Hà Nội: 28°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 27°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 28°C Thừa Thiên Huế

Hà Tĩnh: Điểm sáng Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới

LNV - Nhờ có được cách làm hay, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua Đảng bộ chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang tính đột phá trong Chương trình phát triển kinh tế nông thôn.
Chuyển biến từ kinh tế nông thôn

Trải qua thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn (2016 – 2020) tại Hà Tĩnh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, về thiên tai, dịch bệnh và sự cố về môi trường, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết từ chính quyền địa phương và nhân dân, sự giúp đỡ có hiệu quả từ Trung ương, bộ mặt kinh tế nông thôn ở Hà Tĩnh đã có những chuyến biến rõ rệt. Đến nay, bình quân mỗi xã đã đạt 19,5 tiêu chí (tăng 5,7 tiêu chí so với năm 2016), có tới 171/182 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 94 % tổng số xã); 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tại cấp huyện, hiện nay đã có tới 8/13 đơn vị đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó phải kể đến các đơn vị tiêu biểu như huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ….. Có 2 đơn vị là huyện Hương Sơn và Lộc Hà đã trình UBND tỉnh thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hình thành 845 khu MTM kiểu mẫu và hơn 8.000 Vườn mẫu đạt chuẩn, 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được người dân nhiệt liệt hưởng hứng, cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng, chỉnh trang nhiều tuyến đường nông thôn liên xã, trồng mới cây xanh, hình thành các khu Vườn mẫu, hộ gia đình phát triển kinh tế giỏi đời sống người dân không ngừng được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt.

Người dân tích cực tham gia xây dựng, chỉnh trang các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hà Tĩnh


Theo ông Ngô Đình Long, Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh cho biết, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có tới 176/182 số xã đạt chuẩn NTM ( chiếm 96,7 % tổng số xã ) 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch nông thôn mới cấp xã, về cơ bản các xã đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, hiện các xã đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn 2021 – 20125.

Cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn cũng đã được tỉnh Hà Tĩnh chú trọng đầu tư, nâng cấp, làm mới các tuyến đường nhựa, bê tông xi măng, kiên cố hóa 812 kênh mương nội đồng, triển khai xây dựng 87 nhà văn hóa xã cùng các khu thể thao, nhà văn hóa thôn, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. Cùng với đó các tiêu chí về Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Thông tin và Truyền thông tại các xã cũng đã được thực hiện, triển khai có hiệu quả, kinh tế nông thôn trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, do thiên tai và dịch bệnh vẫn cho thấy được sự phát tiển khá, chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 đạt 1,33%, tỷ trọng giá trị chăn nuôi tăng từ 48,8 % lên 53%. Đến nay, chất lượng phổ cập văn hóa, giáo dục, các cấp bậc tại Hà Tĩnh không ngừng được nâng cao, nhiều phong trào thi đua như “dạy tốt, học tốt”, giáo viên dạy giỏi, trường đạt chuẩn quốc gia đã được triển khai có hiểu quả, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu đã được UBND tỉnh và Bộ giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen,nhận cờ thi đua trong nhiệm vụ phát triển giáo dục.

Ông Ngô Đình Long, Phó chánh Văn Phòng điều phối NTM Hà Tĩnh, trao đổi cùng phóng viên về công tác xây dựng NTM ở Hà Tĩnh và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới


Công tác chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các xã trên địa bàn tỉnh không ngừng được tăng cường, các lễ hội truyền thống luôn được ban lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thường xuyên, nhân rộng nhiều mô hình hay, nhằm nâng cao giá trị văn hóa, đời sống đến với nhân dân.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ( OCOP)

Ông Ngô Đình Long, Phó chánh Văn phòng điều phối NTM Hà Tĩnh cho biết, sau 02 năm thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hà tĩnh đã đạt được những thành quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; nhiều sản phẩm có chất lượng, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, được tiêu dùng đánh giá cao, lựa chọn. Đội ngũ cán bộ các cấp bước đầu đã nhận thức đúng về nội dung và vai trò của Chương trình. Từ người dân, người sản xuất đã thay đổi được nhận thức từ chỗ “ thụ động, trông chờ, ỷ lại” sang “tự lực, tự chủ, sáng tạo” và đã khơi dậy được khát vọng làm giàu; biến những người nông dân tự ti thành những Chủ cơ sở sản xuất đầy tự tin, sáng tạo, biết khai thác, phát triển các lợi thế địa phương để nâng cao thu nhập.

Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi của, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã mang lại giá trị cao, nâng cao thu nhập cho người dân


Đến nay, Hà Tĩnh đã có 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 152 sản phẩm 3 sao và 7 sản phẩm 4 sao. Chương trình đã có 16 cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm OCOP, doanh số bình quân trên 100 triệu/ cửa hàng/tháng, từng bước hình thành các kênh phân phối riêng cho sản phẩm OCOP; thành lập được 05 Hội quán là nơi giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển sản xuất sản phẩm OCOP. Từ những thành quả, kết quả đạt được Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương lựa chọn xây dựng tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định 2114/QĐ- TTg ngày 16/12/2020.

Tầm nhìn mang tính chiến lược dài hạn

Đi cùng với những thành tựu đã đạt được trong Chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, thì Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian tới Hà Tĩnh cần tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh, huy động các nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất ở các xã miền núi,vùng ven biển, dân tộc thiểu số. Xây dựng các bộ tiêu chí, thí điểm những mô hình sản xuất hay, hiểu quả đến các xã ở vùng sâu, vùng xa nhằm đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất, góp phần đem lại giá trị về kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu sắp tới, Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 tại quyết định số 2114/QĐ- TTg, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như ; tăng cường công tác tuyên tuyền, tạo sự đồng thuận, nhất quán về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh. Tập trung hoàn thành các tiêu chí ở các xã, huyện chưa đạt chuẩn, giữ vững và nâng cao tiêu chí ở các xã, huyện đạt chuẩn, phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2023, có ít nhất 91 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024, ít nhất 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Hoàn thiện các tiêu chí cấp tỉnh, kết nối đô thị, nâng cao bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, triển khai quyết liệt, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp tục đi vào chiều sâu, là trụ cột cho phát triển kinh tế nông thôn, trong giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Đảy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó lấy doanh nghiệp, HTX làm hạt nhân; thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP; huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, sử dụng có hiểu quả các nguồn vốn đầu tư. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới, tạo bước đột phá về công tác cán bộ, nhất là việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết đảm nhận vai trò người đứng đầu cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài ảnh: Duy Chính - Quang Hòa

Tin liên quan

Tin mới hơn

Xã Cấp Dẫn (Phú Thọ): Nỗ lực thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Xã Cấp Dẫn (Phú Thọ): Nỗ lực thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông Thôn Mới. Theo đó, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tiêu chí về giáo dục để xã cán đích Nông Thôn Mới trong năm 2023.
Bình Thuận: Nâng cao đời sống của người dân thông qua chương trình Xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận: Nâng cao đời sống của người dân thông qua chương trình Xây dựng nông thôn mới

LNV - Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", trên cơ sở kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2010-2020, tỉnh Bình Thuận đã lựa chọn đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp. Đặc biệt những năm gần đây đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn dần cải thiện, bộ mặt nông thôn có chuyển biến tích cực, người dân đồng tình ủng hộ xây dựng NTM ngày càng sâu rộng.
Hà Tĩnh phân bổ 6,3 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh phân bổ 6,3 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị được giao kế hoạch phân bổ 6,3 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.
Cách xây dựng nông thôn mới ở một xã có 3 làng nghề

Cách xây dựng nông thôn mới ở một xã có 3 làng nghề

LNV - Xây dựng nông thôn mới (NTM) hiệu quả hơn với sự kết hợp của làng nghề và HTX là cách mà xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) góp phần nâng cao thu nhập của người dân, bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống.
Du lịch làng nghề - Hướng đi mới của Phú Xuyên trong xây dựng nông thôn mới

