Hà Nội: 36°C Hà Nội
Đà Nẵng: 35°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 33°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế

Phát triển làng nghề thành phố Hải Phòng hội nhập quốc tế

LNV - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, thành phố Hải Phòng luôn có vị trí chiến lược bên bờ Biển Đông của Tổ quốc. Hải Phòng hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý: đồng bằng ven biển, đô thị, vùng biển, đảo; có đường bộ, đường sông, đường sắt, cảng biển, hàng không thông thương với cả nước và các nước trên thế giới. Đến nay, Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc; trong đó có 7 quận và 8 huyện. Trải qua tiến trình phát triển của lịch sử, các thế hệ người dân Hải Phòng quần tụ để sinh cơ, lập trang ấp vùng ven biển rộng mở phía đông của đất nước. Quá trình tạo dựng cuộc sống, đã từ lâu đời, người dân Hải Phòng đã gắn chặt với nền văn minh trồng lúa nước, lao động, sản xuất vùng đồng bằng ven biển và nuôi trồng, khai thác, đánh bắt hải sản ven bờ. Từ những điều kiện lao động sản xuất, cuộc sống vùng ven biển, những làng nghề truyền thống được hình thành, duy trì và phát triển.

Theo Báo cáo rà soát thực trạng làng nghề của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Hải Phòng, thì đến nay, trên địa bàn thành phố có 18 làng nghề và 01 nghề truyền thống đã được UBND thành phố công nhận. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề truyền thống được chia theo 5 nhóm ngành nghề chính, đó là: Nhóm nghề khai thác, chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản và thủy sản (3 làng nghề); nhóm nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ (6 làng nghề); nhóm nghề sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh (8 làng nghề); nhóm nghề dịch vụ, phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn (1 làng nghề) và nhóm nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ (1 làng nghề truyền thống). Tiêu biểu là Làng nghề Bảo Hà, xã Đồng Minh (Vĩnh Bảo) đã có trên 720 năm, gắn bó bao đời với các nghề truyền thống như: đan tre, dệt chiếu cói, tạc tượng, điêu khắc gỗ, tranh sơn mài, làm con rối, đắp vẽ, làm chiếu; Làng nghề đúc Mỹ Đồng (Thủy Nguyên)...

Phát triển làng nghề thành phố Hải Phòng hội nhập quốc tế

Theo ông Nguyễn An Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng - người đã nhiều năm gắn bó với các làng nghề cho biết, trong tiến trình xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố những năm trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các làng nghề Hải Phòng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

Đến nay, có 13 làng nghề (chiếm 72% trong tổng số làng nghề) tập trung ở các làng nghề khai thác, chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; sản xuất đồ gỗ, cơ khí nhỏ; các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn. Một số làng nghề đã chủ động tìm hướng phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường như: Nuôi trồng thủy sản (Tân Thành, Cao Minh, Lập Lễ thuộc huyện Thủy Nguyên); chuyển đổi cơ cấu trồng hoa cây cảnh với giá trị kinh tế cao (Hồng Thái, Đồng Thái, Đặng Cương thuộc huyện An Dương). Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề trong các làng nghề là 4.121 cơ sở; trong đó có 4.082 hộ gia đình, 3 hợp tác xã, 36 doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê, tổng doanh thu năm 2022 của các làng nghề đạt 1.260 tỷ đồng, thu hút hơn 17.000 lao động (có việc làm thường xuyên là 11.092 người) với thu nhập bình quân là 6 triệu đồng/người/ tháng.

Thực hiện sự chỉ đạo, định hướng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, các làng nghề tích cực xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và phát triển làng nghề gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, tiêu biểu như nước mắm Cát Hải, bánh đa khô, ướt Dư Hàng Kênh... Một số chủ thế sản xuất trong làng nghề đã tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm quản bá sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. Một số sản phẩm của làng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản, làng nghề đúc Mỹ Đồng (Thủy Nguyên), điêu khắc gỗ Bảo Hà (xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo), trồng hoa, cây cảnh ở huyện An Dương...Đến nay, Hải Phòng có 5 làng nghề trên địa bàn huyện An Dương có sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gồm: Làng nghề trông hoa và cây cảnh thôn Kiều Trung; Làng nghề trồng hoa và cây cảnh thôn Minh Kha; Làng nghề trồng hoa và cây cảnh thôn Đồng Dụ; Làng nghề trồng hoa và cây cảnh thôn Tri Yếu; Làng nghề sản xuất bánh đa Kinh Giao. Có một làng nghề được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể: Làng nghề nuôi trông thủy sản Tân Thành, quận Dương Kinh.

