Hà Nội: 36°C Hà Nội
Đà Nẵng: 36°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 36°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Đình làng Hà Hồi - Di tích lịch sử cấp Quốc gia
Đình làng Hà Hồi - Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Vùng Đất danh hương

Thường Tín là vùng đất thuộc đồng bằng Bắc bộ, có lịch sử lâu đời. Từ thế kỷ XV nhà Lê sơ, “tên gọi Thường Tín” xuất hiện với tư cách là một Phủ thuộc Thừa tuyên Sơn Nam gồm với 3 huyện: Thanh Trì, Thượng Phúc (Thường Tín) và Phú Xuyên. Năm Minh Mệnh thứ 12, ngày 04/11/1831, nhà Nguyễn tiến hành cải cách hành chính với quy mô lớn, chia cả nước thành 30 tỉnh, trong đó có tỉnh Hà Nội. Tỉnh Hà Nội gồm 4 phủ (Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hòa, Lý Nhân), 15 huyện, trong đó có huyện Thượng Phúc (Thường Tín ngày nay). Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, là mốc son trong lịch sử phát triển của huyện Thường Tín, gắn với lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, huyện Thường Tín thuộc tỉnh Hà Đông. Đến năm 1965, huyện Thường Tín thuộc tỉnh Hà Tây, gồm 32 xã. Sau nhiều lần điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu, từ ngày 01/8/2008, khi tỉnh Hà Tây sáp nhập với thủ đô Hà Nội, huyện Thường Tín trở lại là đơn vị cấp huyện của Hà Nội.

Nhìn vào lịch sử, huyện Thường Tín đã trải qua nhiều giai đoạn với những năm tháng vàng son cả về kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa. Gần 10 thế kỷ dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, Thường Tín có 68 nhà khoa bảng, trở thành địa phương có số lượng Nhà khoa bảng lớn nhất Hà Nội, tiêu biểu là Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và các vị tiến sĩ, học sĩ nổi tiếng: Cụ Lý Tử Tấn, cụ Dương Chính, Cụ Dương Trực Nguyên, Cụ Lương Văn Can, cụ Trần Trọng Liêu... Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Đế quốc Mỹ xâm lược, huyện Thường Tín luôn được coi là vùng đất cách mạng kiên trung.

Ngày 16/11/1947, Đảng bộ huyện Thường Tín tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đây là mốc son ghi dấu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Thường Tín. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ huyện Thường Tín đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng quê hương. Ngày 28/8/1954 đã đi vào lịch sử đối với quân và dân Thường Tín - Ngày tiếp quản giải phóng huyện. Cán bộ, Nhân dân huyện Thường Tín luôn tự hào về truyền thống văn hiến của Vùng đất danh hương, lịch sử của Huyện Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phát triển công nghiệp văn hoá

Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng, gìn giữ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc; trong đó, có việc “Khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh”, “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.” Phát huy lợi thế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU Thành ủy Hà Nội ngày 22/2/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Huyện Thường tín đã nghiêm túc triển khai thực hiện gắn với việc xây dựng chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đã quan tâm chỉ đạo thông qua các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa.

Trong Nghị quyết Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã chỉ rõ, huyện Thường Tín phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và trở thành một Quận của Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Cụ thể hoá mục tiêu, Huyện Thường Tín đã ban hành Chương trình số 02, ngày 22/8/2020 về “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020-2025” và chương trình số 04 ngày 22/8/2020 về “Phát triển, văn hóa xã hội trên nền tảng văn hiến truyền thống; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng người Thường Tín thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện giai đoạn 2020-2025”.

Huyện đã triển khai xã hội hóa 25 bức tượng gỗ sơn son thiếp vàng, tượng đá và hệ thống hoành phi câu đối tại Văn Từ Thượng Phúc( Công trình Văn Từ Thượng Phúc trị giá hơn 50 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Him Lam tài trợ). Công trình Văn Từ đã và đang thu hút nhiều du khách thập phương xa gần đến lễ, tham quan. Hiện nay huyện Thường Tín đang triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện. Huyện có 462 di tích văn hóa lịch sử, trong đó, có 126 di tích cấp Quốc gia và Thành phố. Bên cạnh đó có 48 làng nghề được Thành phố công nhân và 01 làng nghề Hà Nội. Huyện có các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội được Nhà nước, Thành phố tôn vinh, trao tặng danh hiệu.

