Hà Nội: 16°C Hà Nội
Đà Nẵng: 27°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế

Phát triển làng nghề thành phố Hải Phòng hội nhập quốc tế

LNV - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, thành phố Hải Phòng luôn có vị trí chiến lược bên bờ Biển Đông của Tổ quốc. Hải Phòng hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý: đồng bằng ven biển, đô thị, vùng biển, đảo; có đường bộ, đường sông, đường sắt, cảng biển, hàng không thông thương với cả nước và các nước trên thế giới. Đến nay, Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc; trong đó có 7 quận và 8 huyện. Trải qua tiến trình phát triển của lịch sử, các thế hệ người dân Hải Phòng quần tụ để sinh cơ, lập trang ấp vùng ven biển rộng mở phía đông của đất nước. Quá trình tạo dựng cuộc sống, đã từ lâu đời, người dân Hải Phòng đã gắn chặt với nền văn minh trồng lúa nước, lao động, sản xuất vùng đồng bằng ven biển và nuôi trồng, khai thác, đánh bắt hải sản ven bờ. Từ những điều kiện lao động sản xuất, cuộc sống vùng ven biển, những làng nghề truyền thống được hình thành, duy trì và phát triển.

Theo Báo cáo rà soát thực trạng làng nghề của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Hải Phòng, thì đến nay, trên địa bàn thành phố có 18 làng nghề và 01 nghề truyền thống đã được UBND thành phố công nhận. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề truyền thống được chia theo 5 nhóm ngành nghề chính, đó là: Nhóm nghề khai thác, chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản và thủy sản (3 làng nghề); nhóm nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ (6 làng nghề); nhóm nghề sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh (8 làng nghề); nhóm nghề dịch vụ, phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn (1 làng nghề) và nhóm nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ (1 làng nghề truyền thống). Tiêu biểu là Làng nghề Bảo Hà, xã Đồng Minh (Vĩnh Bảo) đã có trên 720 năm, gắn bó bao đời với các nghề truyền thống như: đan tre, dệt chiếu cói, tạc tượng, điêu khắc gỗ, tranh sơn mài, làm con rối, đắp vẽ, làm chiếu; Làng nghề đúc Mỹ Đồng (Thủy Nguyên)...

Phát triển làng nghề thành phố Hải Phòng hội nhập quốc tế

Theo ông Nguyễn An Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề thành phố Hải Phòng - người đã nhiều năm gắn bó với các làng nghề cho biết, trong tiến trình xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố những năm trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các làng nghề Hải Phòng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

Đến nay, có 13 làng nghề (chiếm 72% trong tổng số làng nghề) tập trung ở các làng nghề khai thác, chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; sản xuất đồ gỗ, cơ khí nhỏ; các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn. Một số làng nghề đã chủ động tìm hướng phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường như: Nuôi trồng thủy sản (Tân Thành, Cao Minh, Lập Lễ thuộc huyện Thủy Nguyên); chuyển đổi cơ cấu trồng hoa cây cảnh với giá trị kinh tế cao (Hồng Thái, Đồng Thái, Đặng Cương thuộc huyện An Dương). Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề trong các làng nghề là 4.121 cơ sở; trong đó có 4.082 hộ gia đình, 3 hợp tác xã, 36 doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê, tổng doanh thu năm 2022 của các làng nghề đạt 1.260 tỷ đồng, thu hút hơn 17.000 lao động (có việc làm thường xuyên là 11.092 người) với thu nhập bình quân là 6 triệu đồng/người/ tháng.

Thực hiện sự chỉ đạo, định hướng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, các làng nghề tích cực xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và phát triển làng nghề gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, tiêu biểu như nước mắm Cát Hải, bánh đa khô, ướt Dư Hàng Kênh... Một số chủ thế sản xuất trong làng nghề đã tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm quản bá sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. Một số sản phẩm của làng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản, làng nghề đúc Mỹ Đồng (Thủy Nguyên), điêu khắc gỗ Bảo Hà (xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo), trồng hoa, cây cảnh ở huyện An Dương...Đến nay, Hải Phòng có 5 làng nghề trên địa bàn huyện An Dương có sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gồm: Làng nghề trông hoa và cây cảnh thôn Kiều Trung; Làng nghề trồng hoa và cây cảnh thôn Minh Kha; Làng nghề trồng hoa và cây cảnh thôn Đồng Dụ; Làng nghề trồng hoa và cây cảnh thôn Tri Yếu; Làng nghề sản xuất bánh đa Kinh Giao. Có một làng nghề được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể: Làng nghề nuôi trông thủy sản Tân Thành, quận Dương Kinh.