Tuy nhiên các làng nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn có những tồn tại khó khăn cần có những chủ trương, chính sách, kế hoạch tháo gỡ khó khăn. Nhiều làng nghề hoạt động không ổn định, kém hiệu quả: Mây tre đan (xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên), Làng nghề cây cảnh thôn Mông Thượng (xã Chiến Thắng, huyện An Lão), Làng nghề trồng và chế biến cau Cao Nhân (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên), Làng nghề mây tre đan Tiên Cầm (xã An Thái, huyện An Lão); một số làng nghề có sản phẩm, nhưng khả năng cạnh tranh kém, đã chuyển san thương mại, mua sản phẩm từ các địa phương khác về kinh doanh (Làng nghề mộc, nội thất Kha Lâm, chiếu cói Lật Dương), Làng nghề mây tre đan Tiên Sa, xã Hồng Thái, huyện An Dương không còn hoạt động. Hầu hết các làng nghề đều thuộc diện không được quy hoạch đất riêng cho làng nghề, nhiều làng nghề không nằm trong quy hoạch chung của thành phố; công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề được một số địa phương quan tâm, tuy nhiên việc xây dựng phương án bảo vệ môi trường theo quy định còn chậm; việc sử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề đã được thực hiện, nhưng chưa triệt để.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đang nỗ lực phấn đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ vị trí, vai trò, thực trạng làng nghề trên địa bàn thành phố, thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030, để đưa các làng nghề phát triển đúng tầm của một thành phố đô thị quốc gia loại I của đất nước, ngày 05/9/2023, UBND thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch số 230/KH-UBND về Triển khai Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề thành phố Hải Phòng đến năm 2030. Đây là một tín hiệu rất vui đến với các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố. Theo đó, những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung thực hiện mục tiêu chung: Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạch tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghê; gắn các sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa; huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia bảo tồn và phát triển làng nghề, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững.

Kế hoạch của UBND thành phố xác định những nội dung, nhiệm vụ chính là: Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại làng nghề; khôi phục, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề; hỗ trợ phát triển làng nghề mới và làng nghề đang hoạt động có hiệu quả; phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi; thu hồi bằng công nhận đối với các làng nghề, nghề truyền thống không đảm bảo tiêu chí.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung vào những giải pháp chính để bảo tồn và phát triển làng nghề là: Làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống; thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát, sắp xếp lại làng nghề, nghề truyền thống phù hợp với quy hoạch các cấp theo quy định về quy hoạch, đất đai; rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách; đào tạo nguồn nhân lực phấn đấu 100% lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh, an toàn lao động, kiến thức kỹ thuật, công nghệ mới đế nâng cao giá trị sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch làng nghề; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm trong đó tập trung các chương trình kết nối kế hoạch xúc tiến thương mại, chương trình OCOP, hỗ trợ đưa sản phẩm làng nghề lên các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng trực tuyến; xây dựng các chuỗi liên kết giá trị làng nghề; nâng cao chất lượng của các hiệp hội; tổ chức, quản lý làng nghề theo tinh thần nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành liên quan, khuyến kích các làng nghề hình thành các mô hình tự quản: Tổ nghề, làng nghề, hợp tác xã nghề có sự quản lý của chính quyền cấp xã.

Với truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân ta, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND thành phố, tận dụng, nắm bắt thời cơ mới, Làng nghề Hải Phòng sẽ có những bước đột phát, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Cảng đang vươn mình ra biển lớn.

