùng ở Hà Giang. Trong quan niệm của người Nùng, bạc là vật liệu thiêng có thể đuổi tà ma, gió độc, đồng thời là hồn cốt, là tập tục, nếu không đeo bạc, người Nùng không biết nguồn cội, không biết tổ tiên.
Cô gái trẻ đam mê với hát Then

Cô gái trẻ đam mê với hát Then

LNV - Chu Hải Hậu là cô gái dân tộc Tày hiện đang sinh sống tại xóm Suối Bốc, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, người đã âm thâm suốt 5 năm qua mở một lớp học hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh và cả những người hâm mộ và yêu thích cây đàn Tính và điệu hát Then của dân tộc Tày. Tiếng đàn Tính ngân nga, lời hát Then tha thiết. Đây là thành quả sau nhiều tháng ngày tập luyện của Chu Hải Hậu và các em học sinh ở xóm nhỏ miền núi này.
Quảng Nam: Ra mắt mô hình CLB Dệt thổ cẩm tại xã Axan

Quảng Nam: Ra mắt mô hình CLB Dệt thổ cẩm tại xã Axan

LNV - Ngày 5/5/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Axan ra mắt mô hình Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm tại thôn Ki’nonh, xã Axan.
Công nhận nghề làm bánh tráng Thuận Hưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công nhận nghề làm bánh tráng Thuận Hưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Ngày 19/5, tại Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ trao quyết định, giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nghề làm bánh tráng Thuận Hưng.
Nghệ nhân đam mê sinh vật cảnh và sưu tầm cổ vật

Nghệ nhân đam mê sinh vật cảnh và sưu tầm cổ vật

LNV - Nghệ nhân Vũ Đình Ước hiện ở tại thôn 6 Trần Phú, xã Minh Tâm, huyện Thủy Nguyên, (TP Hải Phòng) được biết đến là người mê cây cảnh, phong lan, chim cảnh và thích sưu tầm cổ vật. Ông là nghệ nhân sinh vật cảnh, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho đồng nghiệp, dạy nghề cho lớp trẻ.
Nghệ nhân bàn tay vàng tạo hình xếp mâm ngũ quả

Nghệ nhân bàn tay vàng tạo hình xếp mâm ngũ quả

LNV - Nghệ nhân Bùi Doãn Giới (sn 1982) sinh ra trong gia đình có nghề truyền thống xếp mâm ngũ quả, tại thôn 8, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Năm 20 tuổi, anh được bố là nghề nhân Bùi Doãn Thặng dạy nghề xếp mâm ngũ quả. Là nghệ nhân khéo nhất trong làng, anh được Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng trao tặng danh hiệu: “Bàn tay vàng”.
Đậm sâu gốm Kim Lan

Đậm sâu gốm Kim Lan

LNV - Kim Lan – theo nghiên cứu của nhà khảo cổ Nhật Bản Nishimura Masannari – có thể là làng gốm cổ được hình thành từ thế kỷ IX. Ngày nay, hơn 400 hộ sản xuất tại Kim Lan đang từng bước phục hồi sự hưng thịnh của làng gốm cổ với chất liệu đất đỏ độc đáo.
Có một nghề như thế…

Có một nghề như thế…

LNV - Có một nghề trước đây còn ít người biết đến nhưng hiện nay đã có nhiều người biết hơn đến nghề này. Mặc dù về tính chất nghề nghiệp thì nó vẫn rất thầm lặng không khác xưa là bao, dù ngay giữa thời điểm kinh tế thị trường đang phát triển và ồn ào như hiện nay!
Hà Nội gìn giữ, quảng bá nghề thủ công truyền thống

Hà Nội gìn giữ, quảng bá nghề thủ công truyền thống

LNV - Trước những thách thức với làng nghề thủ công truyền thống, TP. Hà Nội đã và đang hỗ trợ làng nghề xây dựng những điểm giới thiệu, bán và trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm lưu niệm...nhằm quảng bá tinh hoa làng nghề cũng như tăng tính trải nghiệm cho du khách khi đến với Thủ đô.
Nghệ nhân Hầu Thanh Tĩnh: Người giữ lửa điệu múa Tắc Xình