Tuy nhiên các làng nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn có những tồn tại khó khăn cần có những chủ trương, chính sách, kế hoạch tháo gỡ khó khăn. Nhiều làng nghề hoạt động không ổn định, kém hiệu quả: Mây tre đan (xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên), Làng nghề cây cảnh thôn Mông Thượng (xã Chiến Thắng, huyện An Lão), Làng nghề trồng và chế biến cau Cao Nhân (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên), Làng nghề mây tre đan Tiên Cầm (xã An Thái, huyện An Lão); một số làng nghề có sản phẩm, nhưng khả năng cạnh tranh kém, đã chuyển san thương mại, mua sản phẩm từ các địa phương khác về kinh doanh (Làng nghề mộc, nội thất Kha Lâm, chiếu cói Lật Dương), Làng nghề mây tre đan Tiên Sa, xã Hồng Thái, huyện An Dương không còn hoạt động. Hầu hết các làng nghề đều thuộc diện không được quy hoạch đất riêng cho làng nghề, nhiều làng nghề không nằm trong quy hoạch chung của thành phố; công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề được một số địa phương quan tâm, tuy nhiên việc xây dựng phương án bảo vệ môi trường theo quy định còn chậm; việc sử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề đã được thực hiện, nhưng chưa triệt để.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đang nỗ lực phấn đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ vị trí, vai trò, thực trạng làng nghề trên địa bàn thành phố, thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030, để đưa các làng nghề phát triển đúng tầm của một thành phố đô thị quốc gia loại I của đất nước, ngày 05/9/2023, UBND thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch số 230/KH-UBND về Triển khai Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề thành phố Hải Phòng đến năm 2030. Đây là một tín hiệu rất vui đến với các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố. Theo đó, những năm tiếp theo, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung thực hiện mục tiêu chung: Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạch tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghê; gắn các sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa; huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia bảo tồn và phát triển làng nghề, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững.

Kế hoạch của UBND thành phố xác định những nội dung, nhiệm vụ chính là: Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại làng nghề; khôi phục, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề; hỗ trợ phát triển làng nghề mới và làng nghề đang hoạt động có hiệu quả; phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi; thu hồi bằng công nhận đối với các làng nghề, nghề truyền thống không đảm bảo tiêu chí.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung vào những giải pháp chính để bảo tồn và phát triển làng nghề là: Làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống; thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát, sắp xếp lại làng nghề, nghề truyền thống phù hợp với quy hoạch các cấp theo quy định về quy hoạch, đất đai; rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách; đào tạo nguồn nhân lực phấn đấu 100% lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh, an toàn lao động, kiến thức kỹ thuật, công nghệ mới đế nâng cao giá trị sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch làng nghề; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm trong đó tập trung các chương trình kết nối kế hoạch xúc tiến thương mại, chương trình OCOP, hỗ trợ đưa sản phẩm làng nghề lên các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng trực tuyến; xây dựng các chuỗi liên kết giá trị làng nghề; nâng cao chất lượng của các hiệp hội; tổ chức, quản lý làng nghề theo tinh thần nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành liên quan, khuyến kích các làng nghề hình thành các mô hình tự quản: Tổ nghề, làng nghề, hợp tác xã nghề có sự quản lý của chính quyền cấp xã.

Với truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân ta, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND thành phố, tận dụng, nắm bắt thời cơ mới, Làng nghề Hải Phòng sẽ có những bước đột phát, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Cảng đang vươn mình ra biển lớn.

Đại tá, Th.sỹ Trần Quốc Huy

Tin liên quan

(Hoàn Kiếm) Triển lãm gốm Bát Tràng cùng gốm Đông Hòa

(Hoàn Kiếm) Triển lãm gốm Bát Tràng cùng gốm Đông Hòa

LNV - Chiều ngày 18/11, tại Trung tâm Thông tin Di sản phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Gốm thủ công truyền thống Bát Tràng (Hà Nội) và Đông Hòa (Phú Yên).
( Long Biên) Khai mạc triển lãm Chung một sợi dây