Đại tá, Th.sỹ Trần Quốc Huy

Tin liên quan

Thanh Hoá có thêm 7 nghề, làng nghề truyền thống

Thanh Hoá có thêm 7 nghề, làng nghề truyền thống

LNV - Vừa qua, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đã chủ trì hội nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Trải nghiệm làng nghề truyền thống ở An Giang

Trải nghiệm làng nghề truyền thống ở An Giang

LNV - Đến với An Giang, du khách sẽ được trải nghiệm, tham quan các làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, cơ sở sản xuất hàng đặc sản để tìm hiểu các giá trị văn hóa và thỏa thích mua sắm các sản phẩm đặc trưng truyền thống.
Hà Nội: Thêm chủ chương, chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề

Hà Nội: Thêm chủ chương, chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề

LNV - Nhận thức sâu sắc giá trị của làng nghề và nghề truyền thống, TP Hà Nội đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển làng nghề. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”.

Tin mới hơn

Làng nghề phở Vân Cù - Nét đẹp văn hoá ẩm thực Việt

Làng nghề phở Vân Cù - Nét đẹp văn hoá ẩm thực Việt

LNV - Nằm ẩn mình bên bờ sông Hồng thơ mộng, làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm phở gia truyền. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, phở Vân Cù đã trở thành thương hiệu ẩm thực uy tín, góp phần tô điểm cho bức tranh văn hóa ẩm thực phong phú của Việt Nam.
Tây Ninh: Phát triển ngành nghề nông thôn dựa trên lợi thế địa phương

Tây Ninh: Phát triển ngành nghề nông thôn dựa trên lợi thế địa phương

LNV - Trong năm 2024, tỉnh Tây Ninh định hướng phát triển ngành nghề nông thôn dựa trên tiềm năng, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hiện có tại địa phương.
Mềm mại tựa mây trắng

Mềm mại tựa mây trắng

LNV - Thăng Long - Hà Nội là nơi có nghề kim hoàn phát triển, với phố Hàng Bạc hay làng nghề Định Công. Đây là một trong những nghề kỹ thuật cao trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. Để có thể phát triển xứng tầm, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, nghề kim hoàn cần có nhiều đổi mới.
Lợi thế và tiềm năng của “đất chè” Thái Nguyên

Lợi thế và tiềm năng của “đất chè” Thái Nguyên

LNV - Tỉnh Thái Nguyên có 4 vùng trồng chè nổi tiếng là: Tân Cương, La Bằng, Trại Cài và Khe Cốc, được mệnh danh là “Tứ đại danh trà”. Đây chính là các vùng nguyên liệu để sản xuất ra những sản phẩm chè đặc sản nổi tiếng và đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thái Nguyên xác định hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển cây chè theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.
Thanh Hoá: Gìn giữ nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao ở Thạch An

Thanh Hoá: Gìn giữ nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao ở Thạch An

LNV - Nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao, thôn Thạch An, xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy) được lưu truyền qua bao thế hệ. Những sản phẩm do các bà, các mẹ làm ra không chỉ thể hiện sự khéo léo, tinh tế, sáng tạo của người phụ nữ mà còn thể hiện nếp sống, tín ngưỡng của dân tộc Dao.
Nghề làm đèn lồng ở Hội An

Nghề làm đèn lồng ở Hội An

LNV - Đèn lồng phố cổ Hội An còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam với Trung Hoa và Nhật Bản. Có người cho rằng, những chiếc đèn lồng xuất hiện ở phố cổ Hội An là do người dân thuộc họ Châu, Thái, La… từ Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông sang đây để lập nghiệp. Chính trong hành trình xa xứ ấy, họ mang theo những chiếc đèn lồng như một nỗi niềm hoài vọng cố hương.