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới
Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê

Huyện Thường Tín là vùng đất khoa bảng. Qua gần 1000 năm, từ khoa thi đầu tư triều nhà Lý cho đến triều nhà Nguyễn, huyện Thường Tín có 68 nhà khoa bảng đỗ đạt và làm quan dưới các triều đại phong kiến như Cụ Nguyễn Trãi – Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, cụ Lý Tử Tấn, cụ Dương Trực Nguyên, cụ Trần Trọng Liêu, cụ Nguyễn Ý…

Huyện Thường Tín được các đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn -Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hà Minh Hải- Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Tạ Quang Đông-Thứ Trưởng Bộ VHTTDL tới dự Lễ Khởi công Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi ngày 14/11/2022. Sau một thời gian, đến nay, khối lượng xây dựng đã hoàn thành 80% tiến độ. Huyện đã phát động xã hội hóa hàng cây, hệ thống hoành phi câu đối, hiện vật trong Khu Lưu niệm; tổ chức các Hội thảo khoa học về trưng bày bài trí trong Khu lưu niệm. Đặc biệt huyện đã triển khai xã hội hóa việc đúc và an vị tượng đồng Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Ngoài ra, Huyện đã tổ chức Hội thảo về dự án tu bổ tôn tạo Cụm di tích Đền, Chùa thôn Vĩnh Mộ, xã Nguyễn Trãi-Nơi thờ phụng Quỳnh hoa công chúa. Dự án Cụm di tích Đền, Chùa thôn Vĩnh Mộ sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, triển khai trên đất tôn giáo tín ngưỡng hiện có; giai đoạn 2 triển khai trên toàn bộ khuân viên đảm bảo phát huy giá trị văn hóa lịch sử cũng như chủ trương thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy về Công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, tiếp thu sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, huyện Thường Tín đã triển khai các dự án phát triển khu vực Thị trấn với điện, đường, trường, trạm, trụ sở, trong đó, có Dự án 1,6 km QL1A đủ mặt cắt qua Thị trấn; cầu vượt Dương Trực Nguyên bắc qua Quốc lộ 1A thực hiện bằng nguồn ngân sách huyện và hệ thống đường trục Lý Tử Tấn, đường Doãn Hành Tuấn và các công trình giao thông vận tải tạo cơ sở phát triển công nghiệp văn hóa. Huyện đã quy hoạch phát triển Đô thị và Nhà ở xã hội tại Thị trấn và các xã xung quanh khu vực phía bắc Vành đai 4 – vùng thủ đô và khu vực phía nam trong quy hoạch Khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên. Tập trung phát triển đô thị gắn với công nghiệp văn hóa và xây dựng huyện chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND-UBND Thành phố và của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện về triển khai các công trình văn hóa lịch sử, văn hóa vật thể, phi vật thể. Huyện cố gắng hoàn thành chủ trương dự án tu bổ, tôn tạo phát huy văn hóa lịch sử công trình Văn Từ huyện xưa thuộc địa bàn xã Tô Hiệu; tăng cường bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể của Hát trống quân xã Khánh Hà, Hát chèo xã Nghiêm Xuyên, xã Dũng Tiến, Múa rối cạn xã Nguyễn Trãi, Ca trù xã Tô Hiệu. Huyện cũng đã xuất bản cuốn sách về Truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng của Đảng bộ Nhân dân huyện

Huyện Đạt nông thôn mới

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ về Công nghiệp văn hóa với phát triển làng nghề, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, du lịch dịch vụ, huyện Thường Tín đã tích cực triển khai và sớm khởi công Công trình Tháp Chí Nghĩa đồng bộ với Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Thế giới Nguyễn Trãi để trở thành địa chỉ cho du khách đến thăm quan, vãn cảnh. Bên cạnh đó, huyện triển khai mạnh mẽ, huy động nguồn lực tại chỗ để có đủ nguồn lực phát triển huyện đạt Nông thôn mới nâng cao; phát triển các dịch vụ du lịch nhằm tạo nhiều nguồn thu cho ngân sách huyện. Trên cơ sở những Nghị quyết chỉ đạo sáng suốt về văn hóa, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, tinh thần, nền tảng tư tưởng để xã hội phát triển bền vững, lành mạnh và đưa văn hóa ngang hàng với kinh tế - xã hội. Huyện Thường Tín nghiêm túc triển khai, đặc biệt nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU Thành ủy Hà Nội ngày 22/2/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Với những cố gắng và kết quả đạt được, huyện Thường Tín đã được Thủ tướng Chính Phủ có quyết định cấp bằng công nhân huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 và năm 2021 được đón nhận huân chương lao động hạng 3 về thành tích xây dựng Nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 13/28 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 03 xã đat NTM kiểu mẫu là Hồng Vân, Nhị Khê, Minh Cường. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao và cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 70,5 triệu đồng.