( Long Biên) Khai mạc triển lãm Chung một sợi dây

LNV - Ngày 17/11, chương trình khai mạc triển lãm Chung một sợi dây và tọa đàm quốc tế Bảo vệ và phát huy nghi lễ và trò chơi kéo co trong đời sống đương đại trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2023 đã diễn ra tại Đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội  “Hội tụ - kết tinh - lan tỏa”

Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội “Hội tụ - kết tinh - lan tỏa”

LNV - Hà Nội vốn nổi tiếng vùng đất “Địa linh nhân kiệt” và Hà Nội đẹp, thơ mộng không chỉ bởi vẻ đẹp của 36 phố phường mà còn nổi bật bởi những làng nghề truyền thống nổi tiếng đã đi vào trong sử sách, thơ ca. Hà Nội – mảnh đất trăm nghề hội tụ đã tạo nên giá trị của một nền văn hóa.

Tin mới hơn

Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống

Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống

LNV - Hà Nội là địa phương chiếm vị trí số 1 cả nước về số lượng làng nghề và nghệ nhân. Có truyền thống lâu đời, làng nghề Hà Nội đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và đất nước. Với tinh thần Hà Nội với cả nước, vì cả nước, Thành phố cùng Bộ NN&PTNT chủ trì Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, góp phần lan tỏa giá trị làng nghề truyền thống đến các địa phương trên cả nước.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề

Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề

LNV - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có gần 5.000 làng nghề và làng có nghề, thu hút gần 10 triệu lao động, mang lại giá trị xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD/năm. Những con số trên cho thấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề đã mang lại nhiều lợi nhuận, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước, an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.
Tinh hoa làng nghề gốm sứ Bát Tràng

Tinh hoa làng nghề gốm sứ Bát Tràng

LNV - Bát Tràng, Gia Lâm (Hà Nội) là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời ở nước ta về làm gốm sứ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Bát Tràng ngày nay là một làng nghề phát triển, sầm uất, là điểm du lịch thú vị đối với nhiều du khách thích du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về kỹ nghệ làm gốm sứ lâu đời bậc nhất còn truyền được đến ngày nay.
Bảo tồn, phát triển nghề gốm Biên Hòa

Bảo tồn, phát triển nghề gốm Biên Hòa

LNV - Gốm Biên Hòa vừa có giá trị nghệ thuật lại vừa có giá trị sử dụng cao. Sự hòa quyện tài tình giữa đất, nước và lửa đã tạo nên những sản phẩm gốm Biên Hòa đặc trưng bản sắc, điểm tô cho văn hóa Việt.
Chuyện về nhà thơ có đôi "bàn tay vàng" và những tác phẩm chân dung gò đồng "độc bản" có một không hai

Chuyện về nhà thơ có đôi "bàn tay vàng" và những tác phẩm chân dung gò đồng "độc bản" có một không hai

LNV - Sinh ra trong gia đình công nhân nghèo, năm 1970, cậu học trò Phạm Xuân Trường (ông sinh năm 1947) vừa tốt nghiệp trường cấp 3 Dân chính đã xin vào nhà máy đóng tàu Tam Bạc vừa học, vừa làm, phấn đấu rèn dũa tay nghề cơ khí đạt tới bậc 7/7. Ông còn làm thơ, viết văn, viết kịch bản phim, họa sĩ...Năm 1993 ông nghỉ hưu. Dù chưa được học qua một trường lớp mỹ thuật nào, cũng không được học nghề gò, chỉ từ năng khiếu bẩm sinh, đôi bàn tay khéo léo, tính kiên nhẫn, sự đam mê cùng với suy nghĩ "tại sao người khác làm được mà mình không làm được" ông đã tự mày mò nghiên cứu và chỉ trong thời gian không dài đã cho ra gần 300 bức tranh gò đồng thủ công rất tinh sảo, trong đó có nhiều bức "độc bản" có một không hai, được các nghệ nhân điêu khắc, giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước ngưỡng mộ, thán phục.
Vĩnh Phúc: gìn giữ và phát triển nghề rèn truyền thống

Vĩnh Phúc: gìn giữ và phát triển nghề rèn truyền thống

LNV - Quyết tâm bảo tồn và phát triển nghề rèn truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, từ nhiều năm nay, lò rèn thủ công của gia đình anh Vũ Đức Thắng, ở thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân (Vĩnh Tường) luôn đỏ lửa. Để giữ nghề và sống được bằng nghề, cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, anh Thắng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm.

