Hà Nội: 27°C Hà Nội
Đà Nẵng: 27°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 27°C Thừa Thiên Huế

Khuyến công góp phần tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới

TBV - Thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng công tác khuyến công ở các địa phương vẫn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Nhiều địa phương làm tốt công tác khuyến công, tạo việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, xây dựng nông thôn mới.

Cục Công nghiệp Địa phương thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công. Trong những năm qua tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động khuyến công đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và ngày càng khẳng định là một trong những điểm sáng của ngành Công thương. Chính sách khuyến công tập trung hỗ trợ đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở công nghiệp nông thôn (theo quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.Ông Ngô Quang Trung - Cục Trưởng cục Công nghiệp địa phương


Các chương trình khuyến công quốc gia hàng năm đã động viên và huy động được các nguồn lực trong nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.Khuyến công góp phần giải quyết việc làm, xây ựng nông thôn mới trên dịa bàn cả nước


Hàng năm, Cục CNĐP gửi công văn hướng dẫn các tỉnh, thành phố trên cả nước xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia. Trong quá trình thẩm định, lựa chọn đề án trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt, Cục CNĐP xét ưu tiên cho các huyện vùng cao, hải đảo, biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền; các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; địa bàn các xã trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định. Ngoài ra, xét ưu tiên một số ngành nghề theo quy định của chính sách khuyến công như: Hỗ trợ sản xuất sản phẩm có thị trường xuất khẩu, sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, phát triển công nghiệp hỗ trợ; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, góp phần thực hiện chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Chỉ tính riêng năm 2015, kinh phí khuyến công quốc gia đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.300 lao động; đào tạo khởi nghiệp và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, điều hành tại các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho 48 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho hơn 90 cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức hỗ trợ thuê hơn 2.100 gian hàng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 12 Hội chợ Công nghiệp - Thương mại trong nước; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ tại Đức, Hồng Kông, Trung Quốc. Lần đầu tiên tổ chức bình chọn và vinh danh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; hỗ trợ thành lập 20 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tổ chức khảo sát và nghiên cứu mô hình phát triển công nghiệp địa phương mới tại Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia, Đức, Ba Lan, Hàn Quốc, Thái Lan cho các cán bộ làm công tác khuyến công; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học với các chủ đề như khuyến công vùng, giám đốc Trung tâm khuyến công và cơ sở công nghiệp nông thôn, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối hàng hóa; chuyên đề về xử lý thuế, tài chính; phát triển nguồn nhân lực

Năm 2016, Cục CNĐP tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến khích, phát triển công nghiệp tại các địa phương trong cả nước. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, kinh phí khuyến công được phê duyệt, bao gồm cả kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) và khuyến công địa phương (KCĐP) của 63 tỉnh, thành phố là 230.965 triệu đồng, tăng 6,23% so với năm 2015. Tổ chức ký hợp đồng triển khai thực hiện được 193/259 đề án của kinh phí KCQG, giao nhiệm vụ cho các tổ chức khác 61/61 đề án với kinh phí 77.938 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016.

Để hoàn thành kế hoạch khuyến công của từng địa phương và toàn quốc trong những tháng cuối năm 2016, Cục CNĐP đã xây dựng, kế hoạch đưa ra các giải pháp cụ thể đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong khu vực tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016, 2017 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Gắn kết có hiệu quả chương trình khuyến công ở các địa phương với chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững với mục tiêu chuyển đổi mô hình kinh tế, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định kinh tế xã hội vùng nông thôn. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động khuyến công để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng khó khăn, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Các Sở Công Thương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đề án khuyến công trên địa bàn được giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả các đề án khuyến công năm 2016.

Chủ động tiếp cận các cơ sở công nghiệp nông thôn để nắm bắt nhu cầu, đồng thời phát hiện các doanh nghiệp có triển vọng phát triển, doanh nghiệp đầu mối, nòng cốt cho phát triển nghề trên địa bàn để gắn kết, hỗ trợ thông qua chương trình khuyến công một cách hiệu quả và thiết thực. Tiếp tục chỉ đạo để xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương năm 2017 đúng thời hạn, có chất lượng và hiệu quả. Tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công của địa phương để đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung cho kịp thời và phù hợp với thực tế.