Tin khác

Cặp vợ chồng nghệ nhân đưa thúng chai ra thị trường quốc tế

Cặp vợ chồng nghệ nhân đưa thúng chai ra thị trường quốc tế

LNV - Trên mảnh đất Phú Yên vợ chồng anh Trương Văn Trung và chị Trương Thị Bích Kiều ở xã An Dân, huyện Tuy An đang âm thầm gìn giữ và phát triển nghề đan thúng chai truyền thống, đưa sản phẩm thủ công này vươn xa ra thị trường quốc tế.
Làng nghề bán "hơi thở thủy tinh” Xối Trì

Làng nghề bán "hơi thở thủy tinh” Xối Trì

LNV - Nếu đã từng một lần uống bia hơi ở Hà Nội thì không thể không biết đến chiếc cốc thuỷ tinh sần sùi, màu xanh bạc hà, có bọt sủi tăm li ti. Đó là một sản phẩm thủ công truyền thống nổi tiếng ở làng nghề thổi thủy tinh Xối Trì. Mặc dù nghề truyền thống này đang dần bị mai một nhưng người dân Xối Trì vẫn nỗ lực giữ nghề như một nét văn hóa đẹp.
Làng nghề bánh tráng trăm tuổi

Làng nghề bánh tráng trăm tuổi

LNV - Nằm bên bờ sông Vàm Cỏ Tây, làng nghề truyền thống bánh tráng Nhơn Hòa (phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) từ lâu đã vang danh khắp Nam Bộ bởi chất lượng, hương vị đặc trưng. Hơn 100 năm qua, bếp lửa vẫn sáng đều tại các hộ sản xuất. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trước thách thức từ thị trường, công nghệ, số hộ làm nghề truyền thống đã giảm đi rất nhiều.
Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 chính thức khai mạc  tại huyện Thanh Oai

Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 chính thức khai mạc tại huyện Thanh Oai

LNV - Thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2024, tối ngày 31/5/2024, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai khai mạc Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 tại Chợ đầu mối Nam Hà Nội, huyện Thanh Oai.
Mộc mạc nghề làm nồi đất ở làng Trù Sơn

Mộc mạc nghề làm nồi đất ở làng Trù Sơn

LNV - Không sở hữu nghệ thuật tinh xảo, sản phẩm cầu kỳ, có màu sắc rực rỡ nhưng nghề gốm ở làng Trù Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn phát triển qua hàng trăm năm, mang trong mình nét đẹp mộc mạc và giản dị của miền quê nơi đây.
Thơm ngon nước mắm truyền thống Cát Hải

Thơm ngon nước mắm truyền thống Cát Hải

LNV - Người xưa thường truyền tai nhau câu: “Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét”. Trong đó, nước mắm Vạn Vân nổi tiếng khắp vùng Đông Dương xưa chính là nước mắm Cát Hải ngày nay.
Nghệ nhân Võ Văn Hải nổi tiếng với các tác phẩm từ cây cà phê

Nghệ nhân Võ Văn Hải nổi tiếng với các tác phẩm từ cây cà phê

LNV - Buôn Ma Thuột, nơi nổi tiếng với hương vị cà phê nhưng với cây cà phê thì ít ai quan tâm đến. Nghệ nhân Võ Văn Hải đã nhìn thấy tiềm năng phát triển từ cây cà phê. Và với đam mê nghệ thuật, ông đã tìm tòi để tạo ra nhiều tác phẩm độc đáo và nổi tiếng, từ việc tận dụng những gốc cà phê già cỗi, năng suất thấp đã bị bỏ đi.
Ngư dân Lập Lễ Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Ngư dân Lập Lễ Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

LNV - Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hình đánh cá xa bờ của 28 tỉnh có nghề khai thác thủy sản xa bờ trên toàn quốc. Hiện nay Lập Lễ vẫn tiếp tục duy trì các đội tàu đánh bắt xa bờ và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, để phấn đấu trở thành xã trọng điểm nghề cá của Thành phố và các tỉnh phía Bắc. Bằng khát vọng làm giàu và được sự quan tâm của Nhà nước đã tạo cho ngư dân Lập Lễ vươn khơi sản xuất, đồng thời đội tàu của xã cũng là một trong những lực lượng hùng hậu ở tuyến đầu góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo phía Bắc của Tổ quốc.
Nghệ An: Làng bánh cốm Đông Thuận

Nghệ An: Làng bánh cốm Đông Thuận

LNV - Nhắc đến Nghệ An, người ta thường nghĩ ngay đến những bãi biển hoang sơ, những cánh đồng lúa bạt ngàn hay những di tích lịch sử hào hùng. Tuy nhiên, bên cạnh những cảnh đẹp và di tích ấy, Nghệ An còn sở hữu một món quà quê vô cùng đặc biệt, mang đậm hương vị truyền thống - đó chính là bánh cốm Đông Thuận.
Biểu tượng văn hoá Tây Nguyên giữa lòng Thành Phố

