Hà Nội: 15°C Hà Nội
Đà Nẵng: 25°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 33°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 22°C Thừa Thiên Huế

Quảng Ninh: Nỗ lực về đích tỉnh nông thôn mới

LNV - Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trong năm 2022 sẽ hoàn thành về đích chương trình xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Tiên Yên đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tiên Yên đạt chuẩn NTM năm 2019.


2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng cho việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Quảng Ninh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong chương trình xây dựng NTM, tỉnh chú trọng xây dựng nông thôn văn minh, nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có.

Qua rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Ninh, hiện tỉnh đã có 98 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 – 2020, hiện còn 4/19 tiêu chí và 6/57 chỉ tiêu chưa đạt; 44 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao còn 9/19 tiêu chí và 18,39/75 chỉ tiêu chưa đạt; 4 huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM còn 4,5/9 tiêu chí và 9/36 chỉ tiêu chưa đạt. Riêng 2 huyện Tiên Yên, Đầm Hà đang xây dựng NTM nâng cao còn 5/9 tiêu chí và 14,5/38 chỉ tiêu chưa đạt.

Bên cạnh việc thực hiện các nhóm tiêu chí NTM, năm 2022 tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xây dựng NTM, phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách, 50% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng NTM; trên 50% cán bộ thôn, bản được bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM và ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức cho các ngành thành viên và cán bộ trực tiếp đi học tập kinh nghiệm về thực hiện xây dựng NTM tại các tỉnh, thành phố trong nước.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh côngtác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội tham gia xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân nông thôn. Các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng NTM phải thật cụ thể, rõ nội dung, rõ người, rõ việc. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, phong phú như thông qua xây dựng chương trình, đối thoại, tọa đàm, cẩm nang, tờ gấp tuyên truyền. Đồng thời, phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên, khai thác tốt việc sử dụng hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương; xây dựng các phóng sự quảng bá lên mạng xã hội… Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM.

Nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, các sở, ban, ngành liên quan và địa phương chủ động tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng NTM. Trọng tâm là kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêu của năm 2022; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước; huy động nguồn lực... Ngoài ra, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra; tổ chức hội nghị giao ban hằng quý đối với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.
Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình xây dựng NTM năm 2022, việc đánh giá rõ, cụ thể các tiêu chí còn thiếu; nội dung, công việc cần triển khai; danh mục công trình cần đầu tư; nguồn lực, thời gian hoàn thành... được tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngay từ cuối năm 2021, tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ vào các tiêu chí của Bộ tiêu chí cấp xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 để thực hiện rà soát, lập bảng chấm điểm. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng thứ tự ưu tiên danh mục, công trình, nguồn vốn để đầu tư. Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan căn cứ nhiệm vụ để tham mưu UBND tỉnh đề xuất bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư thực hiện các công trình.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ theo kế hoạch. Theo đó, TP Hạ Long và huyện Vân Đồn phải hoàn thành hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn NTM trước 30/6/2022; huyện Bình Liêu và Ba Chẽ hoàn thành trước 30/10/2022; huyện Tiên Yên và Đầm Hà hoàn thành hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trước 30/12/2022.

Ngay trong tháng 1/2022, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu của các địa phương. Trên cơ sở đó, tổng hợp xác định danh mục công trình cần thiết đầu tư, quy mô, địa điểm và công tác chuẩn bị xây dựng để đảm bảo đạt tiêu chí NTM đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Cùng với đó, các địa phương đã chủ động sớm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM. Vân Đồn là một trong 2 địa phương được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong năm 2022. Do đó, huyện đặt ra mục tiêu xây dựng xã Hạ Long và Ngọc Vừng đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Quan Lạn và Đông Xá đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; mỗi xã xây dựng ít nhất 1 mô hình khu dân cư kiểu mẫu. Huyện cũng phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 136 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%, tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.

Trên cơ sở đó, huyện tập trung nguồn lực xây dựng các công trình: Trường Mầm non Vạn Yên, Tiểu học và THCS Vạn Yên, THPT Quan Lạn, Trung tâm văn hóa thể thao xã Đài Xuyên, chợ Đài Xuyên, khu hành chính xã Đài Xuyên, rãnh thoát nước, khu xử lý rác thải tập trung, công trình nước sạch... nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đối với tiêu chí tổ chức sản xuất, phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập, huyện đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện gắn với hoàn thành xây dựng NTM. Trọng tâm là hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, phát triển sản phẩm chủ lực, bảo tồn nông sản bản địa. Huyện cũng phát triển thêm ít nhất 3 sản phẩm OCOP đảm bảo được công nhận đạt từ 3-4 sao cấp tỉnh. Đồng thời, vận động thành lập ít nhất mỗi xã có 1 HTX liên kết sản xuất đảm bảo hoạt động ổn định; chỉ đạo các xã chủ động thực hiện các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu; khẩn trương xây dựng hồ sơ công nhận tỉnh nông thôn mới trong năm 2022.