Tiếp tục các giải pháp kiện toàn tổ chức khuyến công, quan tâm tạo điều kiện đến cán bộ làm công tác khuyến công, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc, hỗ trợ kinh phí và nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công yên tâm công tác. Tăng cường công tác phối hợp giữa phòng chuyên môn của các Sở Công Thương. Tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm khuyến công với Phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình khuyến công, thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê báo cáo, củng cố cơ sở dữ liệu để tích hợp các thông tin về chương trình kế hoạch của Bộ Công Thương với các địa phương về khuyến công.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND các tỉnh thành phố, Sở Công Thương với các giải pháp thiết thực, bám sát thực tế các địa phương; tình hình công tác khuyến công trong năm 2016 nhất định sẽ đạt hiệu quả cao và vượt kế hoạch đề ra; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân các địa phương, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và xây dựng nông thôn mới./.

Ngô Quang Trung
Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương

Tin liên quan

Tin mới hơn

Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

LNV - Khi đến Làng cổ Đường Lâm du khách không chỉ được biết đến với những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong hàng trăm năm tuổi mà còn nức tiếng với nhiều món ăn dân dã như chè lam, kẹo lạc,… đặc biệt hơn cả vẫn là món tương nếp nổi tiếng ở làng Mông Phụ.
Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

LNV - Từng nức tiếng với nghề đúc lư đồng truyền thống. Làng nghề đúc lư đồng An Hội nằm trên con đường Nguyễn Duy Cung, thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chỉ còn vài hộ gia đình gắng gượng giữ nghề truyền thống. Nghề đúc lư đồng An Hội đang đứng trước nguy cơ mai một. Làm sao có thể giữ nghiệp của cha ông đang là trăn trở của những người còn gắn bó với nghề?
Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

LNV - Làng Châm Khê, thuộc phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cái nôi của di sản văn hóa phi vật thể Quan họ Bắc Ninh. Nơi đây được xem như một "bảo tàng sống" lưu giữ những giá trị tinh hoa độc đáo của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc Quan họ Bắc Ninh.
Nguồn gốc lịch sử về nghề sơn mài

Nguồn gốc lịch sử về nghề sơn mài

LNV - Sơn mài xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới cách đây hơn 4000 năm, nhiều cổ vật được tìm thấy tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Miến Điện…
Niềm trăn trở của Nghệ nhân ưu tú Y Sim Ê ban

Niềm trăn trở của Nghệ nhân ưu tú Y Sim Ê ban

LNV - Ở Đắk Nông không thể không nhắc tới nghệ nhân ưu tú Y Sim Ê Ban (sinh năm 1959), dân tộc Ê đê, buôn Nui, xã Tâm Thắng (Cư Jút). Không những biết đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng, ông Y Sim còn sử dụng thuần thục và chế tác nhiều loại nhạc cụ của đồng bào Ê đê như đàn gung, đàn bruốt, đinh năm, đinh tuốt, tù và, trống...
Nghề nuôi vẹm xanh

Nghề nuôi vẹm xanh

LNV - Vẹm xanh là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, được liệt vào danh sách những loại hải sản hỗ trợ và điều trị được rất nhiều loại bệnh. Ngoài ra, vẹm xanh còn là loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Tin khác

Độc đáo "may nóng" ở phố cổ Hội An

Độc đáo "may nóng" ở phố cổ Hội An

LNV - Hội An từ lâu đã nổi tiếng với những giá trị văn hóa và lịch sử độc đáo. Nơi đây không chỉ thu hút du khách bởi những ngôi nhà cổ kính, những con đường đèn lồng lung linh huyền ảo mà còn bởi dịch vụ may đo áo dài lấy ngay tinh tế và ấn tượng.
Khai mạc triển lãm “Chuyện Đình trong Phố” với câu chuyện nghề làm da giầy truyền thống

Khai mạc triển lãm “Chuyện Đình trong Phố” với câu chuyện nghề làm da giầy truyền thống

LNV - Ngày 9/4, quận Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) khai mạc triển lãm “Chuyện Đình trong phố” với câu chuyện về nghề làm da giầy tại Đình Phả Trúc Lâm (40 phố Hàng Hành), phường Hàng Trống.
Thanh Hoá: Đau đáu hồi sinh làng nghề nuôi tằm, ươm tơ dệt nhiễu