Nghệ nhân Hầu Thanh Tĩnh: Người giữ lửa điệu múa Tắc Xình

LNV - Nói đến xã Tức Tranh huyện Phú Lương ngoài đặc sản nổi bật của địa phương là vùng chè Khe Cốc thì bà con xã Tức Tranh không thể không nhắc đến một điệu múa rất nổi tiếng của đồng bào Sán Chay ở xóm Đồng Tâm. Đó là vũ điệu Tắc Xình, năm 2014 đã được Bộ văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nâng cao ý thức sản xuất sạch để tạo lập các làng nghề "xanh"

Nâng cao ý thức sản xuất sạch để tạo lập các làng nghề "xanh"

LNV - Vĩnh Phúc hiện có 27 làng nghề đã được công nhận. Sự phát triển của các làng nghề đã và đang góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội (KT - XH) trên toàn tỉnh.
Nghị lực của cô gái một chân làm nghề điêu khắc gỗ

Nghị lực của cô gái một chân làm nghề điêu khắc gỗ

LNV - Thân hình gầy gò, yếu ớt, lại mất một bên chân, thế nhưng Trịnh Thị Liên vẫn nỗ lực trở thành nghệ nhân điêu khắc gỗ mỹ nghệ, truyền cảm hứng cho nhiều người.
Rối nước Đào Thục lưu giữ tinh hoa, hoà nhập quốc tế

Rối nước Đào Thục lưu giữ tinh hoa, hoà nhập quốc tế

LNV - Như thường lệ, cứ mỗi cuối tuần tôi lại thong dong cùng chiếc xe gắn máy cũ kỹ của mình rong ruổi những vùng miền từ nội thành đến ngoại thành Hà Nội, cho đến các tỉnh thành cận kề thủ đô từ Bắc Ninh, Bắc Giang cho đến Hưng Yên, Hải Dương… Mỗi vùng đất là những trải nghiệm lý thú, độc đáo từ nét văn hoá địa phương. Và điểm đến của tôi trong một sáng cuối tuần giữa tháng 3 chính là làng nghề múa rối nước Đào Thục, thuộc huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Mây tre đan Tăng Tiến đứng vững trên thị trường

Mây tre đan Tăng Tiến đứng vững trên thị trường

LNV - Làng nghề mây tre đan Tăng Tiến, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) là nơi có nghề đan lát truyền thống nổi tiếng từ rất lâu đời. Làng có lịch sử hình thành nghề đến nay đã hơn 300 năm, khoảng vào thời nhà Hậu Lê và ngày một phát triển lớn mạnh.
Nghệ nhân cao tuổi truyền nghề cho con cháu

Nghệ nhân cao tuổi truyền nghề cho con cháu

LNV - Hơn 60 năm gắn bó với khung cửi, nghệ nhân H’Bạch (73 tuổi), bon N’Jiêng, xã Đắk Nia, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã truyền nghề đệt thổ cẩm truyền thống cho thế hệ con và cháu. Đến nay, nghề dệt không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Mạ, mà còn tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình bà, gắn kết tình thân. Hiếm có gia đình nào giữ được nghề truyền thống như gia đình nghệ nhân H’Bạch.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

OVN - Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng tới đông đảo du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

OVN - Thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện có 15 sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương bị "hạ sao" do hết hạn công nhận.
Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Vừa qua, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người M'nông.
Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp

Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp

LNV - Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trường Chính trị tỉnh, Sở Khoa học – Công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo một số giải pháp về quản lý Nhà nước về các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp tỉnh có nhiều nét văn hóa đặc trưng của các làng nghề được du khách quan tâm khám phá, đánh giá cao. Hiện nay, tại Đồng Tháp có 39 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, trong đó có nhiều làng nghề đã trở thành tiêu điểm chú ý gắn với hoạt động du lịch, thu hút du khách.
Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP

LNV - Ngày 24/5, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Khai mạc Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2023, với quy mô hơn 130 gian hàng và hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố tham gia.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động