Biểu tượng văn hoá Tây Nguyên giữa lòng Thành Phố

LNV - Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), buôn Akô Dhông như một viên ngọc quý tỏa sáng giữa lòng phố thị ồn ào, náo nhiệt. Nơi đây không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc mà còn bởi những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của người Ê Đê được gìn giữ qua bao thế hệ.
Bình Định Quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề trong chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024

Bình Định Quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề trong chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024

OVN - Chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024 có chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Tỏa sáng và phát triển”, bao gồm 15 sự kiện hoạt động đặc sắc và hấp dẫn. Trong đó, chương trình giới thiệu nghệ thuật cá ngừ đại dương gắn với Hội chợ ẩm thực “Món ngon từ biển” và sản phẩm OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.
Hưng Yên: Tạo điều kiện cho làng nghề phát triển

Hưng Yên: Tạo điều kiện cho làng nghề phát triển

LNV - Tỉnh Hưng Yên có 62 làng nghề, thu hút lực lượng lớn lao động ở khu vực nông thôn. Tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các làng nghề nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa mang lại nguồn thu lớn cho người dân.
Giúp lao động làng nghề tiếp cận an sinh xã hội

Giúp lao động làng nghề tiếp cận an sinh xã hội

LNV - Hiện cả nước có khoảng 11 triệu lao động trong các làng nghề, nhưng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp. Điều này dẫn đến nguy cơ lọt lưới an sinh với nhóm đối tượng này khi họ hết tuổi lao động.
Hồn Việt ẩn trong những chiếc mặt nạ

Hồn Việt ẩn trong những chiếc mặt nạ

LNV - Qua bao thăng trầm lịch sử, phố Hội vẫn còn đó những mái nhà rêu phong với mảng tường sơn vàng, những cánh cửa gỗ phía trên có đôi mắt cửa huyền bí. Và, trong một ngôi nhà cổ đặc biệt, có hàng trăm chiếc mặt nạ giấy bồi đã làm nên không gian văn hóa độc đáo cho thành phố di sản Hội An.
Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

LNV- Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hình đánh cá xa bờ của 28 tỉnh có nghề khai thác thủy sản xa bờ trên toàn quốc. Hiện nay Lập Lễ vẫn tiếp tục duy trì các đội tàu đánh bắt xa bờ và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, để phấn đấu trở thành xã trọng điểm nghề cá của Thành phố và các tỉnh phía Bắc. Bằng khát vọng làm giàu và được sự quan tâm của Nhà nước đã tạo cho ngư dân Lập Lễ vươn khơi sản xuất, đồng thời đội tàu của xã cũng là một trong những lực lượng hùng hậu ở tuyến đầu góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo phía Bắc của Tổ quốc.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Thư chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thư chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

LNV - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo cả nước những lời chúc tốt đẹp nhất!
Lời toà soạn

Lời toà soạn

LNV - Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)
Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

LNV - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sỹ cách mạng lỗi lạc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam mà còn là một cây bút xuất sắc, một nhà báo lớn, người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đồng hành cùng tạp chí lan toả sứ mệnh thiêng liêng

Đồng hành cùng tạp chí lan toả sứ mệnh thiêng liêng

LNV - Là người đầu tiên đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cây bút là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Cũng vì hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc định hướng, phục vụ công tác tư tưởng nên Người dành sự quan tâm rất lớn đối với nghiệp vụ của người làm báo. Các thế hệ nhà báo Việt Nam đến nay vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác mỗi khi đặt tay lên ngòi bút: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho dễ hiểu?
Nghệ An: Kiểm tra giám sát thực hiện các đề án khuyến công

Nghệ An: Kiểm tra giám sát thực hiện các đề án khuyến công

LNV - Công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua đã giúp cơ sở sản xuất nông thôn có định hướng đầu tư đúng, hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước… Năm 2024, ngành công thương Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên và tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các đề án khuyến công.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động