Có thể khẳng định rằng, phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Thường Tín (Hà Nội) đã, đang và sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tại cộng đồng về phát triển văn hoá. Đời sống, vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đó là điểm tựa để xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Thường Tín. Những kết quả đạt được về phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới sẽ là nền tảng quan trọng để Thường Tín phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, giúp người dân của Thường Tín được thụ hưởng những thành quả từ sự tiến bộ của xã hội.

Nguyễn Tiến Minh

Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín

PV

Tin liên quan

Khai thác nguồn lực phát triển kinh tế làng nghề tại Thủ đô

Khai thác nguồn lực phát triển kinh tế làng nghề tại Thủ đô

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

LNV - Với địa thế nằm gần trung tâm xã, dọc theo tỉnh lộ 320C, có chợ Lạnh là nơi giao thương không chỉ của xã mà còn của cả khu vực... nên khu 13, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba có nhiều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Chi bộ, Ban công tác mặt trận khu đã tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, nâng cao các tiêu chí.
Quảng Ninh: Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới

Quảng Ninh: Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới

LNV - Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Hội Nông dân các cấp đã thể hiện vai trò tập hợp, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy trí tuệ, huy động nguồn lực tham gia các hoạt động thiết thực thực hiện chương trình NTM ở từng địa phương.

Tin mới hơn

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

LNV - Thương mại - dịch vụ (TM - DV) là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, sự phát triển TM - DV thời gian qua còn góp phần nâng cao đời sống cũng như đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân nông thôn.
Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà (huyện Đức Linh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

LNV - Ngày 31/5, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hân hoan, vui mừng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2023. Qua đó, tạo động lực để xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng huyện Châu Thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.
Bình Thuận Những điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Bình Thuận Những điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và Xã Đức Hạnh, Xã Đông Hà, Xã Mê Pu, Xã Tân Hà huyện Đức Linh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

LNV - Bên cạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) luôn phát huy vai trò hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu”, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống; tuyên truyền, khuyến khích, động viên nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.
Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tin khác

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

LNV - Diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất.
Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

LNV - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Hoài Ân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Hoài Ân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp thôn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hoà Bình đã phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê.
Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân huyện Thạch Hà trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn với nhiều thành quả nổi bật.
Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-03, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

LNV - Hiện đang là đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi đang đối diện với khô hạn. Trong khi đó, ở đảo Lý Sơn, màu xanh vẫn trải dài giữa cái nắng oi bức của mùa hạ...
Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

LNV - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG ) về xây dựng nông thôn mới được thành phố Hải Phòng xác định là chương trình trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đang đặt mục tiêu đầy quyết tâm là đến hết năm 2025 sẽ có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 84. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển toàn diện của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Sáng 9/5, tại thành phố Vinh, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới các mức lần thứ 4, năm 2024.
Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

LNV - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Đỗ Động (huyện Thanh Oai) đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của các cấp bộ đoàn và ý chí nỗ lực của thanh niên, nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, đem lại thu nhập cao, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

LNV - Làng nghề và làng có nghề truyền thống, đa số các làng có nghề đều thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường. Nguyên nhân dẫn đến việc phải đánh giá tác động môi trường là do không ít làng nghề phát triển tự phát nằm xen kẽ trong các khu dân cư, cơ sở hạ tầng kém, hệ thống xử lý rác thải làng nghề không đầy đủ… gây ô nhiễm nghiêm trọng. Việc đánh giá tác động môi trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc làng nghề phát triển kém bền vững, ảnh hưởng tới chất lượng sống của người làm nghề và làng nghề.
Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

LNV - Ngày 23/4, trong chuyến khảo sát quy hoạch xã đảo Nhơn Châu để phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự trăn trở, làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch xã đảo Nhơn Châu, để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.
Mềm mại tựa mây trắng

Mềm mại tựa mây trắng

LNV - Thăng Long - Hà Nội là nơi có nghề kim hoàn phát triển, với phố Hàng Bạc hay làng nghề Định Công. Đây là một trong những nghề kỹ thuật cao trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. Để có thể phát triển xứng tầm, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, nghề kim hoàn cần có nhiều đổi mới.
Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

LNV - Hỗ trợ 2,178 tỷ đồng triển khai 14 đề án khuyến công địa phương. Nhằm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2024 Gia Lai sẽ triển khai 14 đề án khuyến công địa phương.
Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

LNV - Tối ngày 6/6, Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, đồng thời phát động Tháng khuyến mãi kích cầu mua sắm trên địa bàn đợt 1 năm 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng. Hội chợ do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động