Tin khác

Làng nghề rượu Quán Đế nổi tiếng xứ Nẫu

Làng nghề rượu Quán Đế nổi tiếng xứ Nẫu

LNV - Phú Yên nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, đa dạng các món ăn ngon, nơi đây còn được biết đến với nhiều làng nghề truyền thống từ lâu đời. Làng nghề rượu Quán Đế là nổi tiếng nhất ở xứ Nẫu được nhiều người biết đến và sử dụng rộng rãi.
Rực rỡ tăm hương Quảng Phú Cầu

Rực rỡ tăm hương Quảng Phú Cầu

LNV - Hình thành từ hơn 100 năm trước, làng nghề tăm hương duy nhất của Hà Nội thuộc xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, cách trung tâm thủ đô hơn 30 km. Nghề truyền thống đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và thu hút được rất nhiều du khách về tìm hiểu những giá trị văn hóa của người Việt Nam.
Về làng nghề trầm hương nổi tiếng ở Phúc Trạch

Về làng nghề trầm hương nổi tiếng ở Phúc Trạch

LNV – Cây dó trầm là một trong những loại cây mang lại kinh tế lớn cho người dân ở xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Về Phúc Trạch hôm nay, khắp mọi ngõ xóm đều phảng phất hương thơm đặc trưng của trầm hương.
Khai mạc Lễ hội thiết kế sáng tạo làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng năm 2023

Khai mạc Lễ hội thiết kế sáng tạo làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng năm 2023

LNV - Sáng 24/11/2023, tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng (đối diện UBND xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội), “Lễ hội thiết kế sáng tạo làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng năm 2023” đã được tổ chức trang trọng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội và Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023.
Nhớ mãi canh măng mực Bát Tràng

Nhớ mãi canh măng mực Bát Tràng

LNV - Người dân Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) ngoài nghề gốm sứ cổ truyền quý báu còn sở hữu nét văn hóa ẩm thực rất đáng tự hào. Trong mâm cơm giỗ Tết ở vùng quê này, không thể thiếu được bát canh măng mực nồng ấm, đậm đà. Chính sự tận tụy, khéo léo của những người phụ nữ đảm đang mà canh măng mực nơi đây đã có tên riêng, nổi tiếng như một thương hiệu: Canh măng mực Bát Tràng.
Những nghệ nhân sinh vật cảnh tạo hàng "siêu phẩm" có giá trị kinh tế cao

Những nghệ nhân sinh vật cảnh tạo hàng "siêu phẩm" có giá trị kinh tế cao

LNV - Vừa qua UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức thành công cuộc triển lãm sinh vật cảnh lần thứ 2 năm 2023 . Đây là cuộc triển lãm sinh vật cảnh có qui mô khá lớn với sự tham gia của các Hội sinh vật cảnh, nghệ nhân, người trồng hoa, cây cảnh từ 16 tỉnh thành trong cả nước.
Phát huy, bảo tồn giá trị truyền thống làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp

Phát huy, bảo tồn giá trị truyền thống làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp

LNV - Là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp ở Bình Dương hình thành và nức tiếng hàng trăm năm qua. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề, tỉnh Bình Dương triển khai Đề án "Bảo tồn và phát triển Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp du lịch trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và các vùng lân cận".
Hơn 1.000 đặc sản vùng miền hội tụ tại huyện Thanh Trì

Hơn 1.000 đặc sản vùng miền hội tụ tại huyện Thanh Trì

LNV - Tối 16- 11, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện Thanh Trì. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức “Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023”.
Cựu binh già "thổi hồn" vào than đá

Cựu binh già "thổi hồn" vào than đá

LNV - Nghệ nhân Lê Quang Ninh TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã chế tác ra các sản phẩm độc đáo, đẹp mắt từ những khối than đá vô tri với niềm đam mê, sáng tạo và tình yêu với nghệ thuật điêu khắc.
Người dân Kẻ Vạn "giữ lửa nghề" nước nắm truyền thống

Người dân Kẻ Vạn "giữ lửa nghề" nước nắm truyền thống

LNV - Động lực giúp những người làm nghề nước mắm ở Kẻ Vạn (Diễn Châu, Nghệ An) quyết tâm "giữ lửa nghề" đó là niềm tin vào uy tín của nghề nước mắm truyền thống.
Chi hội Khoa học lịch sử quân sự Thành phố Hải Phòng, chặng đường 30 năm xây dựng, hoạt động và phát triển