Bài và ảnh Trần Tuấn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

LNV - Sơn La miền đất xanh huyền thoại được mệnh danh là mái nhà của Tây Bắc, xứ sở hoa ban trắng với núi non hùng vĩ; nơi sinh sống của cộng đồng 12 dân tộc anh em. Theo thời gian, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã dựa trên thế mạnh về cảnh quan địa lý, khí hậu, môi trường, bản sắc văn hóa của các dân tộc địa phương để bứt phá mở ra những con đường mới trên mảnh đất này.
Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em sinh sống. Tùy vào từng vùng, từng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc đã hình thành những nghề truyến thống, chứa đựng giá trị văn hóa - đời sống trong từng sản phẩm. Trong xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, nghề truyền thống đã góp phần tích cực vào tiêu chí về thu nhập cho người dân.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

LNV - Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, tức ngày 11 tháng Giêng, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại Đền thờ Đức Vua trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

LNV - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện đến nay đã có 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn…
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

LNV - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024..

Tin khác

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

LNV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ Thường Tín về “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020 - 2025”.
Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

LNV - Năm 1958 Nhà nước quyết định đào sông Bắc – Hưng - Hải, để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Con sông cắt ngang qua làng cổ Bát Tràng, chia đội xã Quang Minh (xã Kim Lan và Bát Tràng bây giờ). Một nửa số hộ dân sống ở làng cổ Bát Tràng đã tình nguyện hiến đất, phá dỡ nhà cổ, lò nung gốm lâu đời di dời đến nơi ở mới.
Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

LNV - Chiều 25.1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

LNV - Thời gian qua, nhờ hưởng ứng Nghị quyết số 06-NQ/NU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) về vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hợp thêm nhiều đổi mới.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.
Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

LNV - Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện Thanh Trì đã xác định phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi cần tập trung chú trọng. Trong những năm gần đây, huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

LNV - Sáng ngày 20/01/2024, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

LNV - Tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 15/3/2023. Bước sang giai đoạn mới tỉnh tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...Để đạt được điều đó, việc phát huy sức mạnh của người dân vô cùng quan trọng điều đó được khẳng định qua những việc làm hết sức thiết thực.
Nông thôn mới Ninh Phước

Nông thôn mới Ninh Phước

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ Nông thôn mới Ninh Phước của tác giả Lưu Văn Thìn
Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

LNV - Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía đông tỉnh Hưng Yên. Địa phương có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cố gắng cao của nhân dân, các doanh nghiệp trong huyện nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá tích cực. Nhờ đó, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

LNV - Hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, đã và đang phát triển tích cực, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, góp phần giúp địa phương đã sớm đạt 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

LNV - Kể từ khi quyết định 321/QĐ-TTg được ban hành, Hà Tĩnh cũng gấp rút triển khai ngay kế hoạch tại quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, phấn đấu đưa tỉnh hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào 2024, trong đó quyết tâm hoàn thành cơ bản 8/8 tiêu chí vào cuối năm 2023. Mục tiêu này được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

LNV - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng 9/1/2024.
Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam của Thành phố Hà Nội, là một vùng đất vắn hiến giàu truyền thống lịch sử. Trong giai đoạn (2021-2025), huyện Thanh Trì luôn được xem là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Không khí lao động, sản xuất sôi nổi, hăng say đầu Xuân mới

Không khí lao động, sản xuất sôi nổi, hăng say đầu Xuân mới

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã bắt tay vào làm việc từ rất sớm nhằm bảo đảm thời vụ cũng như giữ nhịp sản xuất, tạo đà phát triển kinh tế, báo hiệu một năm mới đầy thắng lợi.
Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

LNV - Dự án “Xuân Ấm Trao Em” được thực hiện với mục đích hỗ trợ cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Quảng Uyên. Đây đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo - cận nghèo, có trường hợp mồ côi cha/mẹ, có thương tật.
Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

LNV - Tháng 11/2023 làng nghề gỗ Hương Mạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể với 412 thành viên, tạo cơ hội cho nghề gỗ Hương Mạc nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

LNV - Cùng với thắng cố, mận Tam Hoa, chè Shan Tuyết, thổ cẩm... rượu ngô cũng là một trong những đặc sản, là niềm tự hào của đồng bào của các dân tộc ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

LNV - Gần 40 năm cống hiến trong ngành CAND về hưu với quân hàm Thượng tá, song Nghệ sỹ Đào Hà, chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ xứ Đoài, người Đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh, lanh lợi này vẫn còn nhớ như in những chuyến đi trinh sát tại địa bàn phía Tây Bắc Tổ quốc. Nhớ những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi thương yêu, đùm bọc đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động