Thanh Hoá: Đau đáu hồi sinh làng nghề nuôi tằm, ươm tơ dệt nhiễu

LNV - Đã có thời điểm, hai bên bờ sông Chu (đoạn qua huyện Thiệu Hóa) có hàng trăm bãi dâu xanh mát cùng với làng nghề dệt nhiễu Hồng Đô, xã Thiệu Đô (nay sáp nhập thành thị trấn Thiệu Hóa) rộn ràng tiếng thoi dệt lụa. Nhưng những năm gần đây, thành phẩm tơ tằm giảm giá quá nhanh, khiến nhiều gia đình phải bỏ nghề.
Trải nghiệm làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu

Trải nghiệm làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu

LNV - Trước đây, tôi thường thấy trên truyền thông hình ảnh những bó tăm hương đầy màu sắc xanh, đỏ, vàng, tím được nhiều chị em mặc áo dài chụp lại những bức ảnh ở Huế. Hình ảnh thân thương đó đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi về hình ảnh đậm nét văn hoá truyền thống với nhiều sắc màu. Qua tìm hiểu và được người bạn giới thiệu, tôi đã biết đến làng nghề truyền thống làm tăm hương Quảng Phú Cầu thuộc huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội. Làng nghề chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 40 km, thuận tiện việc đi lại bằng xe máy, xe bus…
Phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh mới

Phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh mới

LNV - Các làng nghề ở Thanh Hóa không chỉ tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân mà còn giữ trò quan trọng trong bảo tồn gìn giữ không gian, cảnh quan làng nghề, nét đẹp văn hóa truyền thống...
Phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề tại  điểm du lịch Dương Xá Gia Lâm, Hà Nội

Phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề tại điểm du lịch Dương Xá Gia Lâm, Hà Nội

LNV - Nghề chế biến hành tỏi phát triển, thôn Thuận Quang, Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội trở thành thủ phủ hành tỏi lớn cả nước, bảo đảm sự tăng trưởng ổn định, lâu dài, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giầu - đẹp.
Làng nghề nước mắm Hơn hai trăm năm

Làng nghề nước mắm Hơn hai trăm năm

LNV - Làng Sa Châu xã Giao Châu, huyện Giao Thủy xưa nay nổi tiếng với nghề làm nước mắm thủ công truyền thống. Chưa đến cổng làng, mùi mắm dậy lên thơm phức, những chum vại, những chai nước mắm màu cánh gián kích thích bất kỳ ai ngang qua.
Thái Bình: Nghề thủ công truyền thống đa dạng

Thái Bình: Nghề thủ công truyền thống đa dạng

LNV - Là một vùng đất nông nghiệp sớm phát triển, đông dân như tỉnh Thái Bình thì nghề và làng nghề thủ công phát triển là một tất yếu khách quan. Nghề thủ công truyền thống ở Thái Bình khá đa dạng. Đến năm 1945, có khoảng hơn 20 nghề thủ công đang thịnh đạt ở Thái Bình, trong đó có 10 nghề tiêu biểu với những sản phẩm từng được giới tiêu dùng trong nước và nước ngoài ưa thích.
Đưa sản phẩm làng nghề ra thị trường lớn

Đưa sản phẩm làng nghề ra thị trường lớn

LNV - Thanh Hóa là tỉnh có lực lượng lao động dồi dào, rất thuận lợi trong việc phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh đã quan tâm tới nhiệm vụ duy trì phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp như ban hành các chính sách và các quy định về hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Xây dựng thương hiệu "Vương quốc lát Càng Long" tỉnh Trà Vinh

Xây dựng thương hiệu "Vương quốc lát Càng Long" tỉnh Trà Vinh

LNV - Hơn mười năm trước, nhận thấy cây lúa trên vùng đất nhiễm phèn kém hiệu quả, giá cả lại bấp bênh, trong khi ngành thủ công mỹ nghệ đan lát đang phát triển mạnh, nên Trà Vinh vận động người dân chuyển sang trồng cỏ lát để cung ứng nguyên liệu và hướng tới lập làng nghề. Thời gian qua, tỉnh cũng đã tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy sản phẩm từ cây lát phát triển. Tuy nhiên, lâu nay, việc xây dựng thương hiệu cho cây lát của tỉnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Làng nghề dệt đũi Nam Cao hơn 400 năm tuổi