Du lịch làng nghề - Hướng đi mới của Phú Xuyên trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình du lịch nông thôn đã hình thành trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch tại nhiều địa phương. Với tiềm năng có nhiều làng nghề huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch nông thôn đặc biệt du lịch làng nghề là hướng đi mới, hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới ( NTM) giai đoạn 2023 – 2025.
Phú Thọ: huyện Phù Ninh huy động hơn 250 tỉ đồng xây dựng Nông thôn mới

Phú Thọ: huyện Phù Ninh huy động hơn 250 tỉ đồng xây dựng Nông thôn mới

LNV - Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xây dựng Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025, từ năm 2021 đến nay huyện Phù Ninh đã huy động nguồn lực trị giá 250,6 tỉ đồng phục vụ mực tiêu xây dựng NTM.

Tin khác

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội: Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội: Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

LNV - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của các huyện và duy trì nhiều mô hình giữ gìn văn minh đô thị tại các quận.
Báo Đảng địa phương góp phần chuyển biến nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới

Báo Đảng địa phương góp phần chuyển biến nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới

LNV - Sáng 18.9, tại thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Báo Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28 năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và Làng văn hoá kiểu mẫu”.
Hoà Bình: Những con đường hoa tươi đẹp

Hoà Bình: Những con đường hoa tươi đẹp

LNV - Vốn là một xóm nghèo, với nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ, xóm Hải Phong, xã Bắc Phong (Cao Phong, Hoà Bình) đã vươn lên phát triển kinh tế trở thành miền quê tươi đẹp...
Thạch Thất (Hà Nội):  Nhiều khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thạch Thất (Hà Nội): Nhiều khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã nỗ lực phấn đấu xây dựng NTM, đến nay đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Đời sống người dân từng bước ”thay da đổi thịt”, trở thành điểm sáng của Thủ đô.
Huyện tam nông (Phú Thọ): Khối thi đua số 01 góp phần làm thay đổi diện mạo Nông thôn mới

Huyện tam nông (Phú Thọ): Khối thi đua số 01 góp phần làm thay đổi diện mạo Nông thôn mới

LNV - Khối thi đua số 01 huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) gồm các xã Thọ Văn, Dị Nậu, Hương Nộn, Dân Quyền, Vạn Xuân và thị trấn Hưng Hóa được thành lập theo chỉ đạo của huyện Tam Nông, do xã Thọ Văn làm trưởng khối. Trong nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông và các Phòng, Ban trong huyện, các đơn vị trong khối thi đua số 01 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện và Đảng Bộ cơ sở đề ra.
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 73,65% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 73,65% xã đạt chuẩn nông thôn mới

LNV - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022. Đến 30/6/2023, cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn nông thôn mới, 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

LNV - Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1045/QĐ-TTg công nhận huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Quốc Oai: Xã Tân Hòa đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Quốc Oai: Xã Tân Hòa đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Nhờ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, diện mạo xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai ngày càng khởi sắc rõ rệt, đời sống của người dân được nâng lên.
Ba Vì: Xây dựng nông thôn mới từ những mô hình kinh tế điểm

Ba Vì: Xây dựng nông thôn mới từ những mô hình kinh tế điểm

LNV - Sau hơn 12 năm nỗ lực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vượt qua những khó khăn của huyện miền núi Hà Nội. Từ việc triển khai những mô hình kinh tế nổi bật, tăng thu nhập người dân. Đến nay, 30/30 xã của huyện Ba Vì đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã công lý,Huyện Lý Nhân (Hà Nam): Khánh thành Nhà Văn hóa Thôn Cát Vinh