Chi hội Khoa học lịch sử quân sự Thành phố Hải Phòng, chặng đường 30 năm xây dựng, hoạt động và phát triển

LNV - Chi hội KHLS Quân sự thành lập cách đây 30 năm (1993-2023). Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, trực thuộc Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng, Chi hội KHLS Quân sự quy tụ những nhân chứng lịch sử của một thời oanh liệt đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người có tâm huyết, đam mê lịch sử nói chung và lịch sử quân sự nói riêng trên địa bàn TP. Hải Phòng.
Giữ nghề trang phục truyền thống Dao tiền làng Khuổi Hoa

Giữ nghề trang phục truyền thống Dao tiền làng Khuổi Hoa

LNV - Trang phục truyền thống là một phần quan trọng của di sản văn hoá và là biểu tượng đặc trưng của dân tộc, để lưu giữ nét đẹp này những người phụ nữ Dao tiền làng Khuổi Hoa vẫn ngày đêm kiên trì gìn giữ nghề.
Làng nghề mộc ở Lũng Hạ nhộn nhịp dịp cuối năm

Làng nghề mộc ở Lũng Hạ nhộn nhịp dịp cuối năm

LNV - Từ nhiều năm nay, nghề mộc ở Lũng Hạ, xã Yên Phương (Yên Lạc) không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho các hộ gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương mà còn nức tiếng xa gần với các sản phẩm mộc mỹ nghệ, hoành phi, câu đối, án giang, sập thờ, sập ngồi. Đặc biệt hơn, tại cuộc thi tay nghề giỏi cấp tỉnh vừa tổ chức cuối tháng 10/2023, làng nghề mộc Lũng Hạ đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải khuyến khích.
Phát triển làng nghề hướng tới xu thế tiêu dùng hiện đại

Phát triển làng nghề hướng tới xu thế tiêu dùng hiện đại

LNV - Ngày 10/11, Hội thảo quốc tế: “Bảo tồn và Phát triển làng nghề” đã được tổ chức với mục đích nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề Việt Nam dưới sự tham gia của khoảng 250 đại biểu khách mời quốc tế và trong nước.
Độc đáo không gian

Độc đáo không gian 'Sáp ong - Sắc chàm'

LNV - Sự kiện “Sáp ong - Sắc chàm” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 10 – 11/11, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải của đồng bào dân tộc Mông và Dao Tiền ở hai tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Hợp tác, đoàn kết quốc tế hướng tới giảm thiểu biến đổi khí hậu

Hợp tác, đoàn kết quốc tế hướng tới giảm thiểu biến đổi khí hậu

LNV - Khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải hứng chịu số lượng thiên tai cao nhất so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới trong giai đoạn 2020-2021. Chỉ tính riêng năm 2022, hơn 22 triệu người ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã phải thay đổi chỗ ở trong
Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống

Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống

LNV - Hà Nội là địa phương chiếm vị trí số 1 cả nước về số lượng làng nghề và nghệ nhân. Có truyền thống lâu đời, làng nghề Hà Nội đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và đất nước. Với tinh thần Hà Nội với cả nước, vì cả nước, Thành phố cùng Bộ NN&PTNT chủ trì Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, góp phần lan tỏa giá trị làng nghề truyền thống đến các địa phương trên cả nước.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề

Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề

LNV - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có gần 5.000 làng nghề và làng có nghề, thu hút gần 10 triệu lao động, mang lại giá trị xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD/năm. Những con số trên cho thấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề đã mang lại nhiều lợi nhuận, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước, an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.
Tinh hoa làng nghề gốm sứ Bát Tràng

Tinh hoa làng nghề gốm sứ Bát Tràng

LNV - Bát Tràng, Gia Lâm (Hà Nội) là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời ở nước ta về làm gốm sứ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Bát Tràng ngày nay là một làng nghề phát triển, sầm uất, là điểm du lịch thú vị đối với nhiều du khách thích du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về kỹ nghệ làm gốm sứ lâu đời bậc nhất còn truyền được đến ngày nay.
Tiền Giang: Quảng bá văn hóa, du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp

Tiền Giang: Quảng bá văn hóa, du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp

LNV - Nhằm quảng bá giá trị văn hóa, tạo điểm nhấn cho du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp, tối ngày 26/11, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khai mạc sự kiện “Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm 2023”. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày (26 và 27/11/2023).
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động