Làng nghề dệt đũi Nam Cao hơn 400 năm tuổi

LNV - Nằm cách thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) hơn 10 cây số, làng dệt đũi Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) những năm gần đây thu hút du khách trong nước và quốc tế tới tìm hiểu, trải nghiệm một nghề thủ công truyền thống lâu đời, còn bảo lưu những nét văn hóa riêng có của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Làng dệt đũi Nam Cao đến nay đã có tuổi đời hơn 400 năm.
Thanh Hóa: Phát triển nghề mây tre đan

Thanh Hóa: Phát triển nghề mây tre đan

LNV - Một trong những nghề thủ công truyền thống xuất hiện tại các làng quê, sản xuất các sản phẩm phục vụ cho đời sống hằng ngày của người dân như rổ, thúng, mẹt... Bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của người dân, các sản phẩm càng ngày càng cải thiện về chất lượng, đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc... có tính ứng dụng cao, phục vụ cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như giỏ đựng đồ, túi xách, khay đựng ấm chén, giá treo, chụp đèn, giỏ hoa...
Làng nghề "thêu áo cho vua"

Làng nghề "thêu áo cho vua"

LNV - Nổi tiếng với nghề thêu truyền thống lâu đời, làng Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội) được biết đến với nghề độc nhất vô nhị "thêu áo cho Vua". Hiện nay, làng vẫn đang tồn tại và phát triển góp phần gìn giữ và tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo.
Nghề nuôi tằm quê tôi

Nghề nuôi tằm quê tôi

LNV - Một sáng thức giấc thấy trời se lạnh, tôi khẽ khàng mở tủ lấy tấm khăn lụa cô em gái tặng để quàng cho ấm.
Đồ gỗ mỹ nghệ Tam Sơn - Thương hiệu nổi tiếng

Đồ gỗ mỹ nghệ Tam Sơn - Thương hiệu nổi tiếng

LNV - Tam Sơn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giờ đây đã thay đổi nhờ gỗ, Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát; dọc các trục đường chính, đâu đâu cũng thấy những sản phẩm gỗ vừa đẹp lại chất lượng.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

LNV - Khi đến Làng cổ Đường Lâm du khách không chỉ được biết đến với những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong hàng trăm năm tuổi mà còn nức tiếng với nhiều món ăn dân dã như chè lam, kẹo lạc,… đặc biệt hơn cả vẫn là món tương nếp nổi tiếng ở làng Mông Phụ.
Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

LNV - Từng nức tiếng với nghề đúc lư đồng truyền thống. Làng nghề đúc lư đồng An Hội nằm trên con đường Nguyễn Duy Cung, thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chỉ còn vài hộ gia đình gắng gượng giữ nghề truyền thống. Nghề đúc lư đồng An Hội đang đứng trước nguy cơ mai một. Làm sao có thể giữ nghiệp của cha ông đang là trăn trở của những người còn gắn bó với nghề?
Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

LNV - Làng Châm Khê, thuộc phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cái nôi của di sản văn hóa phi vật thể Quan họ Bắc Ninh. Nơi đây được xem như một "bảo tàng sống" lưu giữ những giá trị tinh hoa độc đáo của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc Quan họ Bắc Ninh.
"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

LNV - Trong kinh doanh đầy thách thức, có những câu chuyện về sự kiên trì và dấn thân không ngừng vượt qua khó khăn. Nghệ nhân Thái Thị Thu Thuỷ, một nữ doanh nhân quê tại Thành phố Quy Nhơn, là một ví dụ rõ ràng cho điều này.
Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

LNV - Làng nghề truyền thống là một nhân tố quan trọng trong văn hóa vùng miền. Với một vùng văn hóa độc đáo như xứ Nghệ, làng nghề có vai trò to lớn, là bông hoa đẹp trong bức tranh văn hóa chung. Làng nghề thể hiện sự đa dạng của văn hóa, thể hiện tính đặc sắc của địa phương. Và trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển làng nghề hợp lý là hướng đi đúng đắn để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động