Xã công lý,Huyện Lý Nhân (Hà Nam): Khánh thành Nhà Văn hóa Thôn Cát Vinh

LNV - Được sự đồng ý của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Công Lý, sáng 02/09/2023 Thôn Cát Vinh xã Công Lý đã tổ chức trọng thể lễ cắt băng khánh thành công trình Nhà Văn hóa thôn trị giá trên 800 triệu đồng chủ yếu từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Huyện Lý Nhân (Hà Nam:) Công đoàn cơ sở xã Công Lý đạt thành tích xuất sắc trong công tác

Huyện Lý Nhân (Hà Nam:) Công đoàn cơ sở xã Công Lý đạt thành tích xuất sắc trong công tác

LNV - Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo, quản lý của Liên đoàn lao động huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy xã, BCH công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn xã Công Lý đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Hà Giang: Cán bộ và nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Hà Giang: Cán bộ và nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

LNV - Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở huyện Hoàng Su Phì đã khơi dậy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đem đến diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn của huyện.
Xã Hoà Xá (Hà Nội): Kỷ niệm 50 năm “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”

Xã Hoà Xá (Hà Nội): Kỷ niệm 50 năm “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”

LNV - Sáng ngày 03/9/2023, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Hoà Xã (huyện Ứng Hoà, Tp. Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm lực lượng dân quân du kích xã Hoà Xá được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (03/9/1973 - 03/9/2023); Đồng thời, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022”.
Xã Công Lý hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Xã Công Lý hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

LNV - Phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao trong năm 2023, xã Công Lý, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM trên các mặt. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025.
Hà Giang: Huyện Đồng Văn đổi mới từng ngày

Hà Giang: Huyện Đồng Văn đổi mới từng ngày

LNV - Với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng chưa được hoàn thiện nên quá trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Đồng Văn thời gian qua gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhân dân trên địa bàn huyện đã nỗ lực vượt khó, thi đua xây dựng NTM. Nhờ đó, đến nay, phong trào đã thực sự đi vào đời sống và đạt được kết quả quan trọng. Xây dựng NTM đã góp phần đưa nông thôn vùng cao ngày càng mới.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Bánh tráng trộn - Món ăn đường phố sài gòn

Bánh tráng trộn - Món ăn đường phố sài gòn

LNV - Trong vô vàn các loại món ăn đường phố Sài Gòn, có lẽ món bánh tráng trộn vẫn là món ăn vặt ưa thích của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên bởi hương vị ngon đặc biệt cùng giá thành phải chăng. Cuộc sống ngày càng phát triển, bánh tráng trộn ngày nay đã được chế biến theo cách mới, độc đáo, ngon hơn và đặc biệt hương vị cũng khác trước rất nhiều. Hương vị của từng lá bánh tráng quyện cùng nước chấm nhiều vị cùng bò khô, tôm, xoài, lạc đã in sâu vào tâm trí của nhiều người.
Khuyến công Thái Bình hỗ trợ phát triển kinh tế xanh trong sản xuất

Khuyến công Thái Bình hỗ trợ phát triển kinh tế xanh trong sản xuất

LNV - Cùng với nguồn vốn khuyến công, Công ty CP Hải Ngọc (địa chỉ, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã đầu tư xây dựng hệ thống trạm “sinh khối, sinh khí” sử dụng viên nén gỗ; thay thế hệ thống lò nung bằng than đá nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
Khuyến công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Khuyến công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

LNV - Đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công, như hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT…
Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công

Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công

LNV - Năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao thực hiện 2 đề án khuyến công quốc gia, tổng kinh phí là 2.400 triệu đồng, để hỗ trợ cho 8 doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức triển khai thực hiện 2/2 đề án, khối lượng công việc hoàn thành đạt 50%. Trong những tháng cuối năm, Trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công quốc gia.
Xã Cấp Dẫn (Phú Thọ): Nỗ lực thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Xã Cấp Dẫn (Phú Thọ): Nỗ lực thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông Thôn Mới. Theo đó, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tiêu chí về giáo dục để xã cán đích Nông Thôn Mới trong năm